Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Oracle Cloud Native

Usługi i oprogramowanie Oracle Cloud Native umożliwiają programistom tworzenie aplikacji dla środowisk Oracle Cloud Infrastructure (OCI), chmury hybrydowej i środowisk wielochmurowych przy użyciu takich technologii jak Kubernetes, kontenery, funkcje bezserwerowe i zarządzanie interfejsami API.

Korzystając z tych natywnych produktów chmurowych, programiści mogą skrócić czas przeznaczany na zadania operacyjne, np. zarządzanie klasterami Kubernetes, i szybciej tworzyć aplikacje. Funkcje te, stworzone z myślą o technologii open source oraz otwartych standardach, sprawiają, że wdrożone aplikacje są bardziej przenośne i mogą być uruchamiane w OCI, chmurach innych dostawców, a także w środowiskach lokalnych przy zaledwie minimalnych modyfikacjach.

CERN: 75 tys. użytkowników Cloud Native (1:31)

Poznaj możliwości Oracle Cloud Native

Uznane organizacje i szybko rozwijające się startupy uruchamiają aplikacje chmurowe w OCI. Dowiedz się więcej na temat tego, jak Oracle ułatwia działania w chmurze.

Przejdź do natywnych usług chmurowych dla przedsiębiorstw

Dowiedz się, dlaczego deweloperzy cieszą się z możliwości wykorzystania natywnych technologii chmurowych do tworzenia aplikacji nowej generacji i uruchamiania ich w dowolnym miejscu.

Developer Live: Upraszczanie współczesnych procesów tworzenia aplikacji

Oglądaj na żądanie sesje techniczne, pokazy i panele dyskusyjne przeprowadzane przez ekspertów w zakresie natywnych technologii chmurowych.

Oracle Cloud Insider

Poznaj najnowsze trendy w branży, najlepsze praktyki i aktualizacje produktów. Zdobądź informacje na temat programów szkoleniowych i nadchodzących wydarzeń.

Dlaczego warto wybrać usługi Oracle Cloud Native?

Oparte na oprogramowaniu open source i otwartych standardach

Oprogramowanie i usługi Oracle Cloud Native pozwalają programistom tworzyć aplikacje chmurowe oparte na popularnych projektach i specyfikacjach open source, takich jak Docker, Kubernetes, Fn Project, OpenAPI, Fluentd i CloudEvents. Produkty te zapewniają zespołom DevOps swobodę tworzenia i wdrażania natywnych aplikacji chmurowych przy użyciu języków, narzędzi, struktur i infrastruktury najlepiej odpowiadających ich potrzebom.


Katalog projektów open source Oracle

Wbudowane funkcje zarządzania

Dzięki wykorzystaniu takich usług, jak Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE), zespoły programistów mogą się skoncentrować na tworzeniu konkurencyjnych funkcji i poświęcać mniej czasu na instalowanie, wprowadzanie poprawek oraz utrzymanie infrastruktury. Integracja z GitLab, HashiCorp, Jenkins, GitHub, DataDog i wieloma innymi partnerami sprawia, że inżynierowie DevOps mogą korzystać ze znanych narzędzi w trakcie wdrażania OCI. Poznaj partnerów Oracle w chmurze.


Poznaj partnerów Oracle w chmurze

Zaprojektowane dla środowisk wielochmurowych

Wdrażanie aplikacji w wielu chmurach umożliwia zespołom DevOps optymalizację wydajności aplikacji dla klientów, rozłożenie ryzyka operacyjnego na różnych dostawców oraz uzyskiwanie najlepszej jakości usług w chmurze. Dzięki projektom takim jak Verrazzano Enterprise Container Platform inżynierowie mogą wdrażać obciążenia w kontenerach i zarządzać nimi — lokalnie lub w chmurze, przy minimalnych zmianach w aplikacji.


Rozwiązania OCI dla chmury hybrydowej, multicloud i intercloud

Większa wydajność i najlepsza cena

W porównaniu z AWS EC2 usługa OCI Compute może zapewnić nawet 3-krotnie lepszy stosunek ceny do wydajności. Ponadto warianty elastyczne umożliwiają klientom właściwe dostosowanie rozmiaru hostów maszyn wirtualnych do wymaganej pamięci i liczby rdzeni. Łagodzi to obawy związane z koniecznością wyboru predefiniowanych rozmiarów węzłów maszyn wirtualnych.


Porównanie Oracle Cloud Infrastructure i AWS

Natywne usługi chmurowe dla OCI

Usługi zarządzane przez Oracle działające w Oracle Cloud Infrastructure.

Zarządzana platforma Kubernetes oparta o niezmodyfikowaną technologię open source

Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE) to usługa do orkiestracji kontenerów bazująca na technologii open source. Umożliwia klientom wdrażanie węzłów roboczych — wirtualnych i Bare Metal — Intel, AMD, a także Ampere opartych architekturze na Arm. Ta zarządzana usługa zapewnia automatyczne skalowanie klasterów i zasobników, mające na celu skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów tworzenia nowoczesnych aplikacji chmurowych.

Funkcje
 • Zarządzana przez Oracle platforma Kubernetes certyfikowana przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wbudowany skrypt Node Doctor ułatwiający rozwiązywanie problemów
 • Zaawansowane zabezpieczenia (prywatne klastery, szyfrowanie, autoryzacja IAM, podpisywanie obrazów, skanowanie, autoryzacja wdrożenia itp.)
 • Możliwość szybkiego tworzenia klasterów na maszynach wirtualnych i Bare Metal
 • Pełny interfejs REST API i CLI
 • Zgodność (HIPAA, SOC2 itp.)
 • Bezpłatne zarządzanie klasterami
 • Płatność tylko za wykorzystane zasoby
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Bezpieczna, oparta na standardach usługa zarządzana do zarządzania obrazami kontenerowymi

OCI Container Registry to rejestr zgodny z protokołem Docker HTTP API v2 umożliwiający przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów. Jest ściśle zintegrowany z innymi usługami OCI, takimi jak Oracle Container Engine for Kubernetes i Oracle Identity and Access Management. OCI Container Registry stanowi uzupełnienie dwóch innych usług: OCI Artifact Registry do przechowywania obrazów niekontenerowych i OCI Compute do przechowywania obrazów obliczeniowych.

Funkcje
 • Oparty na otwartych standardach
 • Dostęp programowy (API i CLI)
 • Możliwość dostępu do obrazów za pośrednictwem sieci prywatnych lub zewnętrznych
 • Działa z Visual Builder Studio i innymi narzędziami do automatyzacji kompilacji
 • Bardzo trwały i dostępny dzięki automatycznej replikacji
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Platforma bezserwerowa oparta na zdarzeniach i interfejsach API

Funkcje jako usługa (FaaS) to rozwiązanie, które pozwala programistom tworzyć, uruchamiać i skalować aplikacje bezserwerowe bez konieczności zarządzania żadną infrastrukturą. Usługa ta może współpracować z innymi kluczowymi rozwiązaniami OCI, takimi jak OCI Streaming, OCI Events oraz OCI API Gateway. Usługa Functions jest zabezpieczona przez Oracle Identity and Access Management.

Funkcje
 • Oparta na platformie typu open source Fn Project działającej w chmurze i środowiskach lokalnych
 • Możliwość korzystania z własnego pliku Dockerfile w zaawansowanych przypadkach użycia
 • Możliwość korzystania z prostej wyceny i bezpłatnych przydziałów
 • Stosowana z licznymi usługami które tworzą zdarzenia Oracle Events
 • Ujawnianie funkcji w postaci interfejsów API przez OCI API Gateway
 • Automatyzowanie operacji przy użyciu rozwiązań Functions oraz OCI Notifications
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Usługa strumieniowej transmisji zdarzeń zgodna z oprogramowaniem Apache Kafka

Rozwiązanie Streaming to działająca w czasie rzeczywistym, bezserwerowa platforma strumieniowania zdarzeń zgodna z systemem Apache Kafka, przeznaczona dla programistów i analityków danych. Usługa Streaming jest ściśle zintegrowana z Oracle Cloud Infrastructure, Oracle Database, Oracle GoldenGate i Oracle Integration and Migration. Zapewnia także gotowe integracje dla wielu różnych rodzajów produktów od innych dostawców, jak na przykład produkty DevOps, bazy danych, Big Data czy aplikacje SaaS.

Funkcje
 • Infrastruktura bezserwerowa automatyzuje zarządzanie
 • Otwarte i oparte na standardach
 • Dostęp przez konsolę, REST API i Apache Kafka API
 • Możliwość integracji z produktami Object Storage, Monitoring, Functions i Autonomous Database
 • Bezpieczeństwo: wbudowane funkcje szyfrowania i ochrony prywatności
 • Ekonomiczność: płaci się tylko za wykorzystaną przepustowość i pamięć masową
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Oparta na otwartych standardach usługa alertów w czasie rzeczywistym

Usługa Events śledzi zmiany zasobów za pomocą zdarzeń zgodnych ze standardem CNCF CloudEvents. Inżynierowie DevOps mogą tworzyć reguły do wykonywania czynności w czasie rzeczywistym, uaktywniając rozwiązanie Functions, dokonując zapisów w strumieniu lub wysyłając powiadomienia za pomocą Notifications. Usługa zapewnia interfejsy API przeznaczone do integracji z innymi produktami Oracle IaaS, PaaS lub SaaS.

Funkcje
 • Reagowanie na różne zmiany w zasobach, w tym zdarzenia bazy danych
 • Odbieranie powiadomień OCI Notifications od PagerDuty, Slack, HTTPS oraz ze skrzynki e-mail
 • Tworzenie bezserwerowych aplikacji przy użyciu Oracle Functions
 • Wykorzystanie usług Events i OCI Streaming w celu przeprowadzania analiz zabezpieczeń
 • Tworzenie aplikacji w chmurach, które obsługują CloudEvents
 • Dostęp poprzez API, CLI, SDK, Terraform i konsolę
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Projektowanie, tworzenie, promowanie i zabezpieczanie interfejsów API

Oracle API Management obsługuje pełny cykl życia interfejsu API dla aplikacji chmurowych i SaaS, w tym Oracle Cloud HCM i Oracle Cloud ERP. Obsługuje standardy otwarte, na przykład specyfikacje OpenAPI, umożliwiające bezproblemową integrację aplikacji Oracle i innych dostawców.

Funkcje
 • Wspólne tworzenie prototypowych interfejsów API za pomocą platformy Apiary
 • Sprawdzanie poprawności testowych interfejsów API przed napisaniem dowolnego kodu
 • Wdrażanie interfejsów API za pomocą w pełni zarządzanej platformy Oracle API Gateway
 • Promuj i wykorzystuj API za pomocą Oracle API Platform
 • Używaj razem z Oracle Functions dla bezserwerowych API
 • Kontroluj dostęp do interfejsów API, konfigurując elementy sterujące
 • Rozwiązanie dostępne w ramach bezpłatnej wersji Oracle Cloud Free Tier

Widoczność w technologii chmurowej i tradycyjnej

Dzięki platformie Observability and Management Platform, Oracle zapewnia wgląd w infrastrukturę IT oraz oparte na samouczeniu się maszyn, praktyczne wnioski, które ułatwiają zarządzanie we wszystkich warstwach infrastruktury wdrożonej w dowolnej technologii i w dowolnym miejscu. Oferowane przez Oracle zintegrowane funkcje oraz automatyzacja monitorowania procesów DevOps i zarządzania eksploatacją infrastruktury IT sprawiają, że zapobieganie problemom IT oraz ich rozwiązywanie są o 50% łatwiejsze. Usługi te mogą przyczynić się do poprawy wydajności infrastruktury IT, pozwalają na 10 razy szybszą identyfikację problemów z wydajnością na poziomie kodu, a także pomagają uprościć infrastrukturę IT.

Funkcje

Najbardziej popularna na świecie baza danych typu open source — teraz w Oracle Cloud

Oracle MySQL Database Service to w pełni zarządzana usługa bazy danych, umożliwiająca szybkie tworzenie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji chmurowych. MySQL Database Service jest jedyną usługą chmurową MySQL oferującą zintegrowany, wysokowydajny, akcelerator zapytań w pamięci — HeatWave — który umożliwia klientom wykonywanie zaawansowanych analiz bezpośrednio w odniesieniu do ich operacyjnych baz danych MySQL, eliminując konieczność zapewnienia złożonych, czasochłonnych i kosztownych przepływów danych oraz integracji z osobną analityczną bazą danych. Usługa ta została uzupełniona o inne oferty baz danych OCI, w tym Oracle Autonomous Database i produkty Marketplace.

Funkcje
 • Obejmuje HeatWave, akcelerator zapytań w pamięci, zaprojektowany pod kątem skalowalności i wydajności
 • W pełni zarządzana usługa bazy danych z automatycznymi poprawkami, uaktualnieniami i kopiami zapasowymi
 • Jedna trzecia kosztów Amazon RDS
 • Oparta w pełni na MySQL Enterprise Edition
 • Spełnia wymagania branżowe i regulacyjne, w tym RODO, PCI i HIPAA
 • Łatwa integracja z innymi produktami OCI, w tym OKE

OCI Cloud Adoption Framework

Zdobądź zasoby i narzędzia pomagające zdefiniować strategię chmurową oraz zaplanować migrację obciążeń.

Oracle Cloud Native pomaga parkowi w Pompejach w ponownym otwarciu

„Ponowne otwarcie Parku Archeologicznego w Pompejach dla turystów po zakończeniu lockdownu było trudnym przedsięwzięciem. Dzięki pomocy Oracle udało nam się w zaledwie sześć tygodni stworzyć natywne mobilne rozwiązanie chmurowe dla gości”.

Alberto Bruni
Dyrektor operacyjny Parku Archeologicznego w Pompejach

Oracle Cloud pomaga ośrodkowi CERN poznawać nasz wszechświat

„Ścisła współpraca z Oracle jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ firma ta pomaga nam przezwyciężać ograniczenia, na które czasem natrafiamy w naszej działalności”.

Frédéric Hemmer
Kierownik działu IT, CERN

Snap Vision zmniejsza koszty hostowania o 40% dzięki OCI

„Przenieśliśmy nasz hosting do Oracle Cloud przy użyciu zarządzanej usługi Kubernetes i zmniejszyliśmy jego koszty o 40%. To, co zaoszczędziliśmy, zainwestowaliśmy w warianty GPU i zdołaliśmy zapewnić naszym klientom jeszcze bardziej zaawansowaną technologię wizji komputerowych”.

Jenny Griffiths
Założycielka i dyrektorka naczelna Snap Vision

AgroScout zapewnia zrównoważoną agronomię opartą na sztucznej inteligencji dzięki Oracle Cloud

„Robotyka i sztuczna inteligencja, wraz z chmurą obliczeniową, pozwalają nam działać na skalę globalną”.

Simcha Shores
Dyrektor naczelny AgroScout

NEOS tworzy nową natywną aplikację chmurową CloudVane w Oracle Cloud

„Zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie i stworzenie naszej nowej aplikacji SaaS, CloudVane, w Oracle Cloud Infrastructure. Usługa Oracle Autonomous Transaction Processing miała być jej podstawą od samego początku, aby zapewnić szybkie wprowadzenie na rynek, niewielkie potrzeby administracyjne, niskie koszty i wysoką wydajność”.

Davorin Capan
Dyrektor naczelny NEOS

Beeline oszczędza 1 mln USD rocznie, korzystając z Oracle Cloud i Kubernetes

„Przenosimy wszystkie nasze systemy odzyskiwania danych po awarii oraz systemy pomocnicze do Oracle Cloud Infrastructure. Dzięki temu mogliśmy skonsolidować dane i zmniejszyć liczbę centrów danych z czterech do dwóch, co zapewnia nam oszczędności rzędu miliona dolarów rocznie”.

Jason Creson
Wiceprezes ds. infrastruktury, Beeline

Natywne oprogramowanie chmurowe do tworzenia i wdrażania aplikacji wielochmurowych

Produkty te nie tylko umożliwiają tworzenie natywnych aplikacji chmurowych, ale również udostępniają architektury chmury hybrydowej i wielochmurowe.

Uniwersalna platforma kontenerowa

Verrazzano to uniwersalna platforma kontenerowa typu open source, używana do wdrażania, zabezpieczania, obserwacji i zarządzania wszystkimi obciążeniami w kontenerach, łącznie z mikrousługami i tradycyjnymi aplikacjami opartymi na rozwiązaniu Oracle WebLogic Server. Verrazzano obsługuje klastery Kubernetes w różnych środowiskach, działając lokalnie i w różnych chmurach publicznych.

Platforma Verrazzano, bazująca na znanych zbiorach składników typu open source, takich jak Prometheus, Grafana i Istio — w połączeniu z dodatkowymi, specjalnie dostosowanymi operatorami i kontrolerami typu open source — płynnie łączy najlepsze technologie open source.

Funkcje
 • Inteligentne zarządzanie obciążeniami w środowisku Kubernetes działającym w chmurze lub lokalnie
 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji z obsługą procesów DevOps i GitOps
 • Wbudowana obsługa aplikacji Java i nieopartych na środowisku Java
 • Zautomatyzowane, wbudowane funkcje monitorowania składników systemu i aplikacji, w tym gromadzenia dzienników i metryk
 • Pełne zabezpieczenia platformy dla ruchu sieciowego, składników systemu i składników aplikacji

Uproszczone chmurowe procesy DevSecOps

Oracle Cloud Native Environment to wyselekcjonowany zestaw projektów open source opartych na otwartych standardach, specyfikacjach i interfejsach API, zdefiniowanych przez Open Container Initiative i CNCF. Środowisko zostało przetestowane pod kątem zdolności do współpracy i jest obsługiwane przez Oracle. Zapewnia uproszczoną strukturę instalacji, aktualizacji, uaktualniania i konfiguracji kluczowych funkcji do organizowania mikrousług. Klienci używający Oracle Linux mogą korzystać z tych projektów bezpłatnie.

Funkcje
 • Unikanie blokad dzięki narzędziom z Open Container Initiative i Cloud Native Computing Foundation
 • Stosowanie ujednoliconego zarządzania w celu uproszczenia operacji
 • Wdrażanie kontenerów Kata Containers zgodnych z oprogramowaniem Oracle
 • Zarządzanie klastrami kontenerów za pomocą certyfikowanego modułu Kubernetes
 • Wsparcie dla zintegrowanych modułów Helm, Prometheus i Istio
 • W pakiecie z Oracle Linux Premier Support bez dodatkowych opłat

Uruchamianie Oracle WebLogic Server w środowiskach Kubernetes

Za pomocą rozwiązania Oracle WebLogic Server dla Container Engine for Kubernetes (OKE) można szybko utworzyć środowisko aplikacji Java Enterprise Edition (Java EE) — w tym domenę Oracle WebLogic Server — w Oracle Cloud Infrastructure. Zajmuje to ułamek czasu, jaki byłby potrzebny do dokonania tego lokalnie.

Rozwiązanie Oracle WebLogic Server dla OKE jest dostępne jako zestaw aplikacji w Oracle Cloud Infrastructure Marketplace. Po uruchomieniu jednej z tych aplikacji można wykorzystać prosty interfejs kreatora do konfigurowania i udostępniania domen oraz wszelkich pomocniczych zasobów chmurowych, takich jak klastery Kubernetes, systemy plików, instancje obliczeniowe, sieci i urządzenia równoważenia obciążenia. Każdy serwer w domenie działa w osobnym kontenerze w klasterze Kubernetes.

Funkcje
 • Automatyzacja umożliwiająca szybkie tworzenie domen Oracle WebLogic Server w systemie Kubernetes.
 • Wstępnie skonfigurowane procesy CI/CD do wdrażania aplikacji WebLogic Server i instancji poprawek
 • Integracja z usługami OCI, takimi jak OKE, OCI Container Registry i OCI Load Balancer
 • Możliwość wykorzystania modelu Oracle Universal Credit (UCM) do fakturowania
 • Zarządzanie WebLogic Server: swoboda wprowadzania dowolnych zmian w obrazach, domenach i procesach CI/CD
 • WebLogic Kubernetes Operator zapewnia płynną mobilność rozwiązania WebLogic Server ze środowiska lokalnego lub chmury należącej do innego dostawcy do OCI

Proste i szybkie biblioteki Java dla mikrousług

Helidon jest zbiorem bibliotek Java przeznaczonym do tworzenia mikrousług, które działają na szybkim rdzeniu sieciowym zasilanym przez Netty. W skład tego projektu wchodzi rozwiązanie Helidon CLI, które pozwala łatwo utworzyć projekt Helidon, korzystając z zestawu archetypów.

Funkcje
 • Prosta i szybka kolekcja bibliotek; bez narzutów i przeładowań
 • Helidon obsługuje MicroProfile i udostępnia znane API, takie jak JAX-RS, CDI czy JSON-P/B
 • Helidon Reactive WebServer zapewnia nowoczesny model programowania funkcjonalnego
 • Helidon WebServer zapewnia prosty w użyciu i szybki fundament dla mikrousług
 • Obsługa sprawdzania stanu, pomiarów, śledzenia i tolerancji błędów
 • Helidon SE DB Client zapewnia zunifikowany, reaktywny API do pracy z bazami danych w sposób nieblokujący
 • Obsługa natywnych obrazów GraalVM jest standardem zarówno w Helidon SE, jak i Helidon MP

Wydajne, wielojęzyczne środowisko uruchomieniowe dla mikrousług

GraalVM Enterprise to wysokowydajne środowisko uruchomieniowe oparte na Oracle Java SE. Dodaje nowe optymalizacje kompilatora, zapewniające najlepszą wydajność pracy z aplikacjami Java i mikrousługami lokalnymi lub działającymi w chmurze. Zapewnia też kompilator JIT (just-in-time), który przyspiesza działanie aplikacji Java bez zmian w kodzie. GraalVM ulepsza ekosystem Java, oferując kompatybilny, bardziej wydajny zestaw narzędzi Java Development Kit (JDK).

Funkcje
 • Najszybsze dostępne środowisko uruchomieniowe Java
 • Możliwość używania lokalnie lub w chmurze
 • Wszystkie subskrypcje Java SE zawierają uprawnienia dostępu do GraalVM Enterprise
 • Bardziej efektywne uruchamianie usług wielojęzycznych (Java, JavaScript, Ruby)
 • Rozwiązanie GraalVM jest obsługiwane przez wszystkie główne frameworki mikrousług, w tym Helidon, Micronaut, Quarkus i Spring Boot
 • Eliminacja konieczności usuwania pozostałości
 • Dedykowana obsługa GraalVM Enterprise

Zdobywaj wiedzę, twórz i wdrażaj aplikacje chmurowe w OCI

Centrum technologiczne Oracle Cloud Native

Przeglądaj architektury referencyjne, podręczniki do tworzenia rozwiązań i najlepsze praktyki w zakresie korzystania z zasobów Cloud Native w OCI.

Wdrażanie aplikacji chmurowych i MySQL
Wdrażanie aplikacji chmurowych i MySQL

Wdrażaj konteneryzowane, natywne aplikacje chmurowe, korzystając z Oracle MySQL Database Service.

Rozszerzenie aplikacji SaaS dzięki natywnym usługom chmurowym
Rozszerzenie aplikacji SaaS dzięki natywnym usługom chmurowym

Zmniejsz złożoność swojej infrastruktury, korzystając z usług Oracle Cloud Native.

Wykorzystanie Kubernetes i Oracle Autonomous Database
Wykorzystanie Kubernetes i Oracle Autonomous Database

Twórz, wdrażaj i zarządzaj natywnymi aplikacjami chmurowymi, korzystając z OKE i Oracle Autonomous Database

Wdrożenie Oracle WebLogic Server dla OKE
Wdrożenie Oracle WebLogic Server dla OKE

Szybko wdrażaj WebLogic Server w klasterze Kubernetes, korzystając z kontrolera Jenkins, skonfigurowanego dla procesów ciągłej integracji i ciągłego udostępniania (CI/CD).

Wdrożenie bezserwerowych aplikacji wyzwalanych przez zdarzenie
Wdrożenie bezserwerowych aplikacji wyzwalanych przez zdarzenie

Wykorzystaj Oracle Functions, by automatycznie reagować na zmiany zachodzące w OCI Object Storage.

Wdrożenie aplikacji RESTful Java w OCI
Wdrożenie aplikacji RESTful Java w OCI

Dowiedz się, jak tworzyć pakiety, konteneryzować i wdrażać aplikację RESTful w systemie Kubernetes w OCI.

Praktyczne wykorzystanie natywnej technologii chmurowej

Wprowadzenie do chmury
Wprowadzenie do chmury
Wdrażanie mikrousług w systemie Kubernetes
Wdrażanie mikrousług w systemie Kubernetes
Wypróbuj platformę bezserwerową
Konfiguracja Oracle Functions
Wdrożenie MuShop
MuShop — demonstracyjna aplikacja do poznawania chmury
17 czerwca 2021 r.

Technologia chmurowa usprawnia aplikacje lokalne

Leo Leung, starszy dyrektor ds. strategii produktów, Oracle Cloud Infrastructure

Choć nie wszystkie firmy rozpoczynają swoją działalność w chmurze, wiele z nich chce otrzymać korzyści jakie chmura zapewnia. Rozpoczęcie lub kontynuowanie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem natywnych technologii chmurowych jest kluczowe dla współczesnych firm, jeśli chcą one pozostać konkurencyjne. Przejście do środowiska obliczeniowego w chmurze może zwiększyć elastyczność, skalowalność i wydajność, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Polecane wpisy na blogu

Wyświetl wszystkie

Pierwsze kroki


Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy dostęp do usług, takich jak Kubernetes i rejestr Docker.


Usługi i narzędzia dla programistów

Usługi i narzędzia do automatyzacji tworzenia oprogramowania i operacji informatycznych.


Rejestr kontenerów

Przeglądaj kontenery w produktach Oracle do baz danych, oprogramowania pośredniczącego, MySQL, Java i innych.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem zespołu o usługach i oprogramowaniu Oracle Cloud Native.