Oracle — HR Optimization

Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności działania jest dziś możliwe dzięki globalnemu systemowi, który ujednolica typowe procesy kadrowe przy zachowaniu zgodności z krajowymi przepisami i procedurami.

HR Optimization

 • Planowanie, modelowanie i realizacja zmian organizacyjnych, takich jak reorganizacja lub inne masowe zmiany kadrowe, za pomocą intuicyjnego rozwiązania do modelowania zasobów ludzkich.

 • Skuteczne zarządzanie reorganizacją dzięki informacjom o pracownikach i analizie danych biznesowych w czasie rzeczywistym poprzez przygotowanie, modelowanie i ocenę ich wpływu.

 • Szacowanie wyników poszczególnych pracowników i całych zespołów oraz zwolnień za pomocą modelu prognostycznego 9-box.

 • Poprawa wyników i redukcja zwolnień dzięki modelowaniu.

 

Lepsze decyzje dotyczące utalentowanych pracowników

 • Dokładniejsze prognozowanie wyników zespołów i poszczególnych osób
 • Skuteczniejsze powstrzymywanie doskonałych kandydatów przed przejściem do konkurencji
 • Działania korygujące za pomocą analizy warunkowej w celu uniknięcia zwolnień
 • Obsługa skomplikowanych przesunięć organizacyjnych za pomocą łatwego w użyciu narzędzia i odpowiednich procesów zatwierdzania
 • Przygotowanie, modelowanie i ocena wpływu zmian organizacyjnych
Historie sukcesu klientów
Firmy dążą do pełnego wykorzystania dotychczasowych inwestycji
SPÓJNOŚĆ DANYCH

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ i American Career College płynnie integrują aplikacje Oracle HCM Cloud. (3:24)

Historie sukcesu klientów
Masdar — dogłębne spojrzenie na pracę każdego działu
GLOBALNE PROCESY ZARZĄDZANIA PERSONELEM

Masdar skutecznie zarządza zróżnicowanym personelem z całego świata dzięki mobilnemu i ujednoliconemu rozwiązaniu HCM na skalę globalną. (4:12)

Powiązane informacje

 • Nowoczesny HR
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak Oracle HCM umożliwia efektywne, oparte na współpracy i analizie danych zarządzanie pracownikami, w ramach którego można korzystać z funkcji mobilnych i społecznościowych.
 • HRMS w chmurze
  Wykorzystaj działające w chmurze systemy zarządzania kapitałem ludzkim, aby podnieść jakość usług.
 • Workforce Rewards
  Pozwala przyciągać i zatrzymywać pracowników dzięki obsłudze zróżnicowanych wynagrodzeń oraz poprawia skuteczność operacyjną dzięki obsłudze prostych i złożonych potrzeb organizacyjnych
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Operacje HR — wyzwanie
  Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu pracownikami dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad.
 • Oracle Cloud
  Poznaj bardzo obszerne portfolio rozwiązań w chmurze, które zaspokoją Twoje potrzeby biznesowe, informatyczne i rozwojowe.

Rozpocznij