Rozwiązanie Oracle HCM — Career and Succession

Zarządzanie kadrami

Za pomocą łatwego w obsłudze, społecznościowego i bogatego w dane pakietu oprogramowania do zarządzania kadrami możesz bez trudu znajdować, rekrutować, rozwijać i zatrzymywać najlepszych pracowników.

Career and Succession

 • Tworzenie ścieżek rozwoju kariery dla pracowników i zarządzanie planami rozwoju podczas oceny pracowników.

 • Porównywanie umiejętności i kwalifikacji pracowników pod względem wymagań ich aktualnych lub przyszłych stanowisk.

 • Dokładne poznanie pracowników za pomocą interaktywnego pulpitu nawigacyjnego Talent Review.

 • Kształtowanie silnych zasobów wydajnych pracowników do obsadzenia najważniejszych stanowisk.

 

Znajdowanie, kształcenie i zatrzymywanie najbardziej wykwalifikowanej kadry

 • Rozpoznawanie utalentowanych pracowników o wysokim potencjale oraz zagrożonych zwolnieniem
 • Gwarancja, że najbardziej utalentowani pracownicy są przygotowani do ewentualnego objęcia przywództwa i pełnienia najważniejszych funkcji
 • Kształtowanie i zwiększanie produktywności bardziej zaangażowanych pracowników dzięki utrzymywaniu ich ścieżek kariery na dobrej drodze
 • Lepsze zrozumienie pracowników dzięki utworzeniu rozbudowanych profili uwzględniających treści niestandardowe oraz nieformalne, niestrukturyzowane dane
Historie sukcesu klientów
Kamal Osman Jamjoom redukuje koszty
FILM O KLIENCIE

Grupa Kamal Osman Jamjoom korzysta z Oracle HCM Cloud do monitorowania kompletności oceny w czasie rzeczywistym ze znaczną redukcją kosztów. (2:51)

Historie sukcesu klientów
Zarządzanie najlepszymi pracownikami i ich zatrzymywanie
UJEDNOLICONE ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Rozwiązania Oracle HCM Cloud pomagają pracownikom zrozumieć poszczególne cele i usprawniają tworzenie planów rozwoju w trakcie okresowej oceny. (2:36)

Historie sukcesu klientów
Rozpoznawanie potencjalnych liderów
Inwestycje w utalentowanych pracowników to dobre inwestycje biznesowe. W tym dokumencie opisano pięć najlepszych praktyk rozpoznawania potencjalnych liderów.
Historie sukcesu klientów
American Career College usprawnia ocenę pracowników
FILM O KLIENCIE

American Career College korzysta z rozwiązań Oracle HCM Cloud do pozyskiwania, pielęgnowania i rozwijania zasobów ludzkich w całej organizacji. (6:00)

Powiązane informacje

 • Nowoczesne zarządzanie kadrami
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak rozwiązania Oracle HCM usprawniają tworzenie doskonałego środowiska pracy z naciskiem na rozwój umiejętności, współpracę, dogłębne informacje, mobilność oraz zaangażowanie pracowników.
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Blog Oracle HCM
  Zobacz, dlaczego stosowanie nowoczesnych metod zarządzania kadrami nabiera tak dużego znaczenia. Poznaj ulepszenia wprowadzone przez Oracle w tej dziedzinie.
 • Big Data w firmie Oracle
  Wykorzystuj dane do tworzenia analiz, które pozwolą lepiej poznać i wykorzystywać najlepsze kadry.

Zacznij już teraz