Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Konto w chmurze Zaloguj się do chmury
Konto Oracle
Oracle Analytics dla aplikacji — plan rozwoju

Plan rozwoju rozwiązania Oracle Fusion Analytics

Poniższe materiały mają na celu przedstawienie ogólnego kierunku rozwoju produktu. Są one przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie można ich włączać do żadnej umowy. Nie stanowią one zobowiązania do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu ani jakiejkolwiek funkcjonalności i nie należy kierować się nimi podczas podejmowania decyzji o zakupie. Proces opracowywania i wydawania, termin udostępnienia oraz ceny jakichkolwiek opisanych funkcji lub funkcjonalności produktów Oracle może ulec zmianie i pozostaje w gestii Oracle Corporation.

Poznaj najnowsze funkcje dostępne w Oracle Fusion Analytics.

Poznaj Oracle NetSuite Analytics Warehouse

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Oracle Fusion ERP Analytics

IV kwartał 2020 r.
 1. 1.  Uzgodnienia międzyfinansowe
  Nowy obszar tematyczny, który zapewnia pokrycie międzyfinansowe, aby obsługiwać księgę główną w celu analizy księgi podrzędnej i uzgadniania sald księgi głównej z arkuszami i transakcjami księgi podrzędnej.
 2. 2.  Wiele planów kont
  Obsługa wielu planów kont jako konfiguracja raportowania.
 3. 3.  STAT
  Obsługa wskaźników waluty STAT w saldach i szczegółowej analizie wydatków na transakcje księgi głównej.
I kwartał 2021 r.
 1. 1.  Analiza wydatków
  Nowy obszar, który umożliwia raportowanie całkowitych wydatków organizacji z uwzględnieniem dostawców, produktów, kategorii produktów, jednostek biznesowych, centrów kosztów, lokalizacji zakupu, lokalizacji dostawców i powiązanej hierarchii.
II kwartał 2021 r.
 1. 1.  Wydatki na pracowników
  Nowy obszar tematyczny do obsługi danych pochodzących z wydatków na pracowników w celu zapewnienia przeglądu wydatków związanych z pracownikami.
 2. 2.  Wiele kalendarzy
  Obsługa wielu kalendarzy jako konfiguracja raportowania.

Oracle Fusion HCM Analytics

IV kwartał 2020 r.
 1. 1.  Mobilność wewnętrzna
  Umiejętność analizowania transferów, reorganizacji i wypowiedzeń między działami i organizacjami, które skutkują zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby pracowników.
 2. 2.  Pozyskiwanie talentów
  Zdolność analizowania informacji dotyczących procesu rekrutacji i skuteczności pozyskiwania nowych pracowników. Dostępne są m.in. takie dane, jak mobilność wewnętrzna, czas do zatrudnienia, najlepsze źródła zatrudnienia i wydajność nowych pracowników. Na podstawie Oracle Recruiting Cloud z możliwością dostarczenia niestandardowych rozszerzeń do Oracle Taleo Cloud.
I kwartał 2021 r.
 1. 1.  Wydajność: zapewnia wgląd w wydajność pracowników, potencjalne kontakty menedżerów i raporty poprzez meldunki oraz wgląd w dane dotyczące najlepszych pracowników przedsiębiorstwa.
 2. 2.  Cele: zapewnia wgląd w cele pracowników — cele tworzone przez pracowników, wspólne dla menedżerów i współpracowników — oraz w stan ich realizacji.
 3. 3.  Analityka ankiet: zapewnia możliwości analizy tekstów, aby umożliwić wyciąganie wniosków z danych podawanych w ankietach organizowanych przez firmę.
II kwartał 2021 r.
 1. 1.  Wynagrodzenie: zapewnia wgląd w trendy dotyczące kształtowania się wynagrodzeń w czasie i w porównaniu z danymi wzorcowymi.
 2. 2.  Nieobecności i rozliczenia międzyokresowe: zapewnia wgląd w trendy dotyczące nieobecności i rozliczeń międzyokresowych, obroty, porównania, zatwierdzenia i czas trwania.

Oracle Fusion Analytics Common

IV kwartał 2020 r.
 1. 1.  Opisowe pola Flexfields
  Flexfields umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji dzięki przechwytywaniu danych ważnych i unikalnych dla danej firmy. Flexfields to konfigurowalna przestrzeń do rozbudowy formularzy.
 2. 2.  Rozszerzalność—dodawanie wymiarów
  Możliwość dodania nowej tabeli wymiarów oraz nowych atrybutów i wyrażeń wymiarów do modelu semantycznego.
 3. 3.  Rozszerzalność—dodawanie hierarchii
  Możliwość dodania alternatywnych hierarchii i poziomów z funkcją rozwinięcia szczegółów do istniejących i nowych wymiarów modelu semantycznego.
 4. 4.  Rozszerzalność—dodawanie obliczeń
  Możliwość dodania nowego obliczonego wyrażenia do faktów modelu semantycznego.

Poznaj Oracle NetSuite Analytics Warehouse

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Oracle NetSuite Analytics Warehouse

I kwartał 2021 r.
 1. 1.  Program testowania wersji beta: przed ogólnym udostępnieniem oprogramowania biuro programu Oracle Analytics Beta uruchamia dwuetapowy program NetSuite Analytics Warehouse Beta.
II kwartał 2021 r.
 1. 1.  Oracle NetSuite Analytics Warehouse: pakietowa aplikacja analityczna dla klientów korzystających z pakietu NetSuite, oferująca gotowe do użycia kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oparte na najlepszych praktykach oraz analityczny model danych do analizy danych w pakiecie NetSuite i ich rozszerzania w razie potrzeby o dodatkowe źródła danych. Pierwsze dostępne obszary merytoryczne to: 1) Sprzedaż i zobowiązania oraz 2) Zapasy i finanse
 2. 2.  Zapasy i finanse