Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Wydobywanie przydatnych informacji z wiarygodnych danych

Czy chcesz wydobyć więcej przydatnych informacji ze swoich danych? Czy szukasz sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa danych? Dowiedz się, jak można to zrobić za pomocą technologii, AI, samouczenia się maszyn i automatyzacji w bezpieczny, zgodny z przepisami i zrównoważony sposób.

Jak uzyskać przydatne informacje ze swoich danych

 

Wydobywanie przydatnych informacji z wiarygodnych danych — przeszkody

58% kierowników działów IT ma trudności z wydobyciem przydatnych informacji z danych — w tym celu należy skoncentrować się na sztucznej inteligencji, samouczeniu się maszyn i automatyzacji.

 

Najważniejsze wyzwania, którym muszą sprostać działy IT

Skomplikowane problemy w przypadku działania na dużą skalę, błędne wskaźniki dotyczące funkcjonowania infrastruktury IT oraz przeciążone i „wypalone” stanowiska pomocy.

 

Nowe możliwości osiągania większych korzyści

Najlepsze praktyki dla wszystkich w zakresie wykorzystywania danych oraz zarządzanie szybko skalowanymi i złożonymi środowiskami.

 

Jak dyrektorzy ds. informatycznych mogą przekształcić dział IT w jednostkę ułatwiającą rozwój działalności biznesowej

Wdrażaj bezpieczne usługi chmurowe, aby skalować ofertę i mierzyć wydajność działu IT za pomocą dostępnych wskaźników.

Prelegenci

Sandra Ng

Sandra Ng

Wiceprezes grupy, IDC

Diana Fernandez

Diana Fernandez

Starszy dyrektor ds. rozwoju działalności biznesowej w chmurze, Oracle

Biznes i zaufanie do danych

Budowanie zaufania do danych

Budowanie zaufania do danych

Eksperci z IDC i Oracle omawiają obowiązki pojawiające się w sytuacjach, gdy reputacja firmy zależy od bezpieczeństwa danych i praktyk w zakresie zapewniania tego bezpieczeństwa.

Kierownicy działów IT wypowiadają się na temat danych

Kierownicy działów IT wypowiadają się na temat danych

Wyniki badań ujawniają opinie dyrektorów ds. IT na temat danych związane z bezpieczeństwem, etyką i wizualizacją.

Dane są jak złoto i musimy dbać o ich bezpieczeństwo

Dane są jak złoto — musimy wszyscy dbać o ich bezpieczeństwo

Aktualne opinie na temat odpowiedzialności za zapewnianie bezpieczeństwa danych i zarządzanie nimi oraz tego, czy czerpiemy z tych danych korzyści.

Zaufaj zabezpieczeniom danych swojej firmy

Autonomous Database Cloud

Zarządzaj danymi za pomocą Oracle Autonomous Database, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo

Dział IT może mieć pewność, że wszystkie dane są silnie zaszyfrowane, a dostęp do nich jest monitorowany i kontrolowany, co zapewnia ochronę przed atakami zewnętrznymi i nieautoryzowanym dostępem wewnętrznym.

CASB Cloud

Rozwiązanie Cloud Access Security Broker zapewnia bezpieczny dostęp do danych w chmurze

Udostępnij swojemu zespołowi IT potrzebne mu narzędzie do automatyzacji zabezpieczeń, zapewniające wgląd w całą infrastrukturę chmury.