Czym jest wskaźnik widoczności? Czym jest wskaźnik uwagi?

Zapoznaj się z kwestiami dotyczącymi wskaźnika widoczności oraz przyciągania uwagi i dowiedz się, dlaczego są one ważne podczas pomiaru efektywności reklam cyfrowych.

Czym jest wskaźnik widoczności?

Wskaźnik widoczności (ang. viewability) to parametr, który mierzy, czy użytkownik mógł zobaczyć daną reklamę.

Informuje on marketerów, czy ich przekaz dotarł do potencjalnego klienta. Reklamy, które nie są widoczne, to oczywiście strata pieniędzy. Wskaźnik widoczności jest niezwykle ważny dla agencji i marek, ponieważ pozwala im lepiej zrozumieć skuteczność kampanii, a także pomaga dokonywać właściwych inwestycji w reklamę. Widoczność to główny czynnik, który reklamodawcy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, ile zapłacić za ekspozycję; wskaźnik ten jest więc kluczowy dla wydawców, którzy chcą zoptymalizować swoje przychody z reklam.

Główne wyzwania związane z widocznością reklam

Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na widoczność.

1. Umiejscowienie reklamy

Reklamy muszą być widoczne przez co najmniej jedną sekundę w przypadku reklam displayowych lub dwie sekundy w przypadku reklam wideo. Umiejscowienie reklamy ma zatem znaczenie. Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na umiejscowienie reklamy, w tym czas ładowania strony lub responsywność jej projektu. Rozmiar i układ reklamy również mogą wpływać na umiejscowienie, a tym samym na widoczność. Dlatego tak ważne jest mierzenie widoczności zasobów oraz podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji rozmiaru i umiejscowienia reklam w oparciu o rzeczywiste dane.

2. Nieprawidłowy ruch i oszustwa reklamowe

Nieprawidłowy ruch i oszustwa reklamowe są wszechobecne w reklamach internetowych. Szacuje się, że z powodu oszustw reklamowych co roku przepada około 44 miliardów dolarów wydanych na reklamę cyfrową. Dzięki weryfikacji przez zewnętrzną firmę reklamodawcy mogą zrozumieć, czy dane wyświetlenie jest oszustwem.

Wykrocz poza standardową weryfikację i mierz zaangażowanie

Korzyści wynikające z korzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie widoczności reklam

Dobrze widoczne zasoby stają się coraz bardziej wartościowe dla reklamodawców. Reklamy cyfrowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, w związku z czym kupujący i sprzedający chcą potwierdzić wartość swoich reklam — pomaga im w tym wskaźnik widoczności.

Powszechną praktyką stało się stosowanie standardów organizacji MRC. Bez wspólnej metody pomiaru nie da się określić prawdziwej wartości wyświetlenia ani optymalizować i prognozować zasobów reklamowych. Wszyscy właściciele mediów cyfrowych powinni współpracować z akredytowaną przez organizację MRC firmą zewnętrzną oferującą usługi pomiaru widoczności. Pomaga to zapewnić, że ich inwestycje w media spełniają branżowe standardy dotyczące widoczności.

Co więcej, dzięki temu marketerzy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące budżetowania i optymalizacji swoich kampanii. Niezależną ocenę zapewnia zewnętrzny dostawca pomiarów, taki jak np. Oracle Moat. Firma Oracle jest bezstronna i nie sprzedaje ani nie kupuje mediów. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska dla skutecznego marketingu. Staramy się zapewnić dokładne wykrywanie nieprawidłowego ruchu w przypadku wszystkich mediów cyfrowych, mając jednocześnie na uwadze, że metody pomiaru stale się rozwijają. Wciąż opracowujemy nowe, innowacyjne sposoby mierzenia efektywności reklam cyfrowych.

Czym jest wskaźnik uwagi?

W kontekście reklamy cyfrowej wskaźnik uwagi (attention) odnosi się do zdolności reklamy lub kampanii do efektywnego zaangażowania użytkownika. Zdaniem Moat by Oracle Data Cloud wskaźnik uwagi obejmuje nie tylko samo kliknięcie lub obejrzenie reklamy, ale również związane z tym interakcje, widoczność, czas i środowisko.

Śledzenie uwagi poświęconej reklamom we wszystkich jej formach
Śledzenie uwagi poświęconej reklamom we wszystkich jej formach

Jak mierzyć uwagę konsumentów i dlaczego ma to znaczenie

Wytyczne dotyczące weryfikacji reklam stanowią dla marketerów punkt odniesienia, według którego mogą mierzyć efektywność swoich kampanii, określając standardowe cele w zakresie ważności, widoczności i bezpieczeństwa marki. Weryfikacja taka to tylko połowa równania, która daje reklamie szansę na sukces. Dzięki tej połowie reklama jest obecna, trafia do odpowiedniej grupy odbiorców i ma szansę wywołać określone reakcje. Druga połowa równania to pomiar tego, co dzieje się po zaserwowaniu reklamy, aby określić jej prawdziwy wpływ.

Dowiedz się, jak zmierzyć uwagę klienta poświęconą reklamie cyfrowej, wychodząc poza zwykłą weryfikację. Ponadto dowiedz się, co oznacza pomiar takiej uwagi i dlaczego ma to znaczenie.

Jak mierzyć uwagę konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych

Uwaga odbiorców jest najbardziej podzielona w środowiskach mobilnych, co oznacza, że przekaz marki musi być bardzo intensywny, aby wywrzeć na odbiorcy odpowiedni wpływ. Dowiedz się, jak używać poniższych wskaźników do pomiaru uwagi na urządzeniach mobilnych:

  • Czas przebywania na aktywnej stronie
  • Czas aktywności i wyświetlania reklamy na ekranie
  • Czas aktywnego obcowania z reklamą

Najlepsze praktyki w zakresie pomiaru uwagi

Dzięki połączeniu kampanii cyfrowych z sygnałami wskazującymi na wymierny wpływ, marketerzy mogą sprawdzić znaczenie uwagi poświęconej reklamie. Ponadto sygnały takie mogą uzupełnić luki w innych zestawach danych służących do oceny efektywności reklamy.

Jak reklamodawcy mogą wyjść poza weryfikację reklam?

We współczesnym środowisku reklamy cyfrowej weryfikacja reklam jest kwestią kluczową. Reklamodawcy będą potrzebować znacznie bardziej zaawansowanych pomiarów, aby osiągać lepsze wyniki biznesowe. Rob Tarkoff, dyrektor działu Oracle CX and Data Cloud, przedstawia działania, które przedsiębiorstwo powinno podjąć, aby przyciągnąć uwagę odbiorców i zmierzyć skuteczność swoich reklam.