Oracle Financials Cloud — Financials

Księgowanie według Twojej firmy

Księgowanie według Twojej firmy

Oracle Financials Cloud

Rozwój dzięki księgowaniu z XXI wieku

Rozwiązanie Oracle Financials Cloud zapewnia większą wydajność zespołu finansowego, usprawnienie obsługi kierowników biznesowych i udostępnienie potrzebnych informacji służbowych na żądanie wszystkim użytkownikom.

 • Financials Cloud

  Rozwiązanie Oracle Financials Cloud udostępnia wgląd w strukturę hierarchiczną księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Każda pokazuje stan ksiąg pomocniczych.

 • Financials Cloud

  Tworzenie własnych raportów w celu prezentacji danych finansowych, określania trendów itp.

 • Financials Cloud

  Wgląd w transakcje i procesy w czasie rzeczywistym z funkcją powiadomień o potencjalnym ryzyku.

 • Financials Cloud

  Zaznaczone obszary wskazują transakcje, które wymagają uwagi (czekające na zatwierdzenie partie rachunków, wyjątki związane ze skrytkami depozytowymi, niezarejestrowane rachunki lub niezastosowane noty kredytowe).

 • Financials Cloud

  Podgląd zarówno faktury, jak i obrazu faktury dostawcy na tym samym ekranie.

Gotowość na globalną ekspansję

To chmurowe rozwiązanie finansowe pozwala wchodzić na nowe rynki i regiony z poczuciem pewności, że dane finansowe są dokładne i bezpieczne.

 • Wejście na nowe rynki ułatwione dzięki obsłudze wielu różnych ksiąg, walut, podmiotów i standardów księgowania
 • Wdrażanie różnych metod księgowania (US GAAP, IFRS) z uwzględnieniem księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Eliminacja skomplikowanych problemów wewnętrznych oraz zawiłości podatkowych i związanych z płatnościami dzięki automatyzacji procesów
 • Ograniczenie błędnych i niespójnych danych oraz zapewnienie elastyczności dzięki udostępnianiu danych pomocniczych
 • Zapewnienie zgodności z przepisami krajowymi i wymaganiami sprawozdawczymi oraz lokalizacja dostosowana do kraju

Księga główna i raporty

Rozwiązanie Oracle Financials Cloud pozwala na kontrolowanie i egzekwowanie zasad księgowania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie raportowania.

 • Raportowanie informacji według standardów Twojej firmy i zapewnienie silnego nadzoru z możliwymi do dopasowania funkcjami księgowymi
 • Kontrola rejestrów i raportowania z zastosowaniem
  30 możliwych do dopasowania segmentów dla każdej grupy klientów
 • Uproszczenie przetwarzania niezbilansowanych wpisów z zastosowaniem wielu segmentów bilansowych
 • Tworzenie wiarygodnych raportów dzięki samoobsłudze i mobilnemu dostępowi do informacji w czasie rzeczywistym
 • Konsolidacja jednostek zależnych na całym świecie dzięki raportom walutowym oraz przeniesieniu bilansu księgi głównej

Intuicyjne i interaktywne informacje

Błyskawiczne znajdowanie potrzebnych informacji finansowych i innych ważnych danych. Przejdź do szczegółowej analizy danych.

 • Wyróżnianie wyjątków finansowych za pomocą interaktywnych infoletów
 • Analizowanie bilansów księgi głównej według różnych kryteriów z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi Oracle Essbase i Oracle Hyperion Smart View for Office
 • Otrzymywanie powiadomień o wyjątkach, kiedy bilans rachunku przekroczy wstępnie zdefiniowany próg
 • Podejmowanie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych, bieżących danych

Najlepsze praktyki

Zoptymalizowane do obsługi Twoich działań biznesowych rozwiązanie upraszcza operacje finansowe i przyspiesza przetwarzanie transakcji.

 • Intuicyjne pulpity nawigacyjne i narzędzie Close Monitor poprawiają szybkość i dokładność procesu zamknięcia okresu rozliczeniowego
 • Uproszczone uzgadnianie zobowiązań i należności z księgą główną umożliwione przez automatyczne wykrywanie rozbieżności
 • Automatyczne rejestrowanie wpłat gotówkowych oraz zarządzanie wyjątkami dzięki narzędziu SmartReceipts
 • Zarządzanie płynnością i wymaganiami gotówkowymi dzięki pozycjonowaniu zarządzania gotówką i prognozowaniu
 • Kontrola wydatków poprzez nadzór nad budżetem i ewidencję przyszłych zobowiązań kontraktowych

Nowoczesne procesy cyfrowe

Zmień procesy biznesowe dzięki cyfrowym rozwiązaniom wykorzystującym technologie mobilne, społecznościowe i optyczne.

 • Wyeliminuj błędy w zobowiązaniach dzięki funkcjom przetwarzania obrazu faktury, optycznego rozpoznawania znaków (OCR) oraz inteligentnego rozpoznawania dokumentów
 • Rozwiązania mobilne eliminują ręczne wprowadzanie wydatków i pozwalają na zatwierdzanie wydatków niezależnie od miejsca
 • Szybkie wprowadzanie wydatków na smartfonach i tabletach dzięki funkcjom mobilnym
 • Poprawa wiarygodności i wydajności dzięki funkcjom współpracy w przetwarzaniu transakcji i tworzeniu raportów
 • Dostęp do danych finansowych zawsze i wszędzie za pomocą centrum raportowania obsługiwanego na tablecie


Zacznij już teraz