Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

 • Check the spelling of your keyword search.
 • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
 • Try one of the popular searches shown below.
 • Start a new search.

 

Trending Questions

E-book: Czym jest rozszerzona analityka?

Samouczenie się maszyn i sztuczna inteligencja napędzają kolejną ewolucję analityki. Dowiedz się więcej z bezpłatnego e-booka wydawnictwa O'Reilly pt. „Czym jest rozszerzona analityka?”.

Oracle: Lider w raporcie Forrester Wave™ w kategorii platform BI dla przedsiębiorstw, III kwartał 2019 r.

Oracle i produkt Oracle Analytics zostały uznane za lidera w raporcie The Forrester Wave™ z III kwartału 2019 r.: Platformy BI dla przedsiębiorstw (zarządzane przez dostawcę), po ocenie 19 kryteriów.

Nowe podejście do analityki: spróbuj lepiej zrozumieć dostępne dane

Dane są wszędzie. Pochodzą ze środowiska, z naszej działalności biznesowej, a nawet z nas samych. Dane nas łączą. Ale sam dostęp do danych nie wystarczy. Spróbuj lepiej zrozumieć swoje dane dzięki analizom opartym na samouczeniu się maszyn.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania analityczne Oracle?

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje analityki i analiz biznesowych. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo musi gromadzić, analizować i interpretować dane. Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić. Technologie ewoluują, a ilość danych oraz ich źródeł dynamicznie rośnie. Brakuje czasu na przemyślenie inicjatyw w zakresie analityki, które pozwolą dotrzymać kroku szybko rozwijającym się środowiskom biznesowym. Uzyskanie dostępu do nowych źródeł informacji i możliwość ustalenia, co jest cenne, a co nie, stało się niełatwym zadaniem. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma czasu, środków ani dostatecznie elastycznych technologii pozwalających dotrzymać tempa rozwojowi firmy, może co najwyżej utrzymać status quo. Innowacje będą musiały poczekać.

Rozszerzona analityka i analiza biznesowa dla wszystkich

Odpowiednio dobrane rozwiązanie analityczne pozwala odkrywać sposoby pokonywania wyzwań biznesowych. Po wprowadzeniu analityki jako podstawowego elementu bieżącej strategii biznesowej każdy pracownik przedsiębiorstwa ma możliwość analizowania zdarzeń związanych z działalnością biznesową i ich przyczyn oraz wykorzystania tych danych do przewidywania przyszłości.

Inicjatywy analityczne powinny być dostosowane do prowadzonej działalności i do różnych potrzeb użytkowników. Na przykład specjaliści ds. marketingu wykorzystują analitykę i analizy biznesowe do mierzenia efektów kampanii oraz zwrotu z inwestycji. Pozyskane przez nich dane pozwalają zagwarantować kierowanie odpowiednich ofert do właściwych klientów w najlepszym momencie. Mogą przewidzieć, jakie będą kolejne potrzeby kupujących. Dział kadr może uzyskać wgląd w informacje na temat obecnych i potencjalnych pracowników, a następnie wykorzystać te dane w celu optymalizacji procesu rekrutacji, zatrzymania w firmie osób osiągających najlepsze wyniki, a nawet przewidywania rotacji kadr w przedsiębiorstwie. Pracownicy działu IT mają inne priorytety — muszą dostarczać użytkownikom raporty i udostępniać pulpity zapewniające możliwości samodzielnego przeszukiwania danych, dbając jednocześnie o nadzór nad informacjami i ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić pełną skuteczność, rozwiązanie analityczne musi łączyć w sobie dynamiczne funkcje do samodzielnego wykrywania danych z możliwościami raportowania korporacyjnego i zaawansowanej analityki. Z punktu widzenia administracji przekłada się to na zapewnienie wszystkim użytkownikom możliwości nadzoru i elastyczności, łatwości dostępu do każdego źródła danych, a także możliwości przygotowywania i analizy danych.

Odkryj nowe możliwości i zyskaj wgląd w dane

Dzięki rozwojowi technologii analitycznej cały czas powstają nowe możliwości wykorzystania pozyskanych informacji. Nowoczesne metody wyróżnia możliwość prognozowania, samodzielnej nauki i adaptacji, tak aby pomóc w zidentyfikowaniu ukrytych wzorców. Są też bardziej intuicyjne dzięki atrakcyjnym wizualizacjom, które umożliwiają błyskawiczne zrozumienie milionów wierszy i kolumn danych. Dzisiejsze rozwiązania analityczne są mobilne i łatwe w użyciu. Zapewniają dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie przy minimalnych, a niekiedy nawet zerowych nakładach na szkolenia.

Oracle Analytics zapewnia kompleksową, bezpieczną platformę, która uwzględnia różne potrzeby użytkowników, udostępniając im rozwiązania dostarczające odpowiednie informacje. Niezależnie od tego, czy użytkowników jest 2, czy też 2000, rozwiązanie można skalować zgodnie z potrzebami, aby uzyskiwać istotne informacje z różnorodnych źródeł i typów danych — zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Dzięki elastyczności działania analityki w chmurze, w rozwiązaniach lokalnych bądź w obu tych formach dane nigdy nie przekraczają limitów.

Scentralizowana platforma analityczna zapewnia nowy sposób pracy

Kadra się zmienia, co wymaga nowego sposobu pracy. Podstawą strategii dotyczącej analityki powinna być scentralizowana platforma analityczna, w której kluczową rolę odgrywa technologia IT. Dzięki niej można nadążać za wymaganiami dzisiejszych, obytych z technologią pracowników, którzy oczekują szybkiego wdrożenia i rozpoczęcia działania. Dostarczanie informacji użytkownikom powinno odbywać się szybko i w prosty sposób, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa danych. Połączenie inicjatyw biznesu i technologii IT to optymalne rozwiązanie dla innowacji.

Wizualizacja danych

Każdy chce dostrzec w posiadanych danych sygnały pozwalające wyprzedzić konkurencję. Umożliwiają to narzędzia analityczne zdolne do zaprezentowania w wysokiej rozdzielczości obrazu otoczenia biznesowego. Dzięki połączeniu danych osobowych i firmowych z technologią big data można szybko zrozumieć wartość posiadanych danych oraz udostępnić wynikające z nich wnioski współpracownikom — a wszystko to w ciągu kilku minut. Wizualizacja danych to klucz do uproszczenia zarządzania działalnością biznesową. Funkcja ta jest wbudowana we wszystkie rozwiązania analityczne Oracle — od produktów mobilnych po te przeznaczone na komputery stacjonarne, dla działów i dla przedsiębiorstw, do wdrażania lokalnie i w chmurze. Tylko Oracle zapewnia ciągłość obsługi umożliwiającą zwiększenie produktywności analityki.

Analityka mobilna w urządzeniach przenośnych

Analityka mobilna nie jest niczym nowym. Oracle zapewnia nowy poziom produktywności urządzeń przenośnych dzięki „asystentowi” działającemu zależnie od lokalizacji. Rozwiązania analityki mobilnej Oracle nie tylko obsługują rozpoznawanie głosu i mobilne tworzenie treści. Pozwalają także na wgląd w ślad cyfrowy, aby powiadamiać o spostrzeżeniach istotnych dla nadchodzących spotkań. Treść jest ciągle dostarczana do telefonu, aby udostępniać znaczące analizy w zależności od działania firmy. Możliwości udostępniania i współpracy zapewniają członkom zespołu wspólne korzystanie z danych.

Wszystko zaczyna się od scentralizowanej platformy analitycznej. Dzięki możliwościom podłączania dowolnego źródła danych oraz dowolnej bazy danych lub aplikacji (chmurowej lub zainstalowanej lokalnie) możesz mieć pewność, że uzyskane w ten sposób informacje umożliwią pełne zrozumienie sytuacji Twojego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej o Oracle Analytics.

Poznaj Oracle Analytics

Wszechstronność

Oracle Analytics to kompleksowe rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby analityczne. Zyskuj właściwe dane oraz przedstawiaj je odpowiednim osobom we właściwym czasie dzięki analityce dostępnej dla wszystkich członków organizacji. Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa i zarządzania można łatwo udostępniać analizy i współpracować z innymi członkami organizacji. Wykorzystanie chmury pozwala na skalowanie zgodnie z potrzebami.

 • Modelowanie scenariuszy biznesowych na potrzeby analizy warunkowej
 • Funkcje mobilne z dostępem głosowym i powiadomieniami w czasie rzeczywistym
 • Raportowanie w przedsiębiorstwie na potrzeby planowania i masowego generowania raportów
Wszechstronność

Samoobsługa

Analityka samoobsługowa zwiększa sprawność przedsiębiorstwa dzięki szybszemu wyciąganiu wniosków. Nie potrzeba już pomocy działu IT, aby uzyskać dostęp do wszystkich danych, przygotować je i przeanalizować oraz współpracować nad nimi. Łatwe tworzenie wizualizacji danych za pomocą zautomatyzowanych zaleceń dotyczących wykresów oraz możliwość optymalizacji wyników analizy w ramach pracy zespołowej.

 • Przygotowywanie danych dla użytkownika biznesowego
 • Wizualizacja danych na potrzeby samoobsługowej analizy wizualnej
 • Współpraca umożliwiająca zespołową analizę danych
Samoobsługa

Analityka rozszerzona

Rozbudowane narzędzia analityczne korzystające z wbudowanych funkcji samouczenia się maszyn pozwalają wyciągać inteligentniejsze i trafniejsze wnioski. Samouczenie się maszyn — przez cały czas uruchomione i działające w tle — to nieustanna nauka na podstawie pobieranych danych, zapewniająca rozwój inteligencji i zwiększanie dokładności wraz z upływem czasu. Dogłębnie poznawaj wzorce i przewiduj trendy, aby uzyskiwać trafne, bezstronne rekomendacje.

 • Analityka predykcyjna umożliwiająca zaawansowane prognozowanie jednym kliknięciem
 • Zautomatyzowane objaśnianie wyników, co eliminuje tendencyjność
 • Zautomatyzowane wzbogacanie danych bez konieczności kodowania
Analityka rozszerzona

Oracle Analytics Cloud — bezpłatna wersja próbna

Przewodnik

Prosty przewodnik dotyczący rejestracji w wersji próbnej usługi Oracle Analytics Cloud.

Przeczytaj przewodnik

Film

Obejrzyj ten krótki film i zobacz, jak uruchomić wersję próbną już dziś.

Obejrzyj film

Wersja próbna

Przejdź bezpośrednio do linku i zarejestruj się na wersję próbną Oracle Analytics.

Wypróbuj bezpłatnie

W centrum uwagi

W raporcie Forrester Wave uznano rozwiązanie Oracle Analytics za najlepsze
W raporcie Forrester Wave™ uznano rozwiązanie Oracle Analytics za najlepsze

Dowiedz się, dlaczego firma Forrester uznała rozwiązanie Oracle Analytics za najlepsze i stwierdziła „Ufajcie OAC (Oracle Analytics Cloud) tak, jak od dziesiątków lat ufacie bazie danych i aplikacjom Oracle”.

Przejmij kontrolę nad swoimi danymi dzięki rozwiązaniu Oracle Analytics
Przejmij kontrolę nad swoimi danymi dzięki rozwiązaniu Oracle Analytics

Oracle oferuje kompletne, kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania danych. Dzięki rozwiązaniom Oracle Autonomous Data Warehouse i Oracle Analytics możesz zwiększyć produktywność, usprawniając jednocześnie przepływy pracy w przedsiębiorstwie, aby zapewnić naprawdę zoptymalizowaną obsługę.

DX Marketing unowocześnia swoje kampanie dzięki autonomicznej bazie danych
DX Marketing unowocześnia swoje kampanie dzięki autonomicznej bazie danych

Oracle Autonomous Data Warehouse pomaga firmie DX Marketing w ciągu niewielu minut zintegrować terabajty danych innych firm w trybie offline z danymi online z wykorzystaniem rozwiązań Oracle Analytics i Oracle Marketing Cloud, zapewniając 14-krotny wzrost przychodów i zmniejszając koszty pozyskiwania klientów o 52%.

Oracle Analytics — produkty

Oracle Analytics — produkty

Poznaj rodzinę produktów Oracle Analytics przeznaczonych do wdrażania w chmurze, lokalnych i hybrydowych.

Wyświetl wszystkie
Rozwiązania Oracle Analytics

Rozwiązania techniczne i biznesowe

Dowiedz się, jak rozwiązania Oracle Analytics usprawniają działalność biznesową i pracę działu IT.

Wyświetl wszystkie
Oracle Business Analytics — blogi

Podejmuj trafne decyzje dzięki funkcjom analitycznym w chmurze,
samouczeniu się maszyn itd.

Blog
Witamy w nowej erze analityki

Oracle rozpoczyna kolejną ewolucję analityki — nowe narzędzie ma być bardziej zorientowane na klienta i umożliwiać zautomatyzowane generowanie wniosków pod jedną marką: Oracle Analytics.

Blog
Czy płacę za dużo za piwo na okolicznym stadionie baseballowym?

Czy kiedykolwiek wydawało Ci się, że ceny piwa na stadionach są ustalane nieco zbyt arbitralnie? Zastanawiasz się, czy płacisz więcej, bo Twoja drużyna wygrywa? Rozważasz, czy to efekt lokalizacji na Wschodnim Wybrzeżu, a może na Zachodnim? Podobnie zrobił nasz wiceprezes ds. strategii rozwoju produktu, Rich Clayton… i postanowił przyjrzeć się tej sprawie dokładniej!

Blog
Jak dodawać funkcje za pomocą zwykłego kliknięcia prawym przyciskiem myszy w Oracle Analytics

Jak zareagujesz, jeśli Ci powiem, że zaawansowana analiza danych może być łatwa i wymagać jedynie kliknięcia prawym przyciskiem myszy? Niedorzeczne? Niemożliwe?

Blog
Oracle Analytics: trzy możliwości, z którymi warto się zapoznać

Zmiana marki nie jest zjawiskiem rzadkim. Datsun stał się Nissanem, Microsoft Office — Office 365, a Jennifer Lopez stała się po prostu J Lo.

Blog
Przewiduj wyniki za pomocą inteligencji adaptacyjnej z wykorzystaniem samouczenia się maszyn

Rewolucja informacyjna powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemu miejsc pracy i biznesu. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa dostosowują się do zmian dzięki połączeniu optymalizacji aplikacji ze współpracą z silnym partnerem. Tak właśnie wygląda relacja między firmami Oracle i Cognizant.

Blog
Zrozum zachowanie użytkowników za pomocą Oracle Analytics

Jak chcesz się dowiadywać, co myślą użytkownicy oprogramowania w Twojej firmie i jak mogą zareagować w przyszłości?

Blog
Rozszerz zakres analityki klasy korporacyjnej poza zwykłe tabele

Analityka biznesowa oparta na chmurze jest dla dzisiejszych przedsiębiorstw niezbędna, ale znalezienie odpowiedniego rozwiązania do generowania tego typu analiz może stanowić wyzwanie.

Blog
Odrodzenie aplikacji analitycznych opartych na rolach

Nie jest tajemnicą, że ilość danych biznesowych wszelkiego możliwego rodzaju rośnie wykładniczo i pojawiło się wiele narzędzi do analizy biznesowej, które mają pomóc przedsiębiorstwom w wydajnym wykorzystywaniu tych danych.

Blog
Zwiększanie lojalności konsumentów za pomocą analityki biznesowej

W świecie towarów konsumenckich (CPG) lojalność klientów ma znaczenie absolutnie kluczowe. Produkty mogą znikać z półek lub tkwić na nich niesprzedane przez wiele miesięcy w zależności od potrzeb i wyobrażeń niestabilnych w upodobaniach odbiorców.

Blog
Jak dyrektorzy ds. kadrowych mogą wykorzystać możliwości tkwiące w danych?

Dyrektorzy ds. kadrowych odgrywają w swoich firmach kluczową rolę jako stymulujący transformację liderzy biznesowi — dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, od największych firm z listy Fortune 100 po najbardziej innowacyjne start-upy.

Blog
Przyjęcie strategii analitycznej w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim

Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to dla kadrowców dopiero początek drogi. Przedsiębiorstwa dostosowują się dziś do szybkich zmian, starają się usprawnić rekrutację i skuteczniej zatrzymywać pracowników w firmie oraz lepiej rozumieć konsekwencje biznesowe tych decyzji.

Blog
Sukces dzięki analityce i samouczeniu się maszyn

Ponieważ firmy dążą do zdobycia przewagi nad konkurencją oraz lepszego wglądu w swoje dane, coraz więcej z nich stosuje w swoich działaniach rynkowych analitykę i mechanizmy samouczenia się maszyn.

Blog
Oracle Analytics Cloud odnosi sukcesy tam, gdzie inne rozwiązania ponoszą klęskę

Wszyscy wiemy, że dane są dziś czynnikiem, który stymuluje rozwój działalności biznesowej. Maksymalne wykorzystanie tych danych zależy od tego, czy dotrą one do właściwych interesariuszy biznesowych, którzy będą potrafili lepiej je zamodelować, przetwarzać i zrozumieć.

Blog
Dane, AI i analityka: co jest najważniejsze

Wygląda na to, że jeszcze wczoraj każda firma mówiła o swojej wizji technologicznej na rok 2020. Rozpoczęcie transformacji cyfrowej, wdrażanie przetwarzania w chmurze i udostępnienie systemów informatycznych na komputerach stacjonarnych było gorącym tematem od lat.

Blog
Spraw, aby służbowe urządzenia mobilne były wykorzystywane równie często jak osobiste

Spójrzmy prawdzie w oczy — urządzenia mobilne są nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Te niesamowite urządzenia pomagają nam utrzymywać kontakty z przyjaciółmi i rodziną, bawią nas i informują, gdzie dokładnie jesteśmy i dokąd powinniśmy się udać.

Blog
Oracle umożliwia rozszerzenie zakresu badania Gartner BI Bake Off

Przez ostatnie cztery lata wiceprezes Gartner Research, Cindi Howson, prowadziła we współpracy z organizatorami konferencji Gartner Data & Analytics Summit badania pod nazwą Gartner BI (Business Intelligence) Bake Off.

Blog
Poznaj nowoczesne metody wizualizacji danych dzięki Oracle Analytics

Czy jesteś analitykiem biznesowym ciekawym tego, co potrafi Oracle Analytics? Polecamy nowy kurs online oferujący podstawy rozszerzonej wizualizacji danych.

Blog
Analityka i rozwiązania BI 2020 — planowanie tego, co najważniejsze

W miarę zbliżania się do roku 2020 przedsiębiorstwa różnej wielkości potrzebują jasnej wizji dotyczącej sposobu planowania w zakresie analityki i rozwiązań BI (nazwijmy to planem 20/20).

Blog
Oracle Analytics pomaga rozwiązać problem masowego wymierania pszczół

Z raportów World Bee Project (WBP) wynika, że pszczołom i innym owadom zapylającym kwiaty grozi wyginięcie. W związku z powyższym globalna społeczność podjęła we współpracy z Oracle nową inicjatywę polegającą na użyciu rozwiązań analitycznych w celu przeciwdziałania temu zagrożeniu.

Blog
Działania prowadzące do zbudowania przydatnego pulpitu marketingowego

Każde przewidujące przedsiębiorstwo skupia się obecnie na rozwinięciu swoich możliwości analizy danych. Dzieje się tak nawet w przypadku działów marketingu, które często uznaje się za bardziej kreatywne.

Blog
Jak dyrektor finansowy może jeszcze lepiej interpretować swoje dane

Wyniki badań przeprowadzonych przez Accenture wskazują, że w kilku branżach dyrektorzy finansowi mogą stać się źródłem istotnych zmian w nowoczesnych strategiach biznesowych, potrzebują jednak do tego narzędzi pozwalających na działania zmierzające do poprawy wyników i wydajności oraz realizacji strategii wykraczającej poza granice funkcji finansowej.

Blog
Oracle Analytics Cloud optymalizuje możliwości wizualizacji

Najnowsza wersja Oracle Analytics Cloud obejmuje funkcję wizualizacji z odświeżaniem danych, która umożliwia użytkownikom biznesowym skuteczniejsze eksplorowanie danych.