Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

Nowy model sprawozdawczości narracyjnej

Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud pozwala organizacjom dowolnej wielkości usprawniać wewnętrzne i zewnętrzne procesy raportowania, łącząc dane i narrację w jedno bezpieczne, ułatwiające współpracę środowisko.

 • Enterprise Performance Reporting Cloud — zrzut ekranu 1

  Tworzenie pakietów raportów w kilka minut.

 • Enterprise Performance Reporting Cloud — zrzut ekranu 2

  Wyświetlanie osadzonych danych i treści.

 • Enterprise Planning Cloud — zrzut ekranu 3

  Centrum oceny pozwala na bezpieczną współpracę.

 • Enterprise Performance Reporting Cloud — zrzut ekranu 4

  Szybkie zatwierdzanie dzięki elektronicznemu potwierdzaniu.

 • Enterprise Performance Reporting Cloud — zrzut ekranu 5

  Zaawansowane możliwości analityczne.


Połączenie danych i narracji

Połączenie danych i narracji

Uprość i usprawnij tworzenie i udostępnianie sprawozdań.

 • Połącz zarządzanie, narrację i sprawozdawczość wymaganą ustawowo w jednym rozwiązaniu
 • Zapewnij kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia treści, współpracy, komentowania i dostarczania
 • Wykonuj hierarchiczną i wymiarową analizę danych finansowych
Bezpieczna współpraca

Bezpieczna współpraca

Współpracuj bezpiecznie z personelem generującym raporty, korzystając z funkcji komentarzy, ocen i zatwierdzania oraz zachowując pełne bezpieczeństwo.

 • Oceniaj raporty w podróży dzięki zaawansowanym funkcjom samoobsługowym i współpracy dla urządzeń przenośnych
 • Monitoruj postęp i stan raportów w czasie rzeczywistym
 • Z łatwością dodawaj nowych użytkowników w trakcie oceny i po jej zakończeniu, w oparciu o ich rolę
 • Chroń przechowywane i udostępniane w sieci wrażliwe treści
Tworzenie wiarygodnych raportów na podstawie danych

Tworzenie wiarygodnych raportów na podstawie danych

Uzyskaj wiedzę na temat skutków finansowych dzięki łatwemu dostępowi do systemu rejestracji danych i możliwości generowania analiz wymiarowych.

 • Z łatwością dołączaj dane z systemu rejestracji do sprawozdań
 • Szybko dostarczaj bardziej precyzyjne analizy wszystkim osobom biorącym udział w projekcie — zawsze i wszędzie
 • Łącz i bezpiecznie przesyłaj dane pomiędzy systemami lokalnymi i chmurowymi
 • Zintegruj dane z rozwiązania Oracle i innych systemów ERP

Zacznij już teraz