Rozwiązanie Oracle HCM — Performance Management

Zarządzanie kadrami

Za pomocą łatwego w obsłudze, społecznościowego i bogatego w dane pakietu oprogramowania do zarządzania kadrami możesz bez trudu znajdować, rekrutować, rozwijać i zatrzymywać najlepszych pracowników.

Zarządzanie wydajnością

 • Dostosuj cele pracowników do celów biznesowych.

 • Możliwość przeglądania i aktualizowania celów w dowolnym miejscu na tablecie lub smartfonie.

 • Wyświetlanie najnowszych wyników i uwag menedżerów oraz szybki dostęp do historii wyników.

 • Śledzenie wydajności i postępów w całej organizacji pozwala ustalić, gdzie należy podjąć działania.

Skuteczna ocena

 • Pozwala rozpoznać najlepszych pracowników i określać, kiedy podejmować działania, aby skutecznie zarządzać firmą
 • Zapewnia liderom firmy cenne informacje dotyczące monitorowania wydajności pracowników oraz dopasowania ich pracy do strategicznych celów organizacji
 • Umożliwia wykorzystanie elastycznych rozwiązań wspierających różne procesy, zależnie od specyficznych potrzeb
 • Promuje odpowiednie dopasowanie wynagrodzeń do wyników dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu płacowemu
Historie sukcesu klientów
KOJ wyszukuje najbardziej uzdolnionych pracowników, by wspierać wzrost firmy
FILM O KLIENCIE

Oracle HCM Cloud pomaga KOJ w rozpoznawaniu i kształtowaniu najbardziej uzdolnionych pracowników w całej organizacji. (2:51)

Historie sukcesu klientów
Zarządzanie najlepszymi pracownikami i ich zatrzymywanie
UJEDNOLICONE ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Rozwiązania Oracle HCM Cloud pomagają pracownikom zrozumieć poszczególne cele i usprawniają tworzenie planów rozwoju w trakcie okresowej oceny. (2:36)

Historie sukcesu klientów
Newfield Exploration wiąże cele osobiste ze strategią firmy
ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ STRATEGICZNĄ

Newfield Exploration wiąże cele osobiste pracowników z inicjatywami strategicznymi firmy, co prowadzi do wyższego poziomu koncentracji, lepszej komunikacji oraz wyższej produktywności. (5:45)

Historie sukcesu klientów
American Career College usprawnia ocenę pracowników
FILM O KLIENCIE

American Career College korzysta z rozwiązań Oracle HCM Cloud do pozyskiwania, pielęgnowania i rozwijania zasobów ludzkich w całej organizacji. (6:00)

Powiązane informacje

 • Nowoczesne zarządzanie kadrami
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak rozwiązania Oracle HCM usprawniają tworzenie doskonałego środowiska pracy z naciskiem na rozwój umiejętności, współpracę, dogłębne informacje, mobilność oraz zaangażowanie pracowników.
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Blog Oracle HCM
  Zobacz, dlaczego stosowanie nowoczesnych metod zarządzania kadrami nabiera tak dużego znaczenia. Poznaj ulepszenia wprowadzone przez Oracle w tej dziedzinie.
 • Big Data w firmie Oracle
  Wykorzystuj dane do tworzenia analiz, które pozwolą lepiej poznać i wykorzystywać najlepsze kadry.

Zacznij już teraz