Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Zaufanie do firm w kwestii właściwej ochrony danych

Stawką jest reputacja firmy — chyba że dział IT jest pewien bezpieczeństwa swoich danych i praktyk w zakresie zapewniania tego bezpieczeństwa w obliczu lawinowego wzrostu ilości danych. W odcinku tym omówiono konieczność zaangażowania się całej firmy w przestrzeganie ramowych zasad tworzenia i użytkowania zaufanego środowiska cyfrowego i związane z tym obowiązki.

Wykłady dotyczące przyszłości

 

Najważniejsze wyzwania związane z zaufaniem do danych, którym musi sprostać dział IT

Dział IT musi mieć możliwość swobodnego wdrażania innowacji i jednocześnie mieć pewność, że dane są bezpieczne i wiarygodne — wszystko to jest dziś możliwe dzięki nowym technologiom.

 

Nowe możliwości osiągania większych korzyści

Wdrożenie technologii autonomicznej pomoże w wydobywaniu z danych cennych informacji, zwiększając jednocześnie wydajność oraz ograniczając koszty i liczbę przypadków naruszenia zabezpieczeń.

 

Sposoby, dzięki którym dyrektorzy ds. informatycznych mogą przekształcić dział IT w jednostkę ułatwiającą rozwój działalności biznesowej

Dyrektorzy ds. IT powinni zaangażować się w automatyzację procesów, aby chronić dane i zapewnić rozwój najlepszych praktyk dla wszystkich w zakresie wykorzystywania danych.

 

Opracowanie ramowych zasad tworzenia i użytkowania zaufanego środowiska cyfrowego

Przedsiębiorstwa jutra nie mogą się ograniczać tylko do zapobiegania cyberatakom — muszą być w stanie wyeliminować skutki niekorzystnych działań i wydarzeń.

Prelegenci

Sandra Ng

Sandra Ng

Wiceprezes grupy, IDC

Diana Fernandez

Diana Fernandez

Starszy dyrektor ds. rozwoju działalności biznesowej w chmurze, Oracle

Zaufanie do danych w przypadku firm opartych na danych

Przydatne informacje z wiarygodnych danych

Przydatne informacje z wiarygodnych danych

Kierownicy ds. IT mają problemy z wydobywaniem cennych informacji z danych. Dwoje ekspertów z branży zastanawia się, jak można to zmienić.

Zaufanie firm do zabezpieczeń danych

Zaufanie firm do zabezpieczeń danych

Nasze badania ujawniają opinie dyrektorów ds. IT na temat danych związane z bezpieczeństwem, etyką i wizualizacją.

Dane są jak złoto i musimy dbać o ich bezpieczeństwo

Dane są jak złoto — musimy wszyscy dbać o ich bezpieczeństwo

Aktualne opinie na temat odpowiedzialności za zapewnianie bezpieczeństwa danych i zarządzanie nimi oraz tego, czy czerpiemy z tych danych korzyści.

Zaufaj zabezpieczeniom danych swojej firmy

Autonomous Database Cloud

Zarządzaj danymi za pomocą Oracle Autonomous Database, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo

Dział IT może mieć pewność, że wszystkie dane są silnie zaszyfrowane, a dostęp do nich jest monitorowany i kontrolowany, co zapewnia ochronę przed atakami zewnętrznymi i nieautoryzowanym dostępem wewnętrznym.

CASB Cloud

Rozwiązanie Cloud Access Security Broker zapewnia bezpieczny dostęp do danych w chmurze

Udostępnij swojemu zespołowi IT potrzebne mu narzędzie do automatyzacji zabezpieczeń, zapewniające wgląd w całą infrastrukturę chmury.