Rozwiązanie Oracle HCM — Time and Labor

Workforce Management

Umożliwia optymalizację globalnych procesów zarządzania personelem, skuteczne zarządzanie projektami, czasem, pracą, urlopami i nieobecnościami, a także wspieranie rozwoju pracowników i osiąganie doskonałości operacyjnej.

Time and Labor

 • Łatwe wprowadzanie danych dotyczących czasu pracy w widoku kalendarza z funkcjonalnością „przeciągnij i upuść” w nowoczesnej aplikacji do zarządzania czasem pracy.

 • Podgląd szczegółowych informacji rejestrowania czasu w kontekstowym interfejsie, zależnie od rodzaju wprowadzanych danych.

 • Wolisz karty czasu pracy? Obliczenia premii i nadgodzin są dostępne do wglądu w czasie rzeczywistym przed przesłaniem kart czasu pracy.

 • Wprowadzanie czasu przy użyciu zegara online jest proste i wygodne, tym samym zapewniając oszczędność czasu i kosztów.

 

Poprawa wydajności

 • Skuteczniejsze zarządzanie czasem i pracą na skalę globalną
 • Poprawa produktywności pracowników dzięki mobilnemu zarządzaniu personelem
 • Lepsza kontrola nad kosztami projektów
 • Dokładny wgląd we frekwencję pracowników z całego świata
 • Zmniejszenie czasu wymaganego do przygotowania wynagrodzeń poprzez redukcję błędów płacowych oraz korekt obliczeń czasu i pracy
 • Zarządzanie czasem i pracą zgodne z zasadami firmy i zewnętrznymi przepisami
Historie sukcesu klientów
Wykorzystanie dotychczasowych inwestycji
SPÓJNOŚĆ DANYCH

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ i American Career College płynnie integrują aplikacje Oracle HCM Cloud.(3:24)

Historie sukcesu klientów
Łatwe w obsłudze aplikacje mobilne
ŁATWE W UŻYCIU

Dowiedz się, jak stworzyć przyjazne stanowiska pracy i zwiększyć produktywność pracowników terenowych za pomocą spersonalizowanych, mobilnych aplikacji HCM. (2:22)

Historie sukcesu klientów
Optymalizacja zarządzania personelem
Dobrze zaprojektowana strategia zarządzania personelem, która obejmuje możliwości globalne, mobilne, analityczne oraz współpracę, prowadzi do poprawy wydajności pracy liderów HR oraz optymalizacji zasobów ludzkich”.
— Sherri Bartels, starszy dyrektor ds. zarządzania personelem, Oracle

Powiązane informacje

 • Nowoczesny HR
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak Oracle HCM umożliwia efektywne, oparte na współpracy i analizie danych zarządzanie pracownikami, w ramach którego można korzystać z funkcji mobilnych i społecznościowych.
 • HRMS w chmurze
  Wykorzystaj działające w chmurze systemy zarządzania kapitałem ludzkim, aby podnieść jakość usług.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej
  Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności jest dziś możliwe dzięki scentralizowanej globalnej instancji, która ujednolica powszechnie stosowane procesy kadrowe, zachowując przy tym zgodność z lokalnymi przepisami oraz wymaganiami procesowymi.
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Operacje HR — wyzwania
  Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu pracownikami dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad.
 • Ujednolicone rozwiązanie HCM i ERP
  Coraz więcej działów kadr i działów finansowych zaczyna korzystać z jednolitego rozwiązania dostępnego w chmurze, aby na bieżąco mieć dostęp do danych o swojej działalności.

Rozpocznij