Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Porównanie Oracle ERP, Workday i SAP

Oracle ERP Cloud — porównanie z konkurencyjnymi produktami

Oracle ERP Cloud to kompletna, innowacyjna i sprawdzona usługa, dzięki której różnej wielkości firmy mogą znacznie się rozwijać, osiągnąć wysoki poziom zaawansowania technologii cyfrowych oraz usprawnić swoje operacje, zapewniając jednocześnie duży poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez Oracle. Jedna chmura dla całej firmy.

  • Wysoka funkcjonalność dostosowana do firm o różnej wielkości i z różnymi specjalistycznymi potrzebami, a także odpowiadająca na ciągle zmieniające się przepisy. Kompletny, zintegrowany i nowoczesny pakiet umożliwiający zarządzanie księgowością, planami finansowymi, zamówieniami oraz projektami.
  • Wbudowane opcje analityki z pulpitami opartymi na rolach umożliwiają podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych danych i zarządzanie złożonymi danymi poprzez proste wizualizacje, które odnoszą się bezpośrednio do transakcji lub zadań.
  • Natywna społecznościowa współpraca kontekstowa, dostęp mobilny oraz skanowanie obrazów.
  • Wysoce skalowana architektura, która wspiera duże, złożone globalne firmy korzystające z dużej liczby transakcji.
  • Rozwiązanie to wspiera globalną ekspansję firm w ponad 60 krajach, obsługując 24 języki, wymagania GAAP, liczne waluty oraz wiele jednostek zależnych.

Porównaj usługę Oracle ERP Cloud z Workday lub Oracle ERP Cloud z SAP i przekonaj się, dlaczego usługa Oracle jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego biznesu.

Funkcje Oracle ERP Cloud Workday SAP S/4HANA Public Cloud
Rzeczywista chmura — niewdrożona w lokalnej infrastrukturze Tak Tak Nie
Kompletne rozwiązanie chmurowe dla całego przedsiębiorstwa — ERP, EPM, HR, MFG, SCM, CRM Tak Nie Nie
Pojedynczy model danych dla całego przedsiębiorstwa Tak Nie Nie
Elastyczność i tworzenie aplikacji Tak Nie Tak
Wbudowana społecznościowa współpraca kontekstowa Tak Nie Nie
Wbudowane opcje analityki bez hurtowni danych Tak Tak Nie
Zintegrowana usługa Enterprise Performance Management (EPM) Tak Ograniczone Nie
Zarządzanie zamówieniami Tak Nie Tak
Zintegrowane inteligentne przetwarzanie obrazu Tak Nie Ograniczone
Planowanie w ramach całego przedsiębiorstwa — wliczając planowanie finansów, zasobów ludzkich, łańcuchów dostaw, obszarów i projektów Tak Nie Nie
Centrum księgowości Tak Nie Nie
Zarządzanie zapasami Tak Ograniczone Tak
Bezpośrednie zamówienie Tak Nie Tak
Zarządzanie ryzykiem Tak Nie Tak
Integracja z programem Excel i raportowanie Tak Nie Tak
Możliwość konfiguracji bez konieczności korzystania ze wsparcia informatycznego lub posiadania umiejętności technicznych Tak Tak Nie
       

 

Copyright (c) 2017, Oracle i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten dokument służy jedynie celom informacyjnym, a jego treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Oracle nie gwarantuje, że informacje w nim zawarte są wolne od błędów, ani nie udziela żadnych innych gwarancji lub warunków, wyrażonych słownie lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Oracle wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do tego dokumentu. Ponadto z tego dokumentu nie będą wynikać żadne pośrednie ani bezpośrednie zobowiązania umowne.


Zacznij korzystać z systemu ERP