Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Produkty JD Edwards World

Bądź na bieżąco z wymaganiami aplikacji firmowych dzięki naszemu rozwiązaniu o niskim łącznym koszcie posiadania, stosowanemu na platformie IBM Power Systems.

Financial Management

Rozwiązanie oferujące aktualne i przydatne informacje finansowe.

Accounts Payable

Kompleksowa widoczność przepływów gotówkowych i usprawnione zarządzanie zobowiązaniami.

Accounts Receivable

Szybkie i automatyczne obsługiwanie złożonych transakcji, minimalizowanie potrzeby ręcznego przetwarzania, poprawianie relacji z klientami i możliwości organizacji w zakresie reagowania na problemy z kredytami i składkami.

Księga główna

Elastyczny fundament dla operacji finansowych, który upraszcza procesy i pozwala szybko reagować na zmiany.

Zarządzanie wydatkami

Zarządzanie kartami płatniczymi i wydatkami w podróży w celu skutecznej obsługi każdego typu transakcji i uzyskania zgody wymaganej przez każdy system.

Fixed Assets

Skuteczny sposób na śledzenie zasobów w zakresie kluczowych potrzeb finansowych i raportowania, co pozwala na generowanie sprawozdań dotyczących majątku trwałego, utrzymywanie zamówień zakupu aktywów, uzgadnianie aktywów i utrzymywanie informacji podatkowych.

Human Capital Management

Uproszczenie najważniejszych zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem personelem w celu poprawy dokładności danych, ograniczenia kosztów i podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych.

Human Resources Management

Uproszczenie zadań administracyjnych i zapewnienie możliwości proaktywnego planowania personelu, nadzorowania rozwoju zawodowego pracowników, zarządzania świadczeniami i monitorowania kosztów pracowniczych. Elastyczne narzędzia do raportowania pomagają śledzić i korygować trendy w zakresie zatrudnienia.

Canadian Payroll

Automatyzacja złożonych procesów, takich jak obliczanie i raportowanie ubezpieczeń w zakresie zatrudnienia. Wiele kalendarzy płac i różne częstotliwości umożliwiają wybieranie, jak często przetwarzane są płace.

U.S. Payroll

Prowadzenie skuteczniejszych operacji płacowych. Wszechstronna, a zarazem elastyczna funkcja płacowa upraszcza przetwarzanie płac, zmniejszając złożoność i koszty.

Time Accounting

Automatyzacja przetwarzania kosztów pracy, skuteczne gromadzenie danych o pracy i przesyłanie ich do księgi głównej oraz systemów obliczania kosztów pracy i rozliczeń.

Project Management

Funkcjonalne, przystępne cenowo i niezawodne narzędzie pozwalające adaptować się do panujących metod prowadzenia działalności biznesowej.

Contract and Service Billing

Elastyczne konfigurowanie procesu obsługi rozliczeń i prosta obsługa częstych modyfikacji zawartych umów.

Project Costing

Zapewnia wgląd we wszystkie koszty i rozliczenia projektu, oferując przystosowany do potrzeb widok oryginalnych kwot budżetowych, bieżących kosztów, otwartych zobowiązań, prognoz kosztów końcowych i stopnia skompletowania informacji dla każdego projektu.

Distribution Management

Światowej klasy rozwiązanie mające na celu uproszczenie funkcji dystrybucyjnych i zapewnienie doskonałości operacyjnej.

Advanced Pricing

Proste korekty cenowe, które odzwierciedlają liczne kryteria, w tym segment rynku, jednostkę miary elementu, punkt dostaw, linię biznesową lub końcowe zastosowanie, tryb dostaw i odległość, podatki i cła, warunki płatności, walutę, kurs wymiany i daty obowiązywania.

Bulk Stock Management

Łatwiejsze i skuteczniejsze zarządzanie zapasami masowymi o dużej objętości, od pierwotnego zakupu po łączenie, przechowywanie, pakowanie i sprzedaż.

Inventory Management

Wyjątkowa dokładność ilości produktu i lokalizacji oraz natychmiastowy dostęp do informacji o dostępności towarów – zarówno w obrębie placówki, jak i całego przedsiębiorstwa. Śledzenie zapasów od odbioru po wysyłkę.

Procurement Management

Skuteczne zarządzanie dostawcami z wykorzystaniem aktualnych i dokładnych informacji, skracanie cyklu od zakupu po dostawę, łatwe śledzenie zamówień i prosta weryfikacja zgodności umów.

Sales Order Management

Szybki dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do konfigurowania produktów, oceny opcji cenowych, zapewniania rekomendacji w zakresie up- i cross-sellingu, weryfikacji dat dostaw, kalkulacji frachtu, sprawdzania kredytów klientów i konwertowania ofert na zamówienia – a wszystko to z poziomu jednego okna.

Warehouse Management

Zapewnia elastyczne, zautomatyzowane wsparcie dla lepszej obsługi klienta i niższych kosztów operacyjnych.

Manufacturing Management

Pomaga producentom, przede wszystkim tym, którzy operują w środowisku produkcyjnym w mieszanym trybie, w produkcji i dystrybucji produktów na czas, efektywnej optymalizacji zasobów oraz spełnianiu oczekiwań klientów co do jakości, ceny i realizacji dostaw.

Product Costing / Manufacturing Accounting

Umożliwia wybranie w dowolnym momencie cyklu życia produktu metody, która pozwala na najlepsze zarządzanie kosztami i rentownością.

Planowanie wymagań

Upraszcza proces planowania przez ułatwianie wdrażania wszystkich lokalizacji w firmie oraz procesów produkcyjnych w trybie mieszanym według jednego schematu planowania wymogów.

Plant and Equipment Maintenance Management

Integruje konserwację zapobiegawczą z pozyskiwaniem i śledzeniem zasobów w celu zachowania bezpieczeństwa pracowników i poprawienia wydajności zasobów.

Product Data Management

Zapewnia konsolidację typu „jedno wprowadzenie, dostępność w każdym miejscu” dla opisów elementów, integrując informacje dla operacji dyskretnych, procesowych i powtarzalnych w środowiskach produkcyjnych w wielu trybach.

Zarządzanie jakością

Obsługuje nowoczesne procesy kontrolowania jakości poprzez pomaganie producentom i dystrybutorom w szybkim reagowaniu na problemy z jakością i adaptowaniu produkcji w celu ciągłego zmniejszania ryzyka błędów.

Shop Floor Control

Zarządza przepływem materiałów wewnątrz zakładu poprzez realizację planu produkcji, który wspiera cele w zakresie zapasów, kosztów, jakości i czasu realizacji produkcji.

Real Estate Management
Real Estate Management

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem, wynajmującym, czy jednym i drugim, Real Estate Management pozwala upraszczać procesy finansowe i operacyjne w celu zapewnienia większej konkurencyjności i zyskowności.

Homebuilder Management
Homebuilder and Repetitive Builder Management

Rozwiązanie Oracle JD Edwards World Homebuilder and Repetitive Builder Management zapewnia pełną integrację, usprawnia przepływ danych i zapewnia lepszą komunikację, aby lepiej obsługiwać powtarzające się cykle budowy (od planowania po sprzedaż).

Dodatkowe produkty
Zaawansowana technologia

Technologie zapewniające rozszerzalność, interoperacyjność, raportowanie i użyteczność pomagają zmodernizować rozwiązania JD Edwards World Foundation, aby uzyskać niskie koszty posiadania oraz zapewnić elastyczną i sprawną infrastrukturę IT.

Raportowanie

Zarządzanie przepływem zadań za pomocą rozwiązania Import/Export and Electronic Document Delivery poprawia kontrolę i pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na rozwiązywanie problemów.

Globalizacja

Skuteczna obsługa wdrożeń międzynarodowych. Wszystkie lokalizacje krajowe współistnieją ze sobą i są obsługiwane w przyszłych wydaniach, zapewniając firmom ścieżkę modernizacji, kiedy są do tego gotowe. Użytkownicy mogą również korzystać z ekranów i raportów w swoim rodzimym języku.