Oracle Financials Cloud — Revenue Management

Szybsza i bardziej skuteczna windykacja

Szybsze wdrożenie nowych reguł rozpoznawania przychodów

Oracle Revenue Management Cloud

Zapewnij zgodność ze standardami ASC 606 i IFRS 15

Szybciej przystosuj się do nowego standardu rozpoznawania przychodów. Poznaj zasady poprawnego stosowania tego standardu oraz zautomatyzuj procedury wyceny i rozpoznawania świadczeń w zawieranych umowach.

 • Spójnie stosuj niestandardowe reguły w odniesieniu do umów z klientami i zawartych w nich świadczeniach.

 • Właściwie ewidencjonuj w księdze głównej transakcje sprzedaży zawierane z klientami, aby przestrzegać nowego standardu rachunkowości.

 • Wyróżnione obszary wskazują na umowy wymagające bliższej uwagi.


Szybkie wdrożenie

Sprawnie przeprowadź i zautomatyzuj wdrożenie procesu obsługi nowego standardu. Zweryfikuj bilans otwarcia pod kątem istniejących umów i proceduj nowe umowy zgodnie z właściwymi regułami.

 • Jednokrotnie zaimportuj dane o sprzedaży, utwórz i zastosuj nowe reguły oprogramowania do rozpoznawania przychodów, a następnie wyeksportuj wyniki do systemu Essbase (lub innego systemu).
 • Porównaj wyniki w systemie Essbase (lub innym systemie) z wynikami w ramach bieżącej księgowości.
 • Księguj nowo uzyskane wyniki w alternatywnej księdze pomocniczej, aby zachować integralność systemu ewidencjonowania opartego na starym standardzie.
 • Analizuj zgodność z przepisami na podstawie scenariuszy warunkowych.
 • Przekieruj zapisy z księgi pomocniczej dotyczącej świadczeń umownych do księgi głównej w dniu wejścia w życie nowego standardu

Informacje w czasie rzeczywistym

Weryfikuj i usuwaj opóźnienia związane ze świadczeniami umownymi (od daty zamówienia do uzyskania przychodu) w drodze automatycznego stosowania zasady podstawowej i związanych z nią pięciu etapów, bez względu na branżę, w której działasz.

 • Szybciej rozpoznawaj przychody w drodze weryfikacji postanowień umowy i określonych tam świadczeń (z wyjątkami).
 • Identyfikuj umowy z różnych źródeł i grupuj je w ramach jednej umowy opartej na jednolitych zasadach ewidencjonowania.
 • Właściwie identyfikuj różne świadczenia umowne jako okresowe, międzyokresowe, wyraźne, dorozumiane lub zwolnione z alokacji.
 • Efektywnie przesyłaj autonomiczne ceny sprzedaży dzięki możliwości integracji arkuszy kalkulacyjnych
 • Obliczaj autonomiczne ceny sprzedaży na podstawie stosownych danych historycznych i niestandardowych reguł.
 • Odpowiednio monitoruj cykl życia procesu rozpoznawania przychodów.

Zapewnij zgodność z nowym standardem

Zapewnij zainteresowane strony, że przestrzegasz standardów ASC 606 i IFRS 15 i transakcje sprzedaży są poprawnie ewidencjonowane w księdze głównej.

 • Dokładnie identyfikuj świadczenia umowne na podstawie niestandardowych reguł służących do ewidencjonowania aktywów i pasywów wynikających z umowy.
 • Zapewnij poprawną wycenę świadczeń umownych na podstawie względnej autonomicznej ceny sprzedaży.
 • Rozliczaj świadczenia umowne w czasie i rozpoznawaj przychody z momentem spełnienia świadczeń na podstawie reguł okresowych i międzyokresowych.
 • Uprość ewidencję bilansową zniżek z tytułu alokacji.
 • Kontroluj cykle rozpoznawania i rozliczania przychodów dzięki funkcji automatycznej synchronizacji.

Zintegrowane oprogramowanie do rozpoznawania przychodów

Skorzystaj z kompleksowej procedury rozpoznawania przychodów, którą można zintegrować z istniejącym systemem ERP lub zewnętrznymi systemami przetwarzania danych o sprzedaży.

 • Łatwo integruj dane o sprzedaży pochodzące z różnych źródeł dzięki zastosowaniu zaawansowanego rozwiązania zewnętrznego.
 • Przyspiesz wdrożenie nowego standardu dzięki wbudowanym funkcjom integracji z systemem Oracle E-Business Suite.
 • Usprawnij procedury finansowe dzięki wdrożeniu rozwiązania Oracle Revenue Management Cloud jako integralnego elementu istniejącego systemu Oracle Financials Cloud.

Zacznij już teraz