Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

Wykorzystaj swoje dane, aby wyprzedzić zmianę

Firmy gotowe na przyszłość nie tylko przechowują swoje dane, ale także odpowiednio ich używają. Wspieraj rozwój swojej firmy dzięki inteligentnej analizie danych.

Połączone dane pomagają kreować przyszłość

Automatyzując codzienne zadania, możesz lepiej planować przyszłość swojej firmy. Od planowania długoterminowych scenariuszy po raportowanie w czasie rzeczywistym i zarządzanie łańcuchem dostaw — z narzędziami chmurowymi Oracle zawsze będziesz o krok przed innymi.

Dowiedz się więcej o połączonych danych

Historie liderów wykorzystania danych

Historie liderów wykorzystania danych

Dowiedz się, jak liderzy biznesu z branży lotniczej i medycznej nie tylko reagują na zmiany, ale są na nie przygotowani dzięki wykorzystaniu danych.

Raport o hiperłączności

Raport o hiperłączności

Zapoznaj się z naszym szczegółowym raportem i dowiedz się, jak osiągnąć pozycję lidera wykorzystania danych w branży finansowej dzięki hiperłączności.

Ujednolicenie danych: Zdobądź przewagę

Ujednolicenie danych: Zdobądź przewagę

Dowiedz się, co Twoja organizacja może zyskać dzięki ujednoliceniu danych w różnych działach i jak to zrobić.

Zobacz, jak nasze aplikacje chmurowe sprawdzają się w praktyce.

Przyszłość finansów

Zapoznaj się z wynikami

Historie sukcesu użytkowników ERP Cloud

 

Dlaczego Oracle ERP Cloud jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy?

W dzisiejszych dynamicznych środowiskach biznesowych potrzebne jest rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), które może pomóc w zwiększeniu wydajności firmy i stymulować doskonałość operacyjną w całym przedsiębiorstwie. Odpowiednie rozwiązanie ERP automatyzuje rutynowe, wykonywane ręcznie zadania, dzięki czemu można się skupić na strategicznych inicjatywach, które pozwolą na rozwój firmy. Jednocześnie należy wykorzystywać bieżące dane do prognozowania, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zarządzanie wydajnością. I musisz to zrobić teraz.

Usprawnij podejmowanie decyzji dzięki skalowalnemu, kompleksowemu rozwiązaniu ERP

Firmy polegają na systemach ERP w zakresie zarządzania księgowością, planowaniem i analizami finansów, rozpoznawaniem przychodów, nadzorem, ryzykiem, zapewnianiem zgodności z przepisami, zaopatrzeniem, projektami, zamykaniem okresów finansowych, raportowaniem itd. Przeniesienie systemu ERP do chmury pozwala zwiększyć szybkość działania i skalowalność oraz wdrażać nowe technologie i nowoczesne aplikacje, które mogą dostarczać znaczących informacji pomocnych w szybszym podejmowaniu lepszych decyzji i kształtowaniu przyszłości firmy.

Oracle ERP Cloud to coś więcej niż tylko system ERP w chmurze — to kompleksowy, zintegrowany pakiet oparty na nowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i samouczenie się maszyn. Firma Oracle, w ciągu ostatnich dwóch lat konsekwentnie uznawana przez globalnych analityków branżowych za lidera w dziedzinie pakietów finansowych opartych na chmurze, konsekwentnie dostarcza zaawansowane, przyszłościowe analizy biznesowe już dziś. Pakiet Oracle ERP Cloud wykorzystuje AI, samouczenie się maszyn i zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa, aby pomóc w zwiększeniu automatyzacji oraz bardziej efektywnym i dokładnym mierzeniu wyników.

Stymuluj doskonałość operacyjną dzięki elastycznemu modelowi finansów

Odpowiednie chmurowe rozwiązanie ERP zapewni Twojej firmie korzyści finansowe wynikające z szybszej, lepszej i tańszej realizacji takich procesów, jak zamykanie ksiąg, generowanie sprawozdań i składanie oświadczeń o zgodności z przepisami. Zrezygnuj z fragmentarycznych systemów ERP starszego typu, które mogą powodować wewnętrzne problemy z realizacją procesów. Dzięki Oracle ERP Cloud dyrektorzy finansowi mogą konsolidować systemy starszego typu, zmniejszać lub eliminować potrzebę dostosowywania, a także uzyskiwać dostęp do opartych na chmurze technologii AI i samouczenia się maszyn w celu tworzenia nowych, bardziej sprawnych finansowych modeli operacyjnych.

Obniż koszty i popraw jakość świadczonych usług. Liczby mówią same za siebie: zgodnie z raportem na temat korzyści zapewnianych przez rozwiązania Oracle firmy, które wdrożyły Oracle ERP Cloud:

 • zwiększyły szybkość i dokładność wszystkich aspektów rozszerzonego procesu zamknięcia finansowego i usprawniły proces zamykania o średnio 50%;
 • usprawniły proces „od wystawienia faktury do płatności”, skracając cykl obsługi należności o 30% i zapewniając sprawny przepływ środków pieniężnych;
 • przyspieszyły otrzymywanie faktur i płacenie dostawcom poprzez monitorowanie i współpracę w ramach całego przedsiębiorstwa, zmniejszenie liczby dni zaległości w spłacie zobowiązań i usprawnienie regulowania zobowiązań o 55%.

Zmodernizuj stosowane rozwiązania, aby uzyskać zintegrowany wgląd w działalność biznesową i zwiększyć jej efektywność

Dział finansowy odgrywa coraz bardziej strategiczną rolę w stymulowaniu doskonałości operacyjnej dzięki nowym usprawnieniom, które pozwalają szybciej zamykać księgi, zwiększyć zgodność z przepisami i bezpieczeństwo oraz zapewnić lepszą ochronę danych i prywatności, a także utrzymać bardziej tradycyjne aspekty wspierania działalności biznesowej. Oracle ERP Cloud zapewnia dostęp do większych ilości informacji z całego przedsiębiorstwa, większą dokładność analiz i generowanie sprawozdań w czasie rzeczywistym, co skutkuje ulepszeniem procesów kompleksowego zarządzania finansami.

Zgodnie z raportem o osiągniętych korzyściach firmy, które korzystają z Oracle ERP Cloud:

 • zwiększyły wydajność generowania sprawozdań średnio o 51%, skracając czas pracy poświęcanej na rutynowe działania finansowe i umożliwiając pracownikom skupienie się na działaniach strategicznych, takich jak analiza wydatków, usprawnianie współpracy z dostawcami, poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia, negocjowanie umów i optymalizacja dostaw;
 • udostępniły spójne środowisko generowania sprawozdań dzięki innowacyjnym samoobsługowym narzędziom do raportowania skoncentrowanym na zwiększaniu efektywności procesów, wykorzystywaniu analiz i generowaniu sprawozdań z kontekstem;
 • obniżyły koszty oraz odkryły nowe informacje biznesowe i możliwości dzięki wykorzystaniu funkcji AI i samouczenia się maszyn oferowanych przez Oracle ERP Cloud do analizowania danych w czasie rzeczywistym i testowania scenariuszy „co się stanie, jeśli”.

Zostań strategicznym partnerem biznesowym

Dzisiejsi dyrektorzy generalni oczekują, że dyrektorzy finansowi będą ich doradcami strategicznymi: że pomogą im znaleźć kolejną wielką szansę, nowe modele biznesowe, nowe rynki i ocenić rentowność nowych produktów. Integrując technologie takie jak AI i samouczenie się maszyn z aplikacjami finansowymi, Oracle ERP Cloud zapewnia dyrektorom finansowym lepszy wgląd w działalność biznesową, dzięki czemu mogą się stać strategicznym partnerem biznesowym, którego potrzebuje ich przedsiębiorstwo.

Oracle ERP Cloud jest rozwiązaniem globalnym i obsługuje wiele języków, aby umożliwić firmie zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami. Udostępnia też narzędzia potrzebne do skalowania działalności biznesowej w miarę rozwoju firmy. Dzięki nowoczesnemu, kompleksowemu, opartemu na chmurze systemowi ERP automatyzującemu rutynowe zadania Twój dział finansowy może wykorzystywać swoje umiejętności do wykonywania zaawansowanych analiz, aby uzyskać głębszy, bardziej inteligentny wgląd w działalność biznesową firmy. Będziesz otrzymywać potrzebne dane w czasie rzeczywistym, co pozwoli Ci wywierać większy wpływ na kluczowe decyzje, zapewniać swojej firmie większe korzyści i umożliwić jej spełnianie wymagań dzisiejszej, działającej non-stop gospodarki cyfrowej.

Polecane

ERP — produkty finansowe

 • Core Financials

   Oracle Core Financials zapewnia pakiet wszechstronnych i zintegrowanych produktów przeznaczonych do kompletnej automatyzacji i usprawnienia procesów zarządzania finansami organizacji.

  • Zobacz wszystkie podstawowe produkty finansowe
 • Procurement

   Oracle Procurement Cloud upraszcza i unowocześnia infrastrukturę systemu zaopatrzenia. Dzięki połączeniu automatyzacji i współpracy społecznościowej organizacje mogą zwiększyć szybkość działania i uzyskać wyższe marże w ramach procesów od zakupu do płatności.

  • Wszystkie produkty z dziedziny zaopatrzenia
 • Project Management

   Oracle Project Management Cloud to pakiet zintegrowanych rozwiązań, który umożliwia optymalizację portfolio projektów, dostosowanie mocy produkcyjnych do popytu oraz połączenie planów i zasobów z procesem realizacji projektu. Dzięki skutecznemu i bardziej racjonalnemu procesowi podejmowania decyzji organizacje mogą działać zgodnie ze swoją strategiczną wizją.

  • Wszystkie produkty do zarządzania portfelem projektów
 • Risk Management

   Oracle Risk Management umożliwia zarządzanie dostępem, automatyzację kontroli wewnętrznych, monitorowanie procesów i egzekwowanie zgodności z przepisami z poziomu zintegrowanej platformy chmurowej ERP.

  • Wszystkie produkty z dziedziny zarządzania ryzykiem
 • Enterprise Performance Management

   Oracle Enterprise Performance Management Cloud to najbardziej kompletne rozwiązanie w obecnym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Umożliwia wprowadzanie precyzyjnych i dynamicznych planów w zakresie finansów i innych obszarów działalności, analizę rentowności i zarządzanie kosztami oraz przyspieszenie procesu zamknięcia okresów sprawozdawczych.

  • Wszystkie produkty z dziedziny zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa
Produkty finansowe
Odkrywaj

Rozwiązania finansowe

Według branży

Wybierz branżę
ERP według branży

Rozwiązania ERP według branży

Wykorzystuj specyficzne dla branży rozwiązania ERP dostosowane do Twoich unikalnych wymagań.

Według wielkości firmy

Wybierz wielkość firmy
ERP według wielkości firmy

Rozwiązanie ERP Cloud według wielkości firmy

Najlepszy system ERP bez względu na wielkość firmy.

Według wyzwania

Według wyzwania
ERP według wyzwania

Wybierz wyzwanie

Chcesz przyspieszyć zamknięcie finansowe? Nowocześnie podejść do zamówień? Poświęcać mniej czasu rutynowym transakcjom, a więcej dostarczaniu przydatnych danych? Niezależnie od wyzwań, przed jakimi stoi Twój zespół, aplikacje Oracle Cloud mogą pomóc Ci zbudować funkcję finansów przyszłości.

Według wdrożenia

Wybierz opcję wdrażania
Opcje wdrażania ERP

Opcje wdrażania

Jak możesz skorzystać z Oracle Cloud już dziś?

Czy przekształcisz jeden proces biznesowy? Zoptymalizujesz funkcję finansów? Lub będziesz czerpać wszelkie korzyści z cyfrowego biznesu? Oracle może Ci w tym pomóc.

Czy wiesz? 3,2x

Wdrożenie w chmurze zapewnia 3,2-krotnie większy zwrot z inwestycji niż w przypadku wdrożenia lokalnego.

Źródło: Raport firmy Nucleus Research „Cloud Now Delivers 3.2 Times More ROI”, 2018 (PDF)

Wdrożenie w chmurze zapewnia 3,2-krotnie większy zwrot z inwestycji niż w przypadku wdrożenia lokalnego

Rola dyrektorów finansowych w stymulowaniu innowacji — jutro zaczyna się dzisiaj

We współczesnym świecie firmy mają wybór: wprowadzać innowacje lub tracić klientów na rzecz innych firm, które to robią. W dzisiejszym niezwykle konkurencyjnym i zawsze podłączonym do sieci środowisku dyrektorzy finansowi odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości swojego przedsiębiorstwa.

Biblioteka zasobów szkoleniowych dotyczących rozwiązań ERP

Porównaj Oracle ERP Cloud z rozwiązaniami konkurencji
Porównaj Oracle ERP Cloud z systemami Workday i SAP

Przekonaj się, jaką przewagę daje rozwiązanie Oracle ERP!

Kompleksowy przewodnik po nowoczesnych rozwiązaniach ERP
Twój kompleksowy przewodnik po nowoczesnych rozwiązaniach ERP

Oprogramowanie ERP stanowi fundament wielu organizacji.

Przechodzisz na Cloud ERP? Pięć podstawowych pytań, na jakie trzeba sobie odpowiedzieć
Przechodzisz na Cloud ERP?

Czy zamierzając przejść na aplikację ERP opartą na chmurze zadajesz sobie tych pięć podstawowych pytań?

Zobacz więcej zasobów dotyczących rozwiązań ERP