Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Blockchain

Gdy tempo rozwoju Twojej firmy wymaga bezpiecznej współpracy z wieloma podmiotami, potrzebujesz rozwiązania, które połączy wszystkich — w czasie rzeczywistym — by mogli udostępniać dane. Rozwiązanie Blockchain zapewnia środowisko współpracy do udostępniania wiarygodnych danych. Oracle oferuje łatwe sposoby wdrożenia technologii łańcucha bloków (blockchain), w tym w formie usługi chmurowej, wdrożenia lokalnego i aplikacji typu SaaS do obsługi łańcucha dostaw.

Technologia blockchain
Analitycy doceniają platformę Oracle Blockchain

Dowiedz się, co IDC, Constellation Research, Deep Analysis i Everest Group mówią o Oracle Blockchain.

Wykorzystywanie platformy Oracle Enterprise Blockchain do usprawniania uzgodnień między spółkami powiązanymi kapitałowo

Odkryj nowy sposób obsługi transakcji między spółkami powiązanymi kapitałowo przy użyciu rozproszonej księgi rachunkowej. Dowiedz się od głównego architekta GE, w jaki sposób platforma Oracle Blockchain Platform zapewniła temu koncernowi przetwarzanie w czasie niemal rzeczywistym, zasady weryfikacji i skodyfikowane kontrole w inteligentnych umowach, zaawansowaną integrację systemu ERP, śledzenie wyjątków i rozliczenia oparte na nettingu.

Webcasty

Obejrzyj poniższy webcast Wirtualna konferencja — Technologia blockchain dla przedsiębiorstw — prognozy na 2021 r. oraz integracja blockchain z ERP.

Technologia blockchain zmienia oblicze biznesu

Łatwe tworzenie sieci blockchain

Z łatwością w ciągu kilku minut twórz wielopodmiotową sieć blockchain z uprawnieniami do bezpiecznej współpracy. Szybka integracja z aplikacjami zaplecza i wdrożenie w środowisku produkcyjnym bezpiecznej sieci blockchain dla wielu podmiotów — bez żmudnej pracy nad integracją wszystkich zależności.

Wyświetl wersję demo platformy blockchain (3:17)

Adaptery dla przedsiębiorstw i bogaty w funkcje interfejs API REST

Z łatwością połączysz różnorodne lokalne lub chmurowe systemy zaplecza i aplikacje klienckie, aby przeprowadzać transakcje blockchain i wykorzystywać zdarzenia blockchain. Wbudowana brama API obsługuje interfejsy API REST, subskrypcje zdarzeń z wywołaniami zwrotnymi i niestandardowe rejestracje użytkowników.

Poznaj interfejsy API REST

Otwarty, zgodny operacyjnie, wielochmurowy łańcuch blockchain

Wybierz opcję wdrożenia w chmurze, lokalnie lub w modelu hybrydowym, która najbardziej odpowiada potrzebom Twojej firmy. W przypadku różnorodnych ekosystemów możesz dokonywać wdrożenia na platformie Oracle Cloud lub poza nią i współpracować z innymi węzłami sieci Hyperledger Fabric. Używaj natywnych kodów łańcucha Fabric oraz korzystaj z inteligentnych umów DAML lub Solidity. Koordynuj integracje z innymi popularnymi księgami.

Dowiedz się więcej o wielochmurowym łańcuchu blockchain

Zaawansowana usługa zarządzana, dynamiczna administracja

Uzyskaj przewagę nad konkurencją, korzystając z bezpiecznego i skalowalnego rozwiązania blockchain o wysokim poziomie dostępności, udostępnianego jako usługa z wbudowanymi funkcjami zarządzania tożsamością i nadzoru, kontroli dostępu w łańcuchu, zapewniania wydajności klasy korporacyjnej i dynamicznego skalowania oraz ze zintegrowanymi funkcjami analitycznymi. Skorzystaj z intuicyjnego w obsłudze operacyjnego interfejsu użytkownika, bogatego zestawu interfejsów API na potrzeby procesów DevOps, zarządzanego instalowania poprawek i aktualizacji bez przestojów, a także dynamicznego skalowania w przypadku zwiększających się obciążeń.

Produkty Oracle Blockchain

Zarządzana technologia blockchain z uprawnieniami zaprojektowana dla biznesu

Szybko skonfiguruj udoskonaloną technologię blockchain z infrastrukturą Hyperledger Fabric, zarządzaną przez uczestników łańcucha w celu bezpiecznego udostępniania danych w czasie rzeczywistym i zaufanych transakcji między partnerami biznesowymi. Zacznij tworzyć i wdrażać aplikacje do zawierania inteligentnych umów w ciągu kilku minut.

Funkcje
 • Automatyzuj dzięki inteligentnym umowom
 • Przeprowadzaj prywatne transakcje
 • Zintegruj transakcje typu blockchain z innymi aplikacjami
 • Skoncentruj się na swojej firmie dzięki kompleksowemu monitorowaniu
 • Buduj zaufane sieci biznesowe

Lokalny łańcuch blockchain dla większej prywatności danych

Sprostaj wymaganiom w zakresie większej prywatności danych. Gdy przepisy prawne uniemożliwiają działanie w chmurze, Oracle zapewnia gotowe lokalne rozwiązanie blockchain, które działa jako urządzenie programowe na obsługiwanych hiperwizorach wirtualizacji.

Funkcje
 • Zarządzanie platformą Oracle Blockchain
 • Wszystkie elementy łańcucha bloków z technologią Hyperledger Fabric
 • Konsola Oracle Blockchain Platform i interfejsy API w metodyce DevOps
 • Oracle REST API do transakcji, zapytań i zdarzeń
 • Zarządzanie tożsamością za pomocą OpenLDAP, MS Active Directory i Oracle Directory

Zaprojektowany dla użytkowników biznesowych

Zbuduj zaufanie między partnerami handlowymi i zapewnij kompleksowy wgląd w sieci łańcucha dostaw. Umożliwia uczestnikom łańcucha śledzenie i monitorowanie transakcji oraz powiązanych z nimi zasobów, towarów i dokumentów.

Funkcje
 • Osiągnij kompleksową widoczność łańcucha dostaw
 • Wykorzystaj technologię blockchain przy mniejszym ryzyku
 • Śledź i monitoruj stan produktów
 • Szybkie wdrażanie za pomocą wstępnie zintegrowanego łańcucha bloków
 • Połącz się z innymi aplikacjami i źródłami danych

Odporne na manipulacje tabele blockchain w bazie danych Oracle

Zabezpieczenie bazy danych przed oszustwami dzięki technologii blockchain. Funkcje zabezpieczające przed manipulacją utrzymują i zabezpieczają scentralizowane księgi do transakcji finansowych, łańcuchów dostaw, legalnych zabezpieczeń, usług powierniczych, dzienników audytu i wielu innych przykładów użycia.

Funkcje
 • Tabele ustalone: Zapobiega nieuprawnionym zmianom wewnętrznym. Zezwala tylko na operacje SQL związane ze wstawianiem, bez pozwolenia na aktualizacje i inne modyfikacje oraz ogranicza możliwość usuwania.
 • Tabele blockchain: Wykrywa nieuprawnione zmiany wykonywane przez hakerów. Kryptograficznie łączy nowe wiersze z istniejącymi, co umożliwia weryfikację w celu wykrywania wszystkich przypadków usuwania lub aktualizacji z pominięciem bazy danych.
 • Skrót do tabeli rozproszonej: Wykrywa wycofanie bazy danych lub nieuprawnione zmiany zlecone dzięki uprawnieniom. Umożliwia użytkownikom uzyskanie podpisanego przez właściciela schematu skrótu kryptograficznego tabeli blockchain i jego dystrybucję za pomocą REST API, publicznego blockchain itp.
 • Podpisywanie danych użytkownika: Zapobiega oszustwom w wyniku podszywania. Umożliwia użytkownikom końcowym kryptograficzne podpisywanie danych, które wstawiają przy użyciu swojego klucza prywatnego, który nigdy nie jest przekazywany do bazy danych, oraz weryfikację podpisanych danych przy użyciu klucza publicznego w certyfikacie X.509.

Zobacz wszystkie historie klientów

Oracle Blockchain — sukcesy klientów

Dowiedz się, jak klienci wykorzystują platformę Oracle Blockchain do przekształcania swoich procesów biznesowych, umożliwiając bezpieczną współpracę opartą na zaufanych danych.

Logo Ajib
Logo Cargosmart
Logo Certified Origins
Logo Circulor
Logo Everledger
Logo Neurosoft
Logo Retraced
Logo Indetail

INDETAIL wprowadza technologię blockchain dzięki platformie Oracle Cloud

Zalety technologii blockchain

 • Mniej konfliktów pomiędzy wieloma stronami

  Przyspiesz płatności transgraniczne, międzyfirmowe finanse, umowy zakupu i umowy SLA, śledzenie opłat licencyjnych i dystrybucję.

  Przeczytaj studium przypadku

 • Bezpieczne rekordy i transakcje

  W bezpieczny sposób udostępniaj zdecentralizowane rekordy, na przykład dotyczące nieruchomości czy aktywów, elektroniczną dokumentację medyczną, a także certyfikaty rządowe.

  Przeczytaj studium przypadku

 • Mniej procesów wykorzystujących papier

  Ograniczaj liczbę dokumentów potrzebnych do wykonywania rutynowych transakcji, tworząc zasoby cyfrowe w łańcuchu bloków.

  Obejrzyj film (1:03)

 • Sprawdzanie autentyczności pochodzenia produktów i materiałów

  Dostarczaj wiarygodnych danych, aby zapewnić pozyskiwanie zrównoważonych źródeł zaopatrzenia, zgodność z przepisami, autentyczność produktów i pozyskiwanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, a także zagwarantować bezpieczeństwo żywności.

  Obejrzyj film (1:42)

14 stycznia 2021 r.

Jakich innowacji w obszarze technologii blockchain dla przedsiębiorstw można się spodziewać w 2021 r

Mark Rakhmilevich, starszy dyrektor działu zarządzania rozwojem produktów blockchain (Blockchain Product Management)

Seria blogów na temat tego, jak transformacja technologii blockchain dla przedsiębiorstw w 2020 r. wpłynie na ewolucję tej technologii w 2021 r. Jak zmieniające się priorytety klientów i nieprzewidziane wyzwania wpłyną na wdrażanie technologii blockchain w przedsiębiorstwach w tym roku? Dowiedz się więcej:

 • Znaczenie technologii blockchain dla zapewniania wglądu w wielopoziomowy łańcuch dostaw, sprawnego wdrażania dostawców i „bezdotykowych” interakcji z klientami
 • Jak wykorzystuje się technologię blockchain w rozwiązaniach do sprawnego reagowania na pandemię oraz jaki jest jej ogólny potencjał w obszarze transformacji opieki zdrowotnej
 • Inicjatywy w zakresie stosowania technologii blockchain w sektorze usług finansowych, w tym eKYC dla banków i grup finansowych, oraz jak zeszłoroczne kluczowe osiągnięcia na polu idei cyfrowego pieniądza banku centralnego (Central Bank Digital Currency, CBDC) przygotowały grunt pod wdrożenie CBDC w 2021 r. i kilku kolejnych latach

Polecane wpisy na blogach

Wyświetl wszystkie

Zasoby

Gotowość na chmurę

Dowiedz się, co nowego w najnowszej wersji Oracle Blockchain

Przejrzyj aktualne materiały, aby zobaczyć, jakie nowe funkcje wprowadzono w Twoim rozwiązaniu Oracle Blockchain.

Dokumentacja

Dostęp do biblioteki dokumentacji

Centrum pomocy Oracle zawiera przewodniki dla stawiających pierwsze kroki, treści dotyczące zaawansowanych przykładów użycia oraz inne szczegółowe informacje na temat wykorzystywania platformy Oracle Blockchain Platform z ukierunkowanymi rozwiązaniami.

Społeczność klientów

Stań się częścią łańcucha: dołącz do naszej społeczności

Blog Oracle Blockchain jest jednym z najpopularniejszych branżowych źródeł informacji o technologii blockchain. Subskrybuj, aby otrzymywać najlepsze praktyki, najnowsze informacje o produktach i przykłady zastosowań.

Nauka w chmurze

Rozwiń swoje umiejętności związane z technologią blockchain

Z Oracle osiągniesz sukces dzięki bezpłatnym zasobom, które pomogą Ci wdrożyć sieć blockchain.

Pierwsze kroki


Oracle Blockchain Platform — samouczek z przewodnikiem

Dla administratorów kont i usług w Oracle Cloud — dowiedz się, jak zacząć korzystać z platformy Oracle Blockchain.


Bezpieczeństwo żywności dzięki Oracle Blockchain Platform

Zobacz, w jaki sposób można zagwarantować bezpieczeństwo żywności i przyspieszyć wycofywanie produktów, stosując rozwiązanie Oracle Blockchain Platform.


Pobierz Oracle Blockchain Platform do użytku lokalnego

Pobierz niezależnie instalowaną wersję Oracle Blockchain Platform zbudowaną na kontenerach Docker i dostarczoną jako gotowy obraz maszyny wirtualnej do uzyskania wielu opcji wirtualizacji.


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami w sprawie sprzedaży, wsparcia technicznego lub w przypadku pytań.