Your Cloud, Your Way : Cloud Platform

No Stone Unturned

IaaS: Undersøk alle muligheter

Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation & Cloud Platform Oracle EMEA @PGiraud13


Infrastruktur som en tjeneste kan hjelpe bedrifter med å revolusjonere teknologiinfrastrukturen sin – men det er avgjørende å velge rett løsning

Intel Logo

For bedrifter som vurderer å gå over til infrastruktur som en tjeneste (IaaS), kan prosessen med å velge leverandør være vanskelig, ikke minst fordi de ulike leverandørene tilbyr ulik funksjonalitet. Det er imidlertid avgjørende at alle muligheter blir vurdert.

Det kan være fristende å prøve å gjette hvilke forretningsbehov fremtiden kommer til å bringe, og finne en leverandør som kan håndtere disse, men det er mye mer effektivt å fokusere på å finne den mest fleksible, skalerbare og kvalifiserte leverandøren.  På den måten er bedriften dekket uansett i hvilken retning forretningene utvikler seg. 

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Senior Director IaaS Foundation & Cloud Platform Oracle EMEA

Vi vet at eksisterende IT-infrastruktur og -plattformer kan skape hodebry. Forskning utført av Oracle viser ulike utfordringer, blant annet driftskritisk programsikkerhet i den offentlige nettskyen (41 %), håndtering av sikkerhet over flere plattformer, programmer og løsninger samtidig (40 %) og integrering av eldre systemer (38 %).

Sett i lys av alt dette kan følgende sjekkliste hjelpe bedrifter med å stille de rette spørsmålene i forbindelse med overgangen til IaaS.

Fleksibilitet

 Det kan være fristende å prøve å gjette hvilke forretningsbehov fremtiden kommer til å bringe, og finne en leverandør som kan håndtere disse, men det er mye mer effektivt å fokusere på å finne den mest fleksible, skalerbare og kvalifiserte leverandøren. 

  • Kan du flytte arbeidsbelastninger mellom lokale systemer og nettskyen? Dette er viktig hvis organisasjonen skal fortsette å bruke eksisterende programmer og holde investeringskostnadene nede. Oracle tilbyr flyttbarhet for arbeidsbelastninger over både lokale og skybaserte implementeringer.
  • Kan du flytte arbeidsbelastninger, databaser og programmer til nettskyen uten å måtte gjøre endringer? Dette gjør overgangen raskere og mer effektiv, og du unngår unødvendige kostnader. Oracles Ravello Cloud Service er den første løsningen som støtter virksomhetsarbeidsbelastninger med VMware og KVM (kjernebasert virtuell maskin) i den offentlige nettskyen uten endringer.
  • Hvor fleksibel er arbeidsbelastningsstøtten? Større fleksibilitet betyr bedre støtte for eksisterende hybridløsninger som kan ha blitt utviklet bit for bit over tid. Dette er viktig for organisasjoner som ønsker alle fordelene ved nettskyen med en gang. Oracle IaaS støtter blandede arbeidsbelastninger. Det gjør ikke databasene som tilbys av Amazon Web Services (AWS), og disse kan heller ikke driftes av andre IaaS-leverandører. Oracles Executive Chairman og CTO, Larry Ellison, sier at Amazon Web Services er «mer lukket enn en IBM-stormaskin».

Forretningsbehov

 Det endelige målet med IaaS er å hjelpe bedriften med å revolusjonere teknologiinfrastrukturen, spare kostnader, øke effektiviteten og redusere mengden teknologisiloer og «skygge-IT». 

  • Kan funksjonene i den offentlige nettskyen kjøre innenfor bedriftens brannmur? Organisasjoner som ikke er klare for en fullstendig overgang til den offentlige nettskyen ennå, trenger denne muligheten for å unngå å ta beslutninger som ikke dekker bedriftens eksisterende behov. Oracle Cloud Machine løser dette ved å kjøre nøyaktig de samme arbeidsbelastningene som i Oracles offentlige nettsky.
  • Er funksjonaliteten oppdatert? Hvis ikke det tilbys støtte for de aller nyeste funksjonene, blir organisasjonen hindret i å utnytte alle mulighetene i IaaS. Amazon Aurora mangler for eksempel viktige funksjoner som nettbasert transaksjonsbehandling, noe Oracle lanserte for 20 år siden.
  • Har leverandøren støtte for eksisterende programmer samt utviklingen av nye? I stedet for å måtte endre på eksisterende programmer bør organisasjoner finne en leverandør som kan håndtere dem på en effektiv måte, slik at programutviklingen kan skje i faser. Oracle IaaS støtter alle eksisterende programmer, mens Oracle Cloud Platform hjelper kundene med å utvide eksisterende bedriftsprogrammer og utvikle nye.

Pris og ytelse

  • Er prisen og ytelsen konkurransedyktig? En god IaaS-implementering gir organisasjonen raskere håndtering av arbeidsbelastninger slik at effektiviteten bedres, og den har konkurransedyktig prisstruktur. Oracle Bare Metal Cloud Services er 11,5 ganger raskere og 20 prosent billigere enn den nærmeste konkurrenten.
  • Hvilken arkitektur er inkludert? For å sikre best mulig ytelse er det viktig å sjekke den garanterte forsinkelsen og kapasitetsnivået på leverandørens nettverk. Overtegnede nettverk er mindre effektive. Oracle Bare Metal Cloud Services maksimaliserer nettverksgjennomstrømmingen ved å tilby direktetilkobling mellom databehandlings- og lagringsnoder.

Det endelige målet med IaaS er å hjelpe bedriften med å revolusjonere teknologiinfrastrukturen, spare kostnader, øke effektiviteten og redusere mengden teknologisiloer og «skygge-IT». Den rette leverandøren hjelper deg også på lang sikt ved at du kan utnytte nettskyen bedre og dermed styrke samarbeidet i hele bedriften.


This blogs series was created in association with Intel®.
Intel Inside®. Powerful Cloud (Services) Outside.

Intel® and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.