Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Wzrost popularności inteligentnej automatyzacji: zamiana złożoności w zyski

Nowoczesne organizacje wdrażają technologie SI i uczenia maszynowego w swoich infrastrukturach i najważniejszych procesach biznesowych. Zapoznaj się z najnowszym badaniem przeprowadzonym przez dział usług analitycznych magazynu Harvard Business Review, aby poznać przyczyny tych istotnych inwestycji.

Wzbogać swoją firmę o nowoczesne mechanizmy uczenia maszynowego

Przeczytaj, dlaczego firma Forrester uznała Oracle za czołowego dostawcę rozwiązań do uczenia maszynowego optymalizowanych dla notebooków.

Sztuczna inteligencja Oracle: Gotowa do działania. Gotowa do tworzenia. Gotowa do pracy.

Oracle ułatwia firmom czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn. Gotowe do działania, oparte na sztucznej inteligencji aplikacje chmurowe Oracle pozwalają zespołom biznesowym osiągać lepsze wyniki, udostępniając im inteligentne funkcje, takie jak wybieranie najlepszych ofert w naszym pakiecie CX czy inteligentne listy kandydatów w naszym pakiecie HCM. Gotowa do użycia platforma sztucznej inteligencji Oracle zapewnia badaczom danych i programistom aplikacji szereg usług chmurowych, które ułatwiają tworzenie, szkolenie i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz zarządzanie nimi. Dzięki gotowym do pracy platformom Oracle Autonomous Database uczenie maszynowe może działać w tle i automatycznie instalować poprawki zabezpieczeń, robić kopie zapasowe oraz optymalizować wydajność zapytań do bazy danych. Dowiedz się, dlaczego nowoczesna architektura chmury — oparta na SI — może być odpowiedzią na potrzeby firm.

Co to jest sztuczna inteligencja Oracle?

Gotowe do działania: aplikacje Oracle ze sztuczną inteligencją

Pakiet aplikacji Oracle SaaS z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji pozwala zmienić sposób działania firmy dzięki inteligentnym podpowiedziom obejmującym na przykład zalecane działania sprzedażowe, inteligentną kategoryzację dostawców, inteligentną listę kandydatów czy spersonalizowane rekomendacje produktów. Aplikacje te zaspokajają potrzeby wszystkich działów przedsiębiorstwa — od planowania zasobów po obsługę klienta — umożliwiając jego cyfrową transformację.

Gotowa do tworzenia: Platforma sztucznej inteligencji Oracle

Platforma sztucznej inteligencji Oracle to nie jest pojedyncze narzędzie, a raczej zbiór produktów, usług i funkcji, które pozwalają tworzyć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Zawiera ona narzędzia potrzebne na każdym etapie cyklu życia nowoczesnego samouczenia się maszyn — od opracowywania modeli samouczenia się maszyn przez tworzenie inteligentnych aplikacji po integrację wyników samouczenia się maszyn z narzędziami do analizy biznesowej i wizualizacji — dzięki czemu są one dostępne dla zespołów biznesowych. Platforma obejmuje zestaw rozwiązań do zarządzania danymi, które zapewniają niezrównaną możliwość przechowywania i przetwarzania dowolnych ilości danych, oraz narzędzia do integracji zapewniające dostęp do danych w dowolnym formacie na potrzeby tworzenia modeli samouczenia się maszyn. Platforma działa w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi przepływów pracy sztucznej inteligencji i zapewnia szybką strukturę sieci oraz szeroki zakres opcji obliczeniowych GPU i CPU na potrzeby małych i dużych wdrożeń dotyczących tworzenia modeli, szkoleń i produkcji.

Polecane produkty
Zarządzanie danymi sztucznej inteligencji

Oracle Autonomous Database
Oracle Data Integration
Oracle Big Data

Infrastruktura sztucznej inteligencji

Oracle Cloud Infrastructure
Oracle Cloud at Customer

Dane sztucznej inteligencji

Oracle Data Cloud

Gotowa do pracy: Oracle Autonomous Database

Oracle redefiniuje pojęcie zarządzania danymi, wprowadzając pierwszą na świecie samodzielną, automatycznie zabezpieczającą się i naprawiającą, autonomiczną bazę danych. Produkt Autonomous Database, który jest dostępny w dwóch wersjach, został zoptymalizowany pod kątem transakcyjnych i mieszanych przepływów pracy oraz obciążeń analitycznych i związanych z raportowaniem. Dzięki wbudowanym funkcjom samouczenia się maszyn i automatyzacji Autonomous Database eliminuje złożoność, podatność na błędy ludzkie i konieczność ręcznego zarządzania, pomagając zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo oraz poprawić efektywność operacyjną.

Ekosystem sztucznej inteligencji Oracle

Realizacja ambicji związanych ze sztuczną inteligencją wymaga znalezienia odpowiedniego partnera, który wprowadzi w życie Twoją wizję. Zbuduj swoją strategię sztucznej inteligencji, korzystając z pomocy wyszkolonych partnerów, konsultantów, zasobów edukacyjnych i laboratoriów badających samouczenie się maszyn, które dostarcza Oracle.

Poradnik dotyczący automatyzacji, sztucznej inteligencji i robotyki dla dyrektorów ds. informatyki

Dlaczego warto wybierać rozwiązania sztucznej inteligencji Oracle?

Pełna oferta rozwiązań AI

Oracle oferuje kompletne portfolio produktów, usług i zróżnicowanych funkcji, które pozwolą wdrożyć sztuczną inteligencję w Twojej firmie. Użytkownikom biznesowym Oracle oferuje gotowe do użycia, korzystające ze sztucznej inteligencji aplikacje chmurowe udostępniające funkcje, które pozwalają osiągać lepsze wyniki biznesowe. Gotowa do użycia platforma sztucznej inteligencji Oracle zapewnia badaczom danych i programistom aplikacji pełen pakiet usług chmurowych do tworzenia i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz zarządzania nimi. Gotowe rozwiązanie Autonomous Database od Oracle pozwala wykorzystać samouczenie się maszyn w celu zautomatyzowania wdrażania poprawek zabezpieczeń, tworzenia kopii zapasowych oraz optymalizowania wydajności bazy danych, co pozwala wyeliminować błędy ludzkie oraz powtarzalne zadania ręczne i skoncentrować się na bardziej opłacalnych czynnościach.

Pełna oferta rozwiązań AI

Szeroki wybór platform do zarządzania danymi

Oracle oferuje kompleksowe rozwiązania do zarządzania danymi obejmujące pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych oraz platformy do obsługi dużych ilości danych, strumieni danych i NoSQL. Oracle umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych w praktycznie dowolnym formacie — usystematyzowanym i nieusystematyzowanym — na niespotykaną skalę, zapewniając badaczom dostęp do danych, których potrzebują do sporządzania danych wejściowych wysokiej jakości i tworzenia dokładniejszych modeli samouczenia się maszyn.

Szeroki wybór platform do zarządzania danymi

Infrastruktura obsługująca sztuczną inteligencję klasy korporacyjnej

Infrastruktura Oracle została zoptymalizowana pod kątem szybszego, równoczesnego i rozproszonego szkolenia modeli samouczenia się maszyn, które wymagają danych wejściowych wysokiej jakości oraz ogromnej pojemności obliczeniowej. Infrastruktura Oracle obsługuje strumienie danych o wysokiej przepustowości, które niezwykle szybko dostarczają dane wejściowe do równoległych klastrów obliczeniowych GPU i CPU przez warstwę sieci o dużej przepływności.

Infrastruktura obsługująca sztuczną inteligencję klasy korporacyjnej

Otwarta i zintegrowana platforma sztucznej inteligencji

Oracle oferuje zintegrowaną, kompleksową platformę do tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji — od źródła danych, przez ich badanie, po inteligentną aplikację. Pozwala to wykorzystywać potrzebne dane do tworzenia modeli samouczenia się maszyn przy użyciu najnowszych infrastruktur o otwartym kodzie źródłowym, takich jak Tensorflow, Keras, H2O.ai i Caffe2. Następnie można wdrażać te modele jako interfejsy REST API na platformie Oracle Data Science Platform oraz opracowywać na ich podstawie inteligentne aplikacje, korzystając z bogatej oferty platform do tworzenia aplikacji Oracle.

Otwarta i zintegrowana platforma sztucznej inteligencji

Aplikacje Oracle SaaS z wbudowaną sztuczną inteligencją

Pakiet aplikacji Oracle SaaS z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji pozwala zmienić sposób działania firmy dzięki inteligentnym podpowiedziom obejmującym na przykład zalecane działania sprzedażowe, inteligentną kategoryzację dostawców, inteligentną listę kandydatów czy spersonalizowane rekomendacje produktów. Aplikacje te zaspokajają potrzeby wszystkich działów przedsiębiorstwa — od planowania zasobów po obsługę klienta — umożliwiając jego cyfrową transformację.

Aplikacje Oracle SaaS z wbudowaną sztuczną inteligencją

Rozwiązania sztucznej inteligencji

Rozwiązania sztucznej inteligencji według roli

Według roli

Niezależnie od tego, czy tworzysz sztuczną inteligencję, wspierasz jej rozwój czy używasz opartych na niej aplikacji, w ofercie Oracle znajdziesz rozwiązania dla każdego.

Zobacz rozwiązania sztucznej inteligencji według roli
Rozwiązania sztucznej inteligencji według wyzwań biznesowych

Według wyzwań biznesowych

Zobacz, jak produkty i usługi Oracle mogą pomóc Twojej firmie stawić czoła głównym problemom związanym z korzystaniem ze sztucznej inteligencji.

Zobacz rozwiązania sztucznej inteligencji według wyzwań biznesowych
Zobacz wyniki

Przykłady wdrożeń sztucznej inteligencji u klientów

Logo Accenture

Accenture opowiada o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do obsługi klientów

 

Accenture

Dyrektor zarządzający Accenture, Pat Sullivan, omawia ogromny potencjał biznesowy sztucznej inteligencji oraz to, jak jego firma wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji Oracle, aby dostarczać innowacje swoim klientom.

Logo Exelon

Exelon przygotowuje chatboty ze sztuczną inteligencją dla milionów klientów

 

Exelon

Główny architekt systemów informatycznych w firmie Exelon, Kumar Thakur, opowiada, jak jego firma energetyczna z listy Fortune 100 planuje dotrzeć do milionów swoich klientów za pomocą chatbotów opartych na sztucznej inteligencji Oracle.

Logo EBTH

Everything But The House (EBTH) korzysta z samouczenia się maszyn do prognozowania miesięcznych przychodów

 

Everything But The House (EBTH)

Dowiedz się, jak EBTH wykorzystuje Oracle Data Science Cloud w systemach wykorzystujących samouczenie się maszyn.

Logo Uniwersytetu Adelaide

Uniwersytet w Adelaide używa sztucznej inteligencji, aby zwiększyć komfort studentów

 

Uniwersytet Adelaide

Uniwersytet Adelaide korzysta z inteligentnych botów Oracle, aby zmniejszyć obciążenie centrum kontaktowego i poprawić komfort studentów.