Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Rozwój kultury innowacji

Obejrzyj ten wykład IDC/Oracle, aby sprawdzić, jakich kluczowych wskaźników wydajności należy użyć, by przygotować organizację na przyjęcie innowacji, a także dowiedzieć się, jak zorganizować finansowanie inicjatyw cyfrowych oraz jak prognozować i mierzyć ich skuteczność.

Rozwój kultury innowacji

 

85% zarządów firm wspiera innowacje

Z podsumowania tego wykładu IDC/Oracle dowiadujemy się, że przyszłe strumienie przychodów będą pochodzić z cyfrowych innowacji. W jaki sposób działania zespołów finansowych mogą otwierać firmom drzwi do nowych możliwości?

 

Finansowanie innowacji: Trzy kluczowe aspekty

Ten wykład IDC/Oracle jest poświęcony obniżaniu kosztów, samofinansowaniu oraz wykorzystywaniu zwrotu z inwestycji w innowacje w celu finansowania innych jednostek biznesowych.

 

Automatyzacja i dane mają kluczowe znaczenie dla innowacji

Dowiedz się, dlaczego w przypadku powtarzalnych zadań zdecydowanie zaleca się szeroko zakrojoną automatyzację, a następnie użyj danych, by opracować na nowo proces decyzyjny, finansowanie oraz kluczowe wskaźniki wydajności.

 

W jaki sposób zespoły finansowe mogą przejąć strategiczne przywództwo?

W jaki sposób dyrektorzy finansowi i ich zespoły mogą przygotować swoje organizacje na innowacje, jak mogą je finansować oraz jak prognozować i mierzyć ich wyniki?

Prelegenci

Philip Carter

Philip Carter

Główny analityk, IDC

Neil Sholay

Neil Sholay

Wiceprezes ds. cyfrowych innowacji, Oracle

Kultura innowacji

Rozwój kultury innowacji

Innowacje w zakresie skalowania jako czynnik rozwojowy

Jak wyjść poza automatyzację, by przedefiniować procesy biznesowe i stymulować innowacje w firmie?

Raport globalny: Innowacje silnie powiązane z rozwojem

Raport globalny: Innowacje silnie powiązane z rozwojem

To badanie, którym objęto grono osób na stanowiskach kierowniczych, pokazuje, że 84% zarządów popiera innowacje i że dla zespołów finansowych najważniejszym kluczowym wskaźnikiem wydajności jest obecnie zadowolenie klienta.

Odkryj Oracle ERP Cloud

Odkryj Oracle ERP Cloud

Odkryj kompletne rozwiązanie do zarządzania finansami i uzyskaj wgląd w finanse w czasie rzeczywistym — na dowolnym urządzeniu.