Rozwiązanie Oracle HCM — Benefits

Workforce Rewards

Ułatwia pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników w ramach oferty zróżnicowanych wynagrodzeń oraz elastyczną obsługę innych potrzeb organizacji.

Benefits

 • Pełna widoczność danych o świadczeniach i związanych z tymi świadczeniami kosztów.

 • Przejrzysz różne plany świadczeń i szczegóły, takie jak pracownicy, beneficjenci, wpływ zmian oraz kredyty w ramach świadczeń elastycznych.

 • Możesz zwiększyć zaangażowanie pracowników za pomocą łatwego w użyciu w interfejsu. Dzięki temu będą mogli błyskawicznie przeglądać szczegóły swoich planów medycznych.

 • Możesz przeglądać swój plan ubezpieczeń na życie i na wypadek niezdolności do pracy. Masz również wgląd w oceny wystawione dla uzyskania świadczeń elastycznych.

Elastyczne korzyści

 • Zapewnisz swoim pracownikom lepsze warunki, stosując zaawansowane, konfigurowalne wydarzenia i elastyczne procesy oceny
 • Możesz wprowadzać proste lub kompleksowe programy świadczeń i zarządzać nimi
 • Zestawiaj oferty świadczeń z wymaganiami biznesowymi
 • Możesz spełnić wymagania regulacyjne za pomocą szybkich ustawień i pomocy w konfiguracji, aby tworzyć nowe programy świadczeń
 • Bezpieczne wysyłanie dokładnych informacji o świadczeniach do wielu dostawców i przewoźników
Historie sukcesu klientów
American Career College automatyzuje procesy działu HR
CAŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIE

Teraz możesz zautomatyzować ręczne procesy i skutecznie zarządzać pracownikami za pomocą nowoczesnego rozwiązania chmurowego HCM. Dowiedz się, jak American Career College zmodernizował działalność działu kadr. (6:00)

Historie sukcesu klientów
Zintegrowane z Twoimi obecnymi systemami
SPÓJNOŚĆ DANYCH

Chiro One, Herbalife, Sako, Newfield Exploration, Masdar, CUBIS, KOJ i American Career College płynnie integrują aplikacje chmurowe HCM. (3:24)

Historie sukcesu klientów
Łatwe w obsłudze aplikacje mobilne
ŁATWE W UŻYCIU

Dowiedz się, jak stworzyć przyjazne stanowiska pracy i zwiększyć produktywność pracowników terenowych za pomocą spersonalizowanych, mobilnych aplikacji HCM. (2:22)

Powiązane informacje

 • Nowoczesny HR
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak Oracle HCM umożliwia efektywne, oparte na współpracy i analizie danych zarządzanie pracownikami, w ramach którego można korzystać z funkcji mobilnych i społecznościowych.
 • HRMS w chmurze
  Wykorzystaj działające w chmurze systemy zarządzania kapitałem ludzkim, aby podnieść jakość usług.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej
  Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności jest dziś możliwe dzięki scentralizowanej globalnej instancji, która ujednolica powszechnie stosowane procesy kadrowe, zachowując przy tym zgodność z lokalnymi przepisami oraz wymaganiami procesowymi.
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Operacje HR — wyzwania
  Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu pracownikami dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad.
 • Ujednolicone rozwiązanie HCM i ERP
  Coraz więcej działów kadr i działów finansowych zaczyna korzystać z jednolitego rozwiązania dostępnego w chmurze, aby na bieżąco mieć dostęp do danych o swojej działalności.

Rozpocznij