Rozwiązanie Oracle HCM — Payroll

Workforce Rewards

Ułatwia pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników w ramach oferty zróżnicowanych wynagrodzeń oraz elastyczną obsługę innych potrzeb organizacji.

Payroll

 • Przeglądanie istotnych statystyk płacowych oraz dostęp do zatwierdzeń w jednym miejscu.

 • Usprawnienie procesów decyzyjnych dzięki analityce wbudowanej w rozwiązanie płacowe.

 • Przeglądanie informacji o wynagrodzeniach na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie.

 • Łatwe przeglądanie informacji o zaliczkach podatkowych.

Bezbłędnie i wydajnie

 • Zapewnienie terminowych wypłat w całej organizacji
 • Dokładne przetwarzanie płac dla Kanady, Chin, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
 • Zgodność z wymaganiami ustawowymi oraz wypłacanie wynagrodzeń zgodnie z globalnymi i lokalnymi zasadami podatkowymi
 • Zwiększenie możliwości pracowników w zakresie przechowywania oraz przeglądania informacji o zarobkach
 • Wykorzystanie integracji pakietu Business Suite do wysyłania informacji do zewnętrznych dostawców usług płacowych.
Historie sukcesu klientów
eVerge efektywnie obsługuje proces wypłaty wynagrodzeń
CLOUD PAYROLL

Dowiedz się, jak za pomocą zintegrowanego, globalnego rozwiązania płacowego eVerge efektywnie obsługuje proces wypłaty wynagrodzeń z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych przepisów pracy. (2:35)

Historie sukcesu klientów
Westfield modernizuje operacje płacowe
GLOBAL PAYROLL

Grupa Westfield wybrała Oracle PeopleSoft HCM jako swój globalny i zintegrowany system HR. Planuje również zaktualizować go do wersji 9.2. (2:27)

Powiązane informacje

 • Nowoczesny HR
  Obejrzyj film, w którym Larry Ellison opisuje, jak Oracle HCM umożliwia efektywne, oparte na współpracy i analizie danych zarządzanie pracownikami, w ramach którego można korzystać z funkcji mobilnych i społecznościowych.
 • HRMS w chmurze
  Wykorzystaj działające w chmurze systemy zarządzania kapitałem ludzkim, aby podnieść jakość usług.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej
  Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności jest dziś możliwe dzięki scentralizowanej globalnej instancji, która ujednolica powszechnie stosowane procesy kadrowe, zachowując przy tym zgodność z lokalnymi przepisami oraz wymaganiami procesowymi.
 • Program Customer 2 Cloud
  Usuwaj przeszkody utrudniające wdrażanie technologii w chmurze, modernizuj systemy HRMS i wykorzystaj w pełni możliwości technologii w chmurze — na swoich warunkach.
 • Operacje HR — wyzwania
  Pozbądź się nadmiernej biurokracji w zarządzaniu pracownikami dzięki mobilnej i wygodnej platformie promującej odpowiedzialność i przestrzeganie zasad.
 • Ujednolicone rozwiązanie HCM i ERP
  Coraz więcej działów kadr i działów finansowych zaczyna korzystać z jednolitego rozwiązania dostępnego w chmurze, aby na bieżąco mieć dostęp do danych o swojej działalności.

Rozpocznij