Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle — rozwiązania SCM — zarządzanie innowacyjnością

Zarządzanie cyklem życia produktu
Zarządzanie cyklem życia produktu

Stymuluj wzrost firmy dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu PLM. Przekształć swój łańcuch wartości produktu, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji, opracowywanie produktu i wejście z nim na rynek.

Zarządzanie innowacyjnością

Stwórz realny portfel produktów i przyspiesz działania rynkowe dzięki usystematyzowanemu, opartemu na współpracy procesowi zarządzania innowacyjnością. Wybieraj i realizuj te pomysły, które mogą przynieść największy zysk i są zgodne ze strategiami biznesowymi.

Generowanie pomysłów

Generowanie pomysłów

Wykorzystaj kreatywne możliwości Twojego rozległego przedsiębiorstwa. Wychwytuj najlepsze pomysły, ulepszaj je, analizuj i traktuj priorytetowo.

 • Wyławianie pomysłów z wielu źródeł i analiza tematów
 • Wykorzystanie współpracy społecznościowej do analizy harmonizacji i możliwości realizacji każdego pomysłu
 • Głosowanie w celu ustalenia, które pomysły warto zrealizować w ramach procesu zarządzania innowacyjnością
 • Przekształcanie najlepszych pomysłów w uzasadnienia projektów
Film: Innowatorzy, jest lepszy sposób (2:05)
Zarządzanie wymaganiami

Zarządzanie wymaganiami

Definiuj, aktualizuj i optymalizuj wymagania — od definicji do procesów opracowywania — i zachowuj pełną identyfikowalność.

 • Definiowanie wymagań i tworzenie powiązań — od marketingu, poprzez projekt, aż po testowanie
 • Wychwytywanie zależności między wymaganiami
 • Redukowanie wymagań poprzez ich analizę w kontekście celów, budżetów i ograniczeń
 • Zarządzanie zmianą zakresu
Raport analityczny: Zarządzanie innowacyjnością: zwiększanie zwrotu z inwestycji w innowacje (PDF)
Projektowanie koncepcyjne

Projektowanie koncepcyjne

Przekształcaj koncepcje w oferty, które zapewniają oczekiwane korzyści i spełniają lub przekraczają wymagania klientów

 • Wielokrotne wykorzystywanie istniejących składników lub ich przekształcanie w celu modelowania koncepcji
 • Tworzenie koncepcji alternatywnych i ich analizowanie pod względem kosztu docelowego i ryzyka niedoboru dostaw
 • Zachowywanie pełnej identyfikowalności — od pomysłów, wymagań i produktów, aż po projekty wykonania
 • Dostarczanie najodpowiedniejszych projektów i powiązanych z nimi portfeli
Appcast: Przekształcanie pomysłów w zwycięskie produkty (mp3)
Dostosowywanie koncepcji do wymagań

Dostosowywanie koncepcji do wymagań

Śledzenie ewolucji wymagań w miarę ich przekształcania w koncepcje, aby zapewnić dokładność

 • Analiza kompromisu między funkcjami produktu a jego kosztami
 • Wiązanie wymagań z dowolnym poziomem koncepcji i potwierdzanie możliwości realizacji
 • Wzrokowe wykrywanie obszarów problemów związanych z wymaganiami, kosztami i ryzykiem
 • Współpraca między zespołami i z podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem zabezpieczonej sieci społecznościowej
iPaper: Zarządzanie innowacyjnością w dobie nowoczesności (PDF)
Zarządzanie portfelem

Zarządzanie portfelem

Opracuj portfel produktów na bazie możliwych do zrealizowania koncepcji zgodnych z przyjętą strategią innowacyjności

 • Ocenianie nowych propozycji produktów w kontekście celów i ograniczeń portfela produktów
 • Równoważenie wybranych propozycji nowych produktów z uwzględnieniem strategii dotyczącej przychodów i ograniczeń rentowności
 • Używanie spójnego procesu i analityki do ujednolicania kryteriów oceny
 • Integracja z procesem zarządzaniem projektem w celu monitorowania postępu inwestycji
Krótki opis: Lepsze zarządzanie pulą innowacyjnych projektów informatycznych (PDF)

Pokrewne produkty i zasoby

Rozpocznij