Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Masz więcej danych, niż jesteś w stanie wykorzystać?

Dyrektor finansowy Red Group ma trzy niezwykle ważne wskazówki, które pomogą Ci uzyskać większe korzyści z danych swojej firmy.

Dyrektorzy finansowi ponoszący odpowiedzialność za sukces firmy muszą przejąć kontrolę nad przetwarzaniem danych.

Wdrażanie innowacji dzięki danym — bezpieczne

Oracle Blockchain przyśpiesza procesy bankowości międzynarodowej
Tworzenie nowego podejścia do pracy dzięki technologii chmury

Opierając się na elastycznych technologiach chmurowych, Access Power jest w stanie stworzyć praktyczne, niedrogie podejście do pracy.

Innowacyjność: raport globalny
Temat badań: Dane nie są właściwie zabezpieczone lub wykorzystywane

Raport z badań: Tylko 43% dyrektorów finansowych jest przekonanych, że ich dane są bezpieczne, a jeszcze mniejszy odsetek uzyskuje z tych danych użyteczne informacje.

Dowiedz się, co niesie przyszłość: jak osiągnąć priorytetowy cel dotyczący danych
Dowiedz się, co niesie przyszłość: jak osiągnąć priorytetowy cel dotyczący danych

Twój zespół musi szybko przekształcać rzetelne dane w przydatne informacje. IDC i Oracle twierdzą, że potrzeba do tego nowych narzędzi i umiejętności.

Monitoruj złożone dane finansowe

Korzystając z technologii blockchain na platformie Oracle Cloud, firma Certified Origins potwierdza, że jej oliwa z pierwszego tłoczenia pochodzi w 100% z Włoch poprzez śledzenie wszystkich etapów wytwarzania swojego produktu. Dyrektorzy finansowi mogą wykorzystywać tę samą technologię do rejestrowania transakcji i zasobów danych o znaczeniu newralgicznym.

Zasoby danych muszą być bezpieczne, nawet w przypadku klęski żywiołowej

NIED zapewnia bezpieczeństwo swoich danych z badań nad klęskami żywiołowymi, przechowując je na platformie Oracle Cloud. Nawet w przypadku powodzi, burz, trzęsień ziemi lub tsunami dane firmy są dostępne, więc ratownicy mogą działać szybko i sprawnie. Dyrektorzy finansowi mogą zabezpieczyć swoje dane w ten sam sposób, zapewniając ich ochronę przed naruszaniem zabezpieczeń i innymi zagrożeniami.

Znajdź wydarzenie Oracle Modern Business Summit w Twojej okolicy.
Zapoznaj się z wynikami

Historie sukcesu użytkowników ERP Cloud

Przyszłość finansów

Nie ma fałszywych danych
W niepewnych czasach dane oznaczają nowe możliwości

Wykorzystując chmurę i AI, dyrektorzy finansowi mogą łączyć różne zestawy danych i podejmować decyzje z większą pewnością i wnikliwością. Zobacz jak.

Dane, RACI i Ty
Dane, zgodność z przepisami i nowe podejście działu finansów do danych

Zgodność przetwarzania danych z przepisami wymaga, aby w tych sprawach dyrektorzy finansowi przestrzegali zasad procesu RACI (responsible, accountable, consulted and informed), tzn. byli odpowiedzialni, konsultowali się i byli dobrze poinformowani. Czy jesteś na to gotowy/gotowa?

Dane, etyka i Ty
Nowa rola działu finansów jako lidera w zakresie etycznego wykorzystywania danych

Niewłaściwe wykorzystywanie danych stanowi realne zagrożenie dla firmy. Dowiedz się, dlaczego to dział finansów musi przejąć inicjatywę we wdrażaniu najlepszych praktyk w całej firmie.

Masz zaufanie do danych firmy?
Dział finansowy lawiruje w gąszczu wskaźników

Rośnie liczba wskaźników pozafinansowych. Działy finansowe muszą być ich pewne i dysponować danymi, które je uzasadniają. Dowiedz się, jak.

Dyrektorzy finansowi i plan awaryjny
Dlaczego dział finansowy musi mieć plan ochrony przed cyberzagrożeniami

Naruszenia zabezpieczeń danych są bardziej prawdopodobne niż awarie techniczne. Uzyskaj 3 wskazówki, które pomogą Ci zaplanować obronę przed atakami.

Bezpieczeństwo danych
Dlaczego zapewnisz najlepszą opiekę nad danymi

To Ty poradzisz sobie najlepiej z koordynacją danych firmy z odrębnych źródeł. Jak wynika z tego bloga, jesteś też jedyną osobą, która może zapewnić ich bezpieczeństwo.

Zarobki i relaks
Skoncentruj się na wydłużaniu wolnego czasu

Przeczytaj, dlaczego finanse doskonale eksplorują okazje do rozwoju – o ile pozostawiasz dość miejsca na eksperymenty.

 

Dlaczego warto przejść na Oracle ERP Cloud?

W dzisiejszych dynamicznych środowiskach biznesowych potrzebne jest rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), które może pomóc poprawić wydajność firmy i zwiększyć doskonałość operacyjną w całej organizacji. Odpowiednie rozwiązanie ERP automatyzuje ręczne zadania o niskiej wartości, dzięki czemu możesz skupić się na strategicznych inicjatywach, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju. Jednocześnie trzeba korzystać z danych czasu rzeczywistego do prognozowania, aby poprawić podejmowanie decyzji i zarządzanie wydajnością. I trzeba to robić już teraz.

Usprawnij proces podejmowania decyzji dzięki wszechstronnemu skalowalnemu rozwiązaniu ERP

Firmy używają rozwiązań ERP do zarządzania rachunkowością, planowania i analizy finansów, rozpoznawania przychodów, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności z przepisami, obsługi zakupów, zarządzania projektami, zamknięcia finansowego, tworzenia raportów itd. Przeniesienie ERP do chmury pozwala działać szybciej, poprawia skalowalność, zapewnia dostęp do nowych technologii i nowoczesnych aplikacji, które mogą dostarczyć istotnych informacji, pomagających Ci podejmować lepsze decyzje i szybciej i kształtować przyszłość firmy.

Więcej niż tylko system ERP w chmurze — Oracle ERP Cloud to kompleksowy, zintegrowany pakiet oparty na nowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe. W ciągu ostatnich dwóch lat był konsekwentnie wskazywany jako lider chmurowych rozwiązań do zarządzania finansami przez globalnych analityków branżowych. Oracle niezmiennie wdraża rozwiązania biznesowe przyszłości — dziś. Pakiet Oracle ERP Cloud wykorzystuje algorytmy AI, uczenie maszynowe i zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa, aby zwiększać automatyzację, podnosić wydajność i zapewniać dokładne pomiary wyników biznesowych.

Dążenie do doskonałości operacyjnej w elastycznym modelu finansowym

Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu ERP w chmurze zyskasz korzyści finansowe — szybsze, skuteczniejsze i tańsze realizowanie procesów, takich jak zamykanie ksiąg, publikowanie raportów i składanie oświadczeń zgodności z przepisami. Odejdź od starych rozproszonych systemów ERP, które tylko komplikują wewnętrzne procesy. Oracle ERP Cloud umożliwia konsolidację starszych systemów, zmniejsza ryzyko i eliminuje konieczność korzystania z rozwiązań tworzonych na zamówienie, daje dostęp do chmurowych technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, by tworzyć nowe, sprawniejsze finansowe modele operacyjne.

Niższe koszty i wyższa jakość usług. Liczby mówią same za siebie: według raportu o realizacji wartości Oracle firmy, które przyjęły Oracle ERP Cloud

 • Poprawiły szybkość i dokładność wszystkich aspektów rozszerzonego zamknięcia finansowego i poprawiły skuteczność procesów zamknięcia średnio o 50%
 • Usprawniły proces od wystawienia faktury do odbioru, skracając cykl regulacji należności o 30% i zapewniając zdrowy przepływ gotówki
 • Zwiększyły tempo wystawiania i rozliczania faktur przez dostawców dzięki monitorowaniu i współpracy całą organizacją, skracając okresy zaległości i poprawiając płynność płatności o 55%

Modernizacja pod kątem zintegrowanej analizy i wydajności biznesowej

Finanse odgrywają coraz bardziej strategiczną rolę w dążeniu do doskonałości operacyjnej dzięki nowym usprawnieniom, które przyspieszają zamykanie ksiąg i poprawiają zgodność, bezpieczeństwo oraz ochronę danych i prywatność, a także pozwalają zachować bardziej tradycyjne aspekty wspierania biznesu. Dzięki Oracle ERP Cloud uzyskujesz dostęp do większej ilości informacji w całym przedsiębiorstwie, bardziej precyzyjne analizy i możliwość tworzenia raportów w czasie rzeczywistym, co skutkuje ulepszonymi kompleksowymi procesami zarządzania finansami.

Według raportu realizacji wartości firmy, które korzystały z Oracle ERP Cloud

 • Zwiększyły raportowaną wydajność średnio o 51%, skracając czas pracy poświęcany na rutynowe działania finansowe i umożliwiając pracownikom skupienie się na strategicznych działaniach, takich jak analiza wydatków, rozwój dostawców, zaopatrzenie, negocjowanie umów i optymalizacja dostaw
 • Stworzyły spójne środowisko raportowania dzięki innowacyjnym samoobsługowym narzędziom raportowania skoncentrowanym na ograniczaniu nieefektywnych procesów, wykorzystywaniu analiz i raportowaniu z kontekstem
 • Obniżyły koszty i dotarły do nowych danych biznesowych oraz możliwości dzięki wykorzystaniu funkcji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego Oracle ERP Cloud do analizy danych w czasie rzeczywistym i realizacji scenariuszy „co jeśli”

Zostań strategicznym partnerem biznesowym

Dzisiejsi prezesi oczekują, że ich liderzy finansowi będą doradcami strategicznymi — aby pomóc im znaleźć kolejną wielką szansę, opracować nowe modele biznesowe, znaleźć nowe rynki i ocenić rentowność nowych produktów. Integrując technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, z aplikacjami finansowymi, Oracle ERP Cloud daje liderom finansowym lepszy wgląd w firmę, dzięki czemu mogą oni stać się strategicznymi partnerami biznesowymi, których potrzebuje ich organizacja.

Globalne rozwiązanie Oracle ERP Cloud obsługuje wiele języków, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami. I zapewnia narzędzia, których potrzebujesz, aby skalować swój biznes w miarę rozwoju. Dzięki nowoczesnemu, kompleksowemu, opartemu na chmurze systemowi ERP automatyzującemu rutynowe zadania, Twój zespół finansowy może zająć się zaawansowaną analizą danych, by zyskać pogłębiony wgląd w działalność firmy. Otrzymasz dane w czasie rzeczywistym, które pozwolą Ci wywierać większy wpływ na kluczowe decyzje, zwiększyć wartość firmy i wyposażyć firmę w narzędzia do zaspokojenia potrzeb dzisiejszej cyfrowej gospodarki, która nigdy się nie zatrzymuje.

Wyróżnione

Produkty ERP

 • Financials

   Oracle Financials Cloud dostarcza pakiet kompleksowych i zintegrowanych produktów zaprojektowanych w celu kompleksowej automatyzacji i usprawnienia procesów zarządzania finansami organizacji.

  • Zobacz wszystkie zasoby związane z Financials
 • Procurement

   Oracle Procurement Cloud usprawnia i modernizuje infrastrukturę zaopatrzenia. Dzięki połączeniu automatyzacji i współpracy społecznościowej organizacje mogą działać szybciej i osiągnąć wyższe marże w procesach od zakupu do zapłaty.

  • Zobacz wszystkie zasoby dotyczące Procurement
 • Project Portfolio Management

   Oracle Project Portfolio Management Cloud to zintegrowany pakiet, który optymalizuje portfele projektów, dostosowuje możliwości do popytu oraz łączy plany i zasoby z realizacją projektu. Dzięki wydajnemu i inteligentnemu procesowi decyzyjnemu organizacje mogą realizować swoją strategiczną wizję.

  • Zobacz wszystkie zasoby dotyczące Project Portfolio Management
 • Risk Management
 • Enterprise Performance Management

   Oracle Enterprise Performance Management Cloud to najbardziej kompletne rozwiązanie na rynku w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Pozwala sprawnie tworzyć plany finansowe i biznesowe, analizować rentowność i zarządzanie kosztami oraz przyspieszyć zamknięcie finansowe.

  • Zobacz wszystkie zasoby dotyczące EPM
Produkty ERP

Rola CFO we wdrażaniu innowacji — jutro zaczyna się dziś

W dzisiejszym świecie firmy mają wybór: wprowadzać innowacje lub tracić klientów na rzecz tych, którzy to robią. W warunkach tak intensywnej konkurencji CFO odgrywa kluczową rolę w definiowaniu przyszłości firmy.

Odkrywaj

Rozwiązania ERP

Według branży

Wybierz branżę
ERP według branży

Rozwiązania ERP według branży

Wykorzystuj specyficzne dla branży rozwiązania ERP dostosowane do Twoich unikalnych wymagań.

Według wielkości firmy

Wybierz wielkość firmy
ERP według wielkości firmy

Rozwiązanie ERP Cloud według wielkości firmy

ERP nr 1 bez względu na wielkość firmy.

Według wyzwania

Według wyzwania
ERP według wyzwania

Wybierz wyzwanie

Chcesz przyspieszyć zamknięcie finansowe? Nowocześnie podejść do zamówień? Poświęcać mniej czasu rutynowym transakcjom, a więcej dostarczaniu przydatnych danych? Niezależnie od wyzwań, przed jakimi stoi Twój zespół, aplikacje Oracle Cloud mogą pomóc Ci zbudować funkcję finansów przyszłości.

Według wdrożenia

Wybierz opcję wdrażania
Opcje wdrażania ERP

Opcje wdrażania

Jak możesz skorzystać z Oracle Cloud już dziś?

Czy przekształcisz jeden proces biznesowy? Zoptymalizujesz funkcję finansów? Lub będziesz czerpać wszelkie korzyści z cyfrowego biznesu? Oracle może Ci w tym pomóc.

Czy wiesz? 3,2x

Wdrożenie w chmurze zapewnia 3,2-krotnie większy zwrot z inwestycji w przypadku wdrożenia lokalnego.

Źródło: Raport firmy Nucleus Research „Cloud Now Delivers 3.2 Times More ROI”, 2018 (PDF)

Wdrożenie w chmurze zapewnia 3,2-krotnie większy zwrot z inwestycji niż w przypadku wdrożenia lokalnego

Biblioteka szkoleń ERP

Porównaj Oracle ERP Cloud do konkurencji
Porównaj Oracle ERP Cloud do Workday i SAP

Zobacz, jak Oracle ERP pozwala osiągać lepsze wyniki!

Kompletny przewodnik po nowoczesnym rozwiązaniu ERP
Twój kompletny przewodnik po nowoczesnym rozwiązaniu ERP

Oprogramowanie ERP to obecnie podstawowe oprogramowanie w wielu przedsiębiorstwach.

Przenosisz ERP do chmury? Pięć podstawowych pytań, które musisz sobie najpierw zadać
Przenosisz ERP do chmury?

Przed wyborem chmurowej aplikacji ERP musisz odpowiedzieć sobie na pięć poniższych pytań.

Zobacz więcej zasobów ERP