Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Zapewnij lepszy wgląd w dane kadrowe dzięki nowym technologiom

Dzięki zastosowaniu nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn, dział kadr jest w stanie efektywnie zarządzać poszerzaniem kwalifikacji pracowników i wyszukiwać najlepszych kandydatów do pracy zapewniających dalszy rozwój firmy.

Odzyskaj zaufanie do danych kadrowych swojej firmy

 

Zaufanie do skuteczności zarządzania danymi

27%–43% kierowników działów kadr jest przekonanych, że wie, iloma danymi musi zarządzać, ale tylko 35% z nich jest przekonanych o bezpieczeństwie tych danych. Sposób, w jaki korzystamy z danych, decyduje o tym, czy uda się dotrzeć do cennych informacji, które pozwolą lepiej obsługiwać pracowników.

 

Wydobywanie cennych informacji w celu poprawy organizacji w skali całej firmy

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn upraszczają proces analizy dużych ilości danych, ale tylko 32% kierowników działów kadr jest przekonanych, że potrafi wydobywać z tych danych cenne informacje.

 

Odpowiedzialność za zarządzanie danymi w całej firmie

Dział kadr przerzuca odpowiedzialność za dane na działy IT i finansów. Tylko 35% decydentów z działów kadr uważa, że ponosi odpowiedzialność za te dane. Odpowiedzialność za dane muszą wziąć na siebie wszystkie działy.

 

Większa odpowiedzialność działu kadr za określenie priorytetu danych

Działy kadr muszą nadać wyższy priorytet wzmocnieniu mechanizmów kontroli bezpieczeństwa danych i umożliwić oparcie praw dostępu do nich na pełnionych rolach i zakresie działania. Bezpieczeństwo danych powinno mieć najwyższy priorytet dla wszystkich działów.

Przyszłość energetyki

Niedroga energia dla krajów rozwijających się

Niedroga energia dla krajów rozwijających się

Access Power wykorzystuje rozwiązania oparte na chmurze w celu skalowania produkcji energii odnawialnej dla krajów rozwijających się.

Budowanie zaufania do danych poprzez udostępnienie narzędzi o znanych zasadach obsługi

Budowanie zaufania do danych poprzez udostępnienie narzędzi o znanych zasadach obsługi

Przedsiębiorstwo, które dysponuje dużymi ilościami danych dotyczących pracowników, musi zrozumieć, jakich pułapek należy unikać, aby utrzymać i zwiększyć zaufanie pracowników.

Effective Insights from Trustworthy Data

Przydatne informacje z wiarygodnych danych

Z „Wykładu na temat technologii przyszłości” dowiesz się, w jaki sposób dział kadr może pozyskiwać dane, dbając przy tym, aby były pozyskiwane etycznie i wiarygodnie.

Poziom odpowiedzialności działu kadr za bezpieczeństwo danych

Poziom odpowiedzialności działu kadr za bezpieczeństwo danych

W kwestii pracy z danymi dział kadr musi działać jako moralny kompas, dbając o to, aby pracownicy stawiali etykę na pierwszym miejscu.

Dowiedz się więcej o danych kadrowych w chmurze.