Rozwiązanie Oracle HCM — Compensation

Workforce Rewards

Ułatwia pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników w ramach oferty zróżnicowanych wynagrodzeń oraz elastyczną obsługę innych potrzeb organizacji.

Compensation

 • Pozwala przeglądać wynagrodzenia Twojego zespołu w lokalnej walucie lub wszystkie wynagrodzenia w jednej walucie

  Pozwala przeglądać wynagrodzenia Twojego zespołu w lokalnej walucie lub wszystkie wynagrodzenia w jednej walucie.

 • Zapewnia menedżerom wgląd w szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń każdego z członków zespołu

  Zapewnia menedżerom wgląd w szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń każdego z członków zespołu.

 • Umożliwia menedżerom wprowadzanie zmian w wynagrodzeniach w przejrzystym widoku arkusza kalkulacyjnego, który pobiera dane o wydajności oraz prognozy kadrowe

  Umożliwia menedżerom wprowadzanie zmian w wynagrodzeniach w przejrzystym widoku arkusza kalkulacyjnego, który pobiera dane o wydajności oraz prognozy kadrowe.

 • Ułatwia menedżerom podejmowanie decyzji dzięki interaktywnym raportom organizacyjnym, które umożliwiają wykrywanie anomalii oraz trendów

  Ułatwia menedżerom podejmowanie decyzji dzięki interaktywnym raportom organizacyjnym, które umożliwiają wykrywanie anomalii oraz trendów.

Różnicowanie wynagrodzeń

 • Kompleksowe monitorowanie wynagrodzeń i zarządzanie nimi
 • Umożliwia tworzenie wspólnych lub zróżnicowanych zasad dotyczących wynagrodzenia w całej organizacji lub poszczególnych jednostkach
 • Umożliwia modelowanie nieograniczonej liczby planów wyróżniania lub dopasowywania nagród do wyników
 • Zapewnia elastyczność w przyciąganiu, zatrzymywaniu i nagradzaniu utalentowanych pracowników
 • Zwiększa przejrzystość dla pracowników oraz dostarcza komunikaty dotyczące wynagrodzeń dopasowane do potrzeb
Historie sukcesu klientów
eVerge zatrzymuje najlepszych pracowników
WDRAŻANIE CHMURY

Dowiedz się, jak eVerge wykorzystuje rozwiązania chmurowe HCM, których zakres umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami ludzkim, świadczeniami, wynagrodzeniami oraz procesami płacowymi. (2:35)

Historie sukcesu klientów
Łatwe w obsłudze aplikacje mobilne
ŁATWE W UŻYCIU

Dowiedz się, jak stworzyć przyjazne stanowiska pracy i zwiększyć produktywność pracowników terenowych za pomocą spersonalizowanych, mobilnych aplikacji HCM. (2:22)

Powiązane informacje

 • Nowoczesny HR
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak Oracle HCM umożliwia efektywne, oparte na współpracy i analizie danych zarządzanie pracownikami, w ramach którego można korzystać z funkcji mobilnych i społecznościowych.
 • HRMS w chmurze
  Wykorzystaj działające w chmurze systemy zarządzania kapitałem ludzkim, aby podnieść jakość usług.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej
  Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności jest dziś możliwe dzięki scentralizowanej globalnej instancji, która ujednolica powszechnie stosowane procesy kadrowe, zachowując przy tym zgodność z lokalnymi przepisami oraz wymaganiami procesowymi.
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Operacje HR — wyzwania
  Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu pracownikami dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad.
 • Ujednolicone rozwiązanie HCM i ERP
  Coraz więcej działów kadr i działów finansowych zaczyna korzystać z jednolitego rozwiązania dostępnego w chmurze, aby na bieżąco mieć dostęp do danych o swojej działalności.

Rozpocznij