Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Collaborative end-to-end machine learning in the cloud

The Oracle Data Science Cloud Service enables data science teams to easily organize their work, access data and computing resources, and build, train, deploy, and manage models on the Oracle Cloud. The platform makes data science teams more productive, and enables them to deploy more work faster to power their organizations with machine learning.

Collaborative and Integrated

Collaborative and Integrated

Project based UI enables data science teams to work together on end-to-end modeling workflows with all of their work backed up by built-in version control and leverage the best of open source machine learning on a platform tightly integrated with high performance Oracle Cloud Infrastructure.

Self-Service

Self-Service

Launch sessions instantly with self-service access to the compute, data, and packages data scientists need to get to work quickly on any size analysis.

Enterprise Grade

Enterprise Grade

A fully managed platform designed to meet the needs of the modern enterprise.

Product Features

Open all Close all

Collaborative Workspace

  Projects

 • Project-based UI simplifies data science operations and enables teams to work together in the cloud.
 • Version Control

 • Native support for popular version control providers ensures all work is synced across the platform.
 • Access Controls

 • Integration with Oracle Identity Cloud Service ensures managers and/or admins can control who has access to projects and data.

Model Lifecycle Management

  Model Development

 • Build and train models within notebook environment leveraging high-performance Oracle Cloud Infrastructure.
 • One-Click Model Deployment

 • Easily deploy models as scalable REST APIs.
 • Model Monitoring

 • Evaluate metrics on model performance.

Open Source Support

  Notebooks

 • Built-in cloud hosted Jupyter notebooks enables teams to build and train models using Python.
 • Visualization Tools

 • Leverage popular open source visualization tools like Plotly, Matplotlib, and Bokeh to visualize and explore data.
 • Open Source Machine Learning Frameworks

 • Launch environments with popular machine learning frameworks like TensorFlow and scikit-learn, or easily install any other open source package.

Access to Data and Compute

  Data Access

 • Leverage data stored in Oracle Object Storage Cloud.
 • Self-Service Scalable Compute

 • Spin up containers on Oracle Cloud Infrastructure to tackle analyses of any size, leveraging Kubernetes.
 • Secure Credential Management

 • Use secure credentials to safely access data in Oracle Object Storage Cloud.

Learn More