Oracle CPQ Cloud for Channel Partners

Zapewnij partnerom możliwość łatwej sprzedaży

Udzielaj specjalnych instrukcji sprzedaży, aby partnerzy sprzedaży, odsprzedawcy VAR i dystrybutorzy mogli łatwo prowadzić z Tobą interesy.

Daj partnerom narzędzia pozwalające w ciągu kilku sekund generować opatrzone odpowiednimi znakami towarowymi oferty i propozycje sprzedaży dla ich klientów

Daj partnerom narzędzia pozwalające w ciągu kilku sekund generować opatrzone odpowiednimi znakami towarowymi oferty i propozycje sprzedaży dla ich klientów.

Oracle CPQ Cloud for Channel Partners

Zachowanie zgodności z ofertą i zamówieniem w przypadku konfigurowalnych produktów jest dość trudne. Jeszcze trudniejsze jest umożliwienie partnerom efektywnej i precyzyjnej realizacji oferty. Oracle CPQ Cloud for Channel Partners sprawia, że każdy pracuje na tych samych danych. To kompletne rozwiązanie — od rekomendacji i odnawiania po raportowanie w pętli zamkniętej dla każdego partnera.

Korzyści z rozwiązania Oracle CPQ Cloud for Channel Partners
  • Ujednolicenie tworzenia ofert i obsługi
  • Eliminowanie nieporozumień poprzez dostosowanie poziomów dostępu
  • Szybsze sprzedawanie większej liczby produktów z zachowaniem zgodności z katalogiem produktów i usług
  • Wyeliminowanie ręcznego wprowadzania zamówień i zaległości
  • Konfigurowanie przepływów pracy na potrzeby nietypowych wymagań biznesowych
  • Zwiększ widoczność oferty i usprawnij zarządzanie prognozami i kanałami
Zobacz więcej możliwości


Pokrewne produkty i rozwiązania


Wydarzenia


Zacznij już teraz