Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Jak przetrwać naruszenie zabezpieczeń danych kadrowych w cyfrowym świecie

W tym odcinku „Wykładów dotyczących przyszłości” dowiesz się, jakim inicjatywom dyrektorzy ds. kadrowych nadają najwyższy priorytet — są to m.in.: wykorzystywanie danych do określania poziomu zaangażowania pracowników, udostępnianie danych za pomocą narzędzi do współpracy i budowania właściwej kultury.

Jak zabezpieczamy dane?

 

Dlaczego naruszanie zabezpieczeń danych utrudnia przyciąganie najlepiej wykwalifikowanych pracowników

Naruszenie zabezpieczeń danych skutkuje nie tylko obniżeniem wyników finansowych, ale także utrudnia przyciąganie i zatrzymywanie w firmie najlepiej wykwalifikowanych pracowników z branży.

 

Przejście od myślenia jako pracodawca do myślenia jako usługodawca

Zmiana kulturowa w postaci przejścia z myślenia jako pracodawca na myślenie jako usługodawca poprawi sposób wykorzystywania danych do monitorowania zaangażowania pracowników.

 

Wykorzystywanie danych do zapewniania większego zaangażowania pracowników

Dział kadr może oferować pracownikom liczne korzyści. Jednak w tym celu musi wydobyć z danych pracowników kluczowe informacje i wykorzystać je do usprawnienia procesów.

 

Nigdy nie zapomnij o najważniejszym zasobie firmy — o jej pracownikach

Jeśli chcesz zbudować zrównoważone przedsiębiorstwo mające przewagę nad konkurencją, pomyśl o tym, jak zadowolić najważniejszy zasób firmy, czyli jej pracowników.

Prelegenci

Sandra Ng

Sandra Ng

Wiceprezes grupy, IDC

Alex Doneth-Dodds

Alex Doneth-Dodds

Kierownik programu, Oracle

Wykorzystywanie danych pracowników

Przydatne informacje z wiarygodnych danych

Przydatne informacje z wiarygodnych danych

Z „Wykładu na temat technologii przyszłości” dowiesz się, w jaki sposób dział kadr może pozyskiwać dane, dbając przy tym, aby były pozyskiwane etycznie i wiarygodnie.

Przekonanie działów kadr o swojej zdolności do wydobywania znaczących informacji z danych

Przekonanie działów kadr o swojej zdolności do wydobywania znaczących informacji z danych

Zaskakujące jest to, że tylko 32% kierowników działów kadr jest zdecydowanie przekonanych o swojej zdolności do wydobywania znaczących informacji z danych.

Jak dział kadr może zapewnić bezpieczeństwo danych wrażliwych?

Jak dział kadr może zapewnić bezpieczeństwo danych wrażliwych?

Działom kadr wyraźnie brakuje pewności siebie w kwestii zapewniania właściwej obsługi danych — to się powinno zmienić.

Odkryj znaczenie danych dzięki naszemu kalkulatorowi zwrotu z inwestycji (ROI) i krótkiej prezentacji rozwiązania HCM.