Co to jest aktywacja danych?

Definicja aktywacji danych

Co to jest aktywacja danych? Aktywacja danych to koncepcja polegająca na wydobywaniu wartości z danych poprzez tworzenie spostrzeżeń i przekształcanie ich w działania. Innymi słowy, aktywacja danych jest jednym ze sposobów, w jaki marketerzy wykorzystują wartościowe dane i spostrzeżenia na temat klientów, aby poprawić doświadczenie klienta we wszystkich kanałach marketingowych.

Aktywacja danych ma na celu zbudowanie pełnego obrazu klienta, co pozwoli na zapewnienie lepszych doświadczeń podczas wszystkich działań marketingowych i reklamowych. Dokładne i bezproblemowe gromadzenie, przechowywanie i analizowanie cyfrowych interakcji wymaga solidnych i skalowalnych rozwiązań w zakresie danych marketingowych. Aktywacja danych wymaga gromadzenia danych w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach cyfrowych na różnych urządzeniach. Analiza danych w czasie rzeczywistym umożliwia szybsze tworzenie wspaniałych doświadczeń klientów.

Dane o klientach pozwalają podejmować właściwe decyzje marketingowe

Dane. Wartość. Sukces.

Marketing oparty na danych nie jest nową koncepcją. Korzystanie z danych szybko stało się podstawową strategią, która będzie siłą napędową działań marketingowych przez wiele lat. Poznaj platformę do zarządzania danymi (DMP) — oprogramowanie służące do gromadzenia danych i zarządzania nimi. Używając platform DMP, marketerzy wykorzystują dane do kształtowania swoich działań marketingowych. Platforma DMP szybko zmienia się z przydatnego narzędzia w niezbędne rozwiązanie.

Oto trzy etapy aktywacji danych:

1. Zbieranie danych — przechwytywanie wszystkich interakcji

Zbierz dane z dowolnego miejsca i umieść je na scentralizowanej platformie w ramach jednej struktury, aby można było je wykorzystać w sposób zagregowany. Dane pochodzą z wielu różnych źródeł. Marketer może agregować dane z różnych źródeł, takich jak strony internetowe, strony i aplikacje mobilne, bazy danych lub systemy CRM offline, wyświetlenia w mediach, systemy transakcyjne i wiele innych.

2. Wydobycie wartości z danych o klientach — spostrzeżenia marketingowe

Kiedy te dane znajdują się w jednym miejscu, możesz wydobyć z nich wartość poprzez analizę i wykorzystać je do tworzenia reklam i optymalizacji marketingu wychodzącego. Przykłady obejmują analizę profilu odbiorców, modelowanie „look-alike” i „act-alike”, a także inne możliwości.

3. Integracja danych marketingowych — hiperpersonalizacja

Jest to jeden z najtrudniejszych elementów procesu aktywacji danych; wymaga też najwięcej pracy. Dzięki głębokim integracjom w całym ekosystemie reklamowym i marketingowym możesz udostępniać opracowane segmenty danych partnerom marketingowym, efektywnie docierać do klientów, eliminować straty i uzyskać wyższą wydajność zaplecza. Hiperpersonalizacja i tworzenie wspaniałych doświadczeń klientów odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu zaangażowania w wielokanałowe kampanie marketingowe i płynących z nich przychodów.

Aktywacja danych to unikalny proces

Aktywacja danych to połączenie wszystkich tych etapów — jest to możliwe dzięki platformie DMP. Każda firma korzystająca z platformy DMP tworzy swoje własne, unikatowe rozwiązanie w oparciu o napływające do niej dane, zestaw produktów służących do wydobywania z nich wartości oraz partnerów, którym są one udostępniane.

Skala aktywacji danych = uwolnienie danych

Uwolnienie danych to oddzielenie warstwy danych od warstwy wykonawczej wewnątrz Twojego stosu martech. Proces ten opiera się na skali i efektywności. Jeśli korzystasz z usług partnera wykonawczego, takiego jak platforma DSP (demand-side platform) lub SSO (site-side optimization), i udzielasz mu wyłącznego dostępu do swoich danych w celu targetowania i modelowania, ryzykujesz, że efektywna będzie współpraca tylko z tym jednym partnerem. W takiej sytuacji ograniczasz możliwość uzyskiwania informacji i spostrzeżeń od wszystkich pozostałych partnerów.

Każdy marketer współpracuje średnio z 18 różnymi partnerami wykonawczymi działającymi w różnych mediach. Potrzebujesz jednej platformy wykonawczej zintegrowanej ze wszystkimi głównymi platformami DSP, portalami, serwisami społecznościowymi, serwerami reklam mobilnych, serwerami reklam wideo i wydawcami z całego świata. To pozwala Ci na uwolnienie Twoich danych i aktywowanie ich u dowolnych partnerów medialnych. Będziesz również w stanie zarządzać budżetami medialnymi w oparciu o wydajność, a nie konflikt interesów powstały w wyniku korzystania z usług partnera, który dostarcza platformę danych w połączeniu z pojedynczą platformą wykonawczą dla mediów.