Oracle CPQ Cloud for Channel Partners

Zapewnij partnerom możliwość łatwej sprzedaży

Udzielaj specjalnych instrukcji sprzedaży, aby partnerzy sprzedaży, odsprzedawcy VAR i dystrybutorzy mogli łatwo prowadzić z Tobą interesy.

Daj partnerom narzędzia pozwalające w ciągu kilku sekund generować opatrzone odpowiednimi znakami towarowymi oferty i propozycje sprzedaży dla ich klientów

Daj partnerom narzędzia pozwalające w ciągu kilku sekund generować opatrzone odpowiednimi znakami towarowymi oferty i propozycje sprzedaży dla ich klientów.

Oracle CPQ Cloud for Channel Partners

Pilnowanie poprawności ofert i zamówień na konfigurowalne produkty to wyzwanie samo w sobie. Jeszcze trudniejsze jest umożliwienie partnerom efektywnej i precyzyjnej realizacji oferty. Oracle CPQ Cloud for Channel Partners sprawia, że każdy pracuje na tych samych danych. To kompletne rozwiązanie — od rekomendacji i odnawiania po raportowanie w pętli zamkniętej dla każdego partnera.

Oracle CPQ Cloud for Channel Partners — korzyści
  • Spójne przygotowywanie ofert i obsługa
  • Wyeliminowanie nieporozumień poprzez odpowiednie dopasowanie poziomów dostępu
  • Szybsze sprzedawanie większej ilości produktów przy zapewnieniu jednolitości produktów i usług
  • Wyeliminowanie procesów ręcznego wprowadzania zamówień i ryzyka zatorów
  • Zaspokajanie szczegółowych wymagań biznesowych poprzez definiowanie formalnych toków pracy
  • Zwiększenie widoczności ofert oraz usprawnienie zarządzania prognozami i kanałami
Zobacz więcej możliwości

Powiązane produkty i rozwiązania


Wydarzenia


Zacznij już teraz