Co to jest Oracle Data Cloud?

Oracle Advertising dostarcza nagradzane rozwiązania

Chroń swoje wydatki na reklamę, docieraj do idealnych nabywców i potencjalnych klientów oraz upewnij się, że mierzysz istotne parametry pomocne w ocenie faktycznego wpływu internetowych kampanii reklamowych Twojej firmy.

Data Cloud to teraz Oracle Advertising

Platforma Oracle Data Cloud miała początkowo na celu zwiększenie skuteczności reklam poprzez wykorzystanie danych, możliwości pomiaru i zaawansowanej inteligencji kontekstowej. Już na samym początku platforma ta wprowadziła marketing cyfrowy w przyszłość, wykorzystując technologie platformy zarządzania danymi BlueKai, rozwiązania firmy Grapeshot — pioniera w dziedzinie niezagrażającej prywatności reklamy ukierunkowanej kontekstowo i bezpieczeństwa marki — znakomitą platformę Moat do pomiaru uwagi odbiorców, technologię Datalogix, która domyka cykl łączący sygnały dotyczące zakupów offline z platformami cyfrowymi służącymi do docierania do docelowych odbiorców i pomiaru skuteczności kampanii, a także technologie firmy AddThis, lidera w zakresie jakości, skali i analityki globalnych segmentów odbiorców, oraz firmy Crosswise — eksperta w dziedzinie udoskonalania połączeń we wszystkich kanałach.

Obecnie większy nacisk kładzie się na obsługę klienta i treści cyfrowe, wymuszając konwergencję technologii reklamowych (adtech) i marketingowych (martech). Aby doprowadzić do tej konwergencji, firma Oracle połączyła działy ds. Oracle Data Cloud oraz Oracle Cloud CX w jedną jednostkę organizacyjną — dział Oracle Advertising and Customer Experience (CX). Dzięki połączeniu marketingu i reklamy marketerzy mogą optymalizować swoje inwestycje w reklamę i zapewniać płynną, spersonalizowaną obsługę klienta na każdym etapie sprzedaży.

Aktywacja działań reklamowych

Aktywuj odbiorców reklam

Produkt Oracle Audiences pozwala przyciągać uwagę najbardziej odpowiednich odbiorców oraz zapewniać maksymalną skuteczność kampanii, eliminować nietrafione wydatki i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Aktywacja działań marketingowych

Wykorzystaj dane z systemu CRM swojej firmy

Produkt Oracle OnRamp umożliwia przeniesienie własnych danych offline do Internetu, co pozwala odpowiednio planować i budżetować działania, takie jak angażowanie aktywnych i potencjalnych klientów, reaktywacja utraconych klientów, czy też ograniczanie wydatków na dotychczasowych klientów.

Zrozumienie danych i środowiska reklamowego

Chroń swoją markę

Produkt Oracle Contextual Intelligence pomaga reklamodawcom i wydawcom zrozumieć podstawowe znaczenie środowiska, w którym wyświetlane są reklamy. Zmniejsza to ryzyko związane z bezpieczeństwem marki i identyfikuje treści, które stanowią okazję do zwiększenia wpływu przekazu bez konieczności polegania na osobistych identyfikatorach.

Spostrzeżenia ułatwiające planowanie

Platforma Oracle Data Management Platform (dawniej BlueKai) dostarcza oparte na danych, zorientowane na klienta możliwości reklamowe, które pozwalają na szybsze pozyskiwanie cenniejszych klientów. Jednocześnie umożliwia osiągnięcie większej skuteczności wydatków na reklamę. Pozwala też personalizować kampanie marketingowe online, offline i mobilne dzięki bogatszym — zarówno pod względem skali, jak i dokładności — zbiorom danych dotyczących odpowiednich odbiorców.

Pomiar efektywności reklam

Pomiar na potrzeby podejmowania decyzji

Oracle Moat to kompleksowa platforma analityczno-pomiarowa, która udostępnia pakiet rozwiązań do weryfikacji reklam, analizy uwagi odbiorców, oceny zasięgu i częstotliwości na różnych platformach, prezentacji wyników w zakresie zwrotu z inwestycji (ROI) oraz analizy działań marketingowych i reklamowych. Platforma ta pomaga docierać do potencjalnych klientów, przyciągać uwagę konsumentów i mierzyć wyniki, aby uwolnić potencjał biznesowy.

  • Moat Analytics pomaga zweryfikować, czy reklamy są prawidłowe, widoczne i bezpieczne dla marki, a także udostępnia zaawansowane wskaźniki przyciągania uwagi w mediach na różnych platformach i urządzeniach.
  • Moat Reach zapewnia deduplikację zasięgu i częstotliwości w podziale na odbiorców z telewizji i kanałów cyfrowych, aby zwiększyć skuteczność reklamy.
  • Moat Outcomes dostarcza wyniki dotyczące osiąganego zwrotu z inwestycji dzięki kompleksowym (pod klucz) funkcjom pomiaru wzrostu sprzedaży w wyniku kampanii.
Pomiar działań marketingowych

Dowiedz się, jak platforma Data Cloud została przekształcona w rozwiązanie Oracle Advertising Cloud