Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Cloud Infrastructure

Nowa generacja infrastruktury chmurowej i lokalnej

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to rozwiązanie typu IaaS, które zapewnia lokalną moc obliczeniową o wysokiej wydajności organizacjom szybko rozwijającym się w chmurze oraz dużym tradycyjnym przedsiębiorstwom. Platforma OCI elastycznie skaluje się w czasie rzeczywistym do obsługi chmurowych procesów i korporacyjnych aplikacji, łącząc autonomiczne usługi Oracle i zintegrowane zabezpieczenia z rozbudowaną obsługą aplikacji używanych przez przedsiębiorstwa. Jest dostępne dla chmur publicznych.

W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego standardu wdrożenia lokalnego platforma OCI jest dostępna w nowej konfiguracji Dedicated Region Cloud@Customer, działającej za prywatną zaporą sieciową klienta.

Rozpocznij lub dowiedz się więcej o Oracle Cloud Infrastructure.

Logo Zoom

Zoom wybiera Oracle na dostawcę infrastruktury chmurowej dla swojej podstawowej usługi spotkań online

Zoom wdraża platformę Oracle Cloud w ciągu kilku godzin, a w ciągu kilku tygodni z usługi mogą korzystać miliony użytkowników.

Branża: Profesjonalne usługi
Lokalizacja: STANY ZJEDNOCZONE
Pokaż wszystkie produkty infrastruktury chmurowej

Produkty infrastruktury chmurowej


Cloud@Customer

Cloud@Customer
Dedicated Region Cloud@Customer

Oracle Dedicated Region Cloud@Customer to w pełni zarządzany region chmury, który pozwala na wprowadzenie wszystkich usług chmury publicznej Oracle drugiej generacji do Twojego centrum danych. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które muszą pozostawić niektóre aplikacje lokalnie ze względu na wymogi dotyczące przechowywania danych lub minimalizacji opóźnień, natomiast do wszystkich innych procesów mogą wykorzystywać chmurę publiczną.

Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer

Rozwiązanie Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer eliminuje złożoność związaną z lokalnym zarządzaniem bazami danych. Łączy w sobie prostotę i zalety funkcji autonomicznych ze zoptymalizowanym sprzętem i płaceniem za faktyczne wykorzystanie zasobów we własnym centrum danych klienta, co pozwala spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące suwerenności danych i niskich opóźnień.

Exadata Cloud@Customer

Oracle Exadata Cloud@Customer to unikalne rozwiązanie, które zapewnia zintegrowany sprzęt Oracle Exadata i oprogramowanie Oracle Cloud Infrastructure w centrum danych klienta z infrastrukturą Oracle Exadata zarządzaną przez ekspertów Oracle. Oracle Exadata Cloud@Customer jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy pragną korzyści oferowanych przez chmurę, ale nie mogą jeszcze przenieść swoich baz danych do chmury publicznej.


Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych
Oracle Cloud VMware Solution

Oracle Cloud VMware Solution to zarządzane przez klienta natywne środowisko chmurowe VMWare, instalowane w dzierżawie klienta i umożliwiające sprawowanie pełnej kontroli za pomocą dobrze znanych narzędzi VMware. Pozwala przenieść lub rozszerzyć procesy realizowane w środowisku VMWare do chmury bez modyfikowania architektury aplikacji ani zmiany narzędzi używanych do wykonywania operacji.

Oracle Private Cloud at Customer

Rozwiązanie Oracle Private Cloud at Customer upraszcza lokalne wdrażanie w środowiskach chmurowych, skracając czas między rozpoczęciem procesu a uruchomieniem produkcyjnym do zaledwie kilku godzin. Łączy skalowalność, możliwość uaktualniania bez żadnego przestoju i bezpieczeństwo urządzenia Oracle Private Cloud Appliance z elastycznym modelem subskrypcji, dostarczając gotowe rozwiązanie IaaS zarządzane z jednego pulpitu. Skróć czas oczekiwania na pojawienie się wartości oraz zyskaj kontrolę nad kwestiami regulacyjnymi, prywatność danych i zarządzanie danymi, ścisłą integrację z zabezpieczeniami sieci oraz małe opóźnienia w przypadku aplikacji i danych w infrastrukturze lokalnej.

Virtual Machines

Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines (VMs) idealnie nadają się do uruchamiania aplikacji niewymagających wydajności dedykowanego serwera fizycznego.

Bare Metal Compute

Instancje serwerów dedykowanych obsługują aplikacje wymagające dużej liczby rdzeni, obszernej powierzchni dyskowej i dużej przepustowości pamięci. Użytkownicy mogą budować środowiska chmurowe o znacznie poprawionej wydajności w porównaniu z innymi chmurami publicznymi i lokalnymi centrami danych. Moc obliczeniowa instancji serwerów dedykowanych zapewnia klientom wyjątkową izolację, przejrzystość i kontrolę.

Container Engine for Kubernetes

Container Engine for Kubernetes korzysta ze zgodnych z Cloud Native Computing Foundation wersji Kubernetes i jest w pełni zarządzaną, skalowalną i wysoce dostępną usługą, która służy do wdrażania aplikacji kontenerowych w chmurze.

Container Registry

Container Registry to wspólna warstwa do zarządzania obrazami Docker, przeprowadzania analizy słabych punktów i uwierzytelniania dostępu do prywatnego rejestru obrazów i kontenerów. Rejestr może wykryć luki w zabezpieczeniach lub problemy z bezpieczeństwem jeszcze przed uruchomieniem obrazów do kontenerów.

Virtual Machines and Bare Metal (GPU)

Produkty oparte na technologii firmy NVIDIA zapewniają szereg opcji w sytuacjach silnego obciążenia procesora graficznego, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność, która jest niezbędna w przypadku rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i algorytmy samouczenia się maszyn.


Pamięć masowa

Pamięć masowa
Local NVMe SSD

Oracle NVMe SSD jest dyskiem pamięci masowej, zaprojektowanym z użyciem interfejsu wysokowydajnego kontrolera Non-Volatile Memory Express (NVMe) w celu zapewnienia wiodącej w branży wydajności, niskich opóźnień i wysokiej jakości usług.

Block Volumes

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Block Volume pozwala firmom na dynamiczne udostępnianie danych i zarządzanie woluminami pamięci blokowej. Pamięć masowa w pełni oparta na NVMe-SSD zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność.

File Storage

Oracle Cloud Infrastructure File Storage to chmurowa usługa przechowywania plików klasy korporacyjnej, zapewniająca ogromną skalowalność, wysoką dostępność i niezwykłą trwałość.

Object Storage

Oracle Cloud Infrastructure Object Storage zapewnia niezawodne, trwałe i wysoko dostępne przechowywanie obiektów.

Archive Storage

Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage służy do przechowywania rzadko używanych danych, które wymagają długich okresów przechowywania. Wszystkie dane w spoczynku są szyfrowane.

Storage Gateway

Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway umożliwia dostęp do usług Oracle w regionie w celu ochrony danych przed zagrożeniami z Internetu i zapewnia prywatne połączenia C2S konsumenta z usługą.

Data Transfer

Skorzystaj z intuicyjnego interfejsu użytkownika, wiersza poleceń lub urządzenia do importu danych Oracle i przenieś petabajtowe zestawy danych do Oracle Cloud Infrastructure nie w kilka tygodni lub miesięcy, a w kilka dni. Organizacje mogą korzystać z własnych dysków do wielu modeli migracyjnych, polegających np. na przenoszeniu mniejszych zestawów danych, szybszym przetwarzaniu czy organizowaniu przesyłek międzynarodowych.


Usługi sieciowe, łączność i rozwiązania brzegowe

Usługi sieciowe, łączność i rozwiązania brzegowe
Virtual Cloud Network

Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) to prywatna i konfigurowalna sieć. Podobnie jak w sieci lokalnej, tutaj także sprawujesz pełną kontrolę. Możesz przypisać własną przestrzeń adresów IP, tworzyć podsieci, zarządzać tablicami trasowania i konfigurować zapory sieciowe SPI. Jedna dzierżawa może uwzględniać wiele VCN, zapewniając w ten sposób grupowanie i izolację powiązanych ze sobą zasobów.

Storage Gateway

Brama usługi Oracle Cloud Infrastructure umożliwia dostęp do usług Oracle w regionie w celu ochrony danych przed dostępem z Internetu. Brama usługi Oracle Cloud Infrastructure umożliwia prywatne połączenia konsumenta z usługą (połączenia C2S).

Load Balancing

Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing oferuje opcje rozłożenia procesów obciążenia zadaniami na wiele zasobów w wielowarstwowych i wysoce rozproszonych architekturach aplikacji w celu zapewnienia dostępności.

FastConnect

Usługa Oracle Cloud Infrastructure FastConnect umożliwia przedsiębiorstwom rozbudowę infrastruktury IT o dedykowaną łączność z zasobami Oracle Cloud Infrastructure. Alternatywą dla korzystania z publicznego internetu jest usługa FastConnect, oferująca przewidywalną i spójną wydajność oraz brak opłat za konwersję danych.

DNS

Oracle Cloud Infrastructure Domain Name System (DNS) umożliwia organizacjom tworzenie stref DNS i zarządzanie nimi. Twórz strefy, dodawaj do nich rekordy i zezwól sieci brzegowej Oracle Cloud Infrastructure na obsługę zapytań DNS z wszystkich domen.

Traffic Management

Oracle Traffic Management umożliwia organizacjom konfigurowanie zasad, które pomagają w formułowaniu inteligentnych odpowiedzi na zapytania z serwera DNS, w oparciu o logikę i zasady zdefiniowane przez klienta. Usługa zapewnia funkcje przełączania awaryjnego, zdolność do równoważenia ruchu w wielu zasobach oraz uwzględnianie lokalizacji, w której zapytanie zostało zainicjowane.

Health Checks

Oracle Health Checks pozwalają organizacjom konfigurować i wdrażać zarówno programy monitorujące, jak i sondy na żądanie, przy użyciu prostych interfejsów API.

Email Delivery

Oracle Email Delivery to chmurowa usługa e-mail, zapewniająca szybkie, niezawodne i zarządzane rozwiązania do wysyłania ważnych, masowych wiadomości e-mail. Usługa umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail, generowanych przez aplikację w celu obsługi komunikacji o znaczeniu newralgicznym, w tym m.in. potwierdzeń, alertów o wykryciu oszustwa, wiadomości pozwalających na wieloskładnikową weryfikację tożsamości czy też reset hasła.


Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność

Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność
Identity and Access Management

Oracle Identity and Access Management (IAM) pozwala kontrolować, kto ma dostęp do zasobów w chmurze, jaki ma typ dostępu i do jakich zasobów. Możesz zarządzać złożonymi organizacjami i regułami za pomocą logicznych grup użytkowników i zasobów oraz łatwych do zdefiniowania zasad. Dzięki IAM użytkownicy Oracle Cloud Infrastructure mogą korzystać z tego samego modelu do uwierzytelniania i autoryzacji dostępu bez dodatkowych kosztów.

Key Management

Usługi Oracle Key Management służą do ustalania zasad użytkowania kluczy i zarządzania nimi oraz do przyznawania użytkownikom, grupom lub usługom Oracle IAM praw do zarządzania kluczami oraz używania i kojarzenia ich z zasobami. Nasza usługa Key Management Service przechowuje klucze na izolowanych partycjach wewnątrz sprzętowych modułów zabezpieczeń (HSM) mających certyfikaty bezpieczeństwa FIPS 140-2 Level 3, replikowanych wielokrotnie w regionie w celu zapewnienia trwałości i dostępności kluczy.

Web Application Firewall (WAF)

Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall (WAF) to oparte na chmurze rozwiązanie zabezpieczające zaprojektowane w celu ochrony aplikacji internetowych przed cyberatakami. WAF zapewnia dostęp do usług bezpieczeństwa — takich jak zarządzanie botami i ochronę przed atakami DDoS — oraz stosuje warstwowe podejście do ochrony stron internetowych i aplikacji internetowych przed złośliwym ruchem przychodzącym.

Identity Cloud Service

Ta kompleksowa platforma bezpieczeństwa i tożsamości nowej generacji, której natywnym środowiskiem jest chmura, jest integralną częścią struktury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i zapewnia nowoczesnym aplikacjom nowoczesną tożsamość.

Cloud Access Security Broker (CASB)

Chroń swoje chmurowe instalacje IaaS, SaaS i PaaS. Oracle CASB Cloud Service to działający w wielu trybach broker zabezpieczeń dostępu do chmury, który umożliwia zaawansowaną analizę zagrożeń z zastosowaniem analityki zachowania użytkownika (UBA) oraz danych zewnętrznych, rozpowszechnianie konfiguracji, monitorowanie i alerty oraz wykrywanie oprogramowania i danych niezatwierdzonych przez dział IT.

Database Security

Ochrona danych wymaga kompleksowego podejścia, dlatego konieczne jest rozpatrzenie wszystkich aspektów związanych z atakami, w tym środków zapobiegawczych, takich jak szyfrowanie, służące do ochrony danych, a także kontroli detekcyjnych, które umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym stale pojawiających się zagrożeń, np. ze strony niezaufanych użytkowników i błędów w konfiguracji. Oracle zapewnia właśnie takie podejście — warstwowe i kompleksowe — do bezpieczeństwa baz danych, zarówno lokalnych, jak i tych w chmurze, także w przypadku Oracle Autonomous Database. Zapewne część Twoich najbardziej wrażliwych danych znajduje się w Oracle Databases—Oracle zapewni Ci pełną ochronę.


Zarządzanie bazami danych

Zarządzanie bazami danych
Autonomous Data Warehouse

Usługa Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud jest usługą w pełni zautomatyzowaną, wydajną i elastyczną. Masz do dyspozycji pełną wydajność najlepszego na rynku rozwiązania Oracle Database w całkowicie zautomatyzowanym środowisku, które jest dostrojone i zoptymalizowane pod kątem obciążeń hurtowni danych.

Autonomous Transaction Processing

Oracle Autonomous Transaction Processing to w pełni zautomatyzowana usługa bazy danych dostrojona i zoptymalizowana pod kątem przetwarzania transakcji lub mieszanych obciążeń z wydajnością najlepszej na rynku bazy danych Oracle. Jest to samoobsługowa, samozabezpieczająca i samonaprawiająca się usługa bazy danych zapewniająca natychmiastową skalowalność w celu spełnienia wymagań aplikacji o kluczowym znaczeniu.

Autonomous JSON Database

Oracle Autonomous JSON Database to chmurowa usługa bazy danych dokumentów, która ułatwia tworzenie aplikacji wykorzystujących JSON. Oferuje ona proste interfejsy API dokumentów, skalowanie bezserwerowe, wysokowydajne transakcje ACID, kompleksowe zabezpieczenia i korzystny model płatności tylko za faktycznie wykorzystane zasoby. Autonomous JSON Database automatyzuje dostarczanie, konfigurowanie, strojenie, skalowanie, instalowanie poprawek, szyfrowanie i naprawianie baz danych, eliminując tym samym konieczność zarządzania nimi i zapewniając dostępność na poziomie 99,995%.

Database Cloud Service: Bare Metal

Gęsta konfiguracja operacji we/wy składa się z pojedynczej instancji bazy danych Oracle 11g, 12c lub 18c na dwóch jednostkach OCPU z możliwością dynamicznego skalowania do 52 jednostek OCPU bez przestojów. Dostępne konfiguracje pamięci wahają się od 5,4 do 51,2 TB lokalnej pamięci NVMe SSD z dostępnymi opcjami dublowania 2- i 3-kierunkowego.

Database Cloud Service: Virtual Machine

Konfiguracje maszyn wirtualnych składają się z pojedynczej instancji bazy danych Oracle 11g, 12c lub 18c. Wybierz jedną maszynę wirtualną OCPU z 15 GB pamięci RAM lub maszynę wirtualną z obsługą RAC z 48 jednostkami OCPU z ponad 600 GB pamięci RAM. Konfiguracje pamięci masowej mieszczą się w zakresie od 256 GB do 40 TB.

Exadata Cloud Service

Usługa Oracle Exadata Cloud umożliwi Ci zarządzanie bazami danych Oracle w chmurze z tak samo wysoką wydajnością i dostępnością, jakiej doświadczają tysiące organizacji, które wdrożyły lokalnie Oracle Exadata. Usługa Oracle Exadata Cloud zapewnia szereg dedykowanych konfiguracji Exadata.

Exadata Cloud@Customer

Oracle Exadata Cloud@Customer to unikalne rozwiązanie, które zapewnia zintegrowany sprzęt Oracle Exadata i oprogramowanie Oracle Cloud Infrastructure w centrum danych klienta z infrastrukturą Oracle Exadata zarządzaną przez ekspertów Oracle. Oracle Exadata Cloud@Customer jest idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy pragną korzyści oferowanych przez chmurę, ale nie mogą jeszcze przenieść swoich baz danych do chmury publicznej.

Oracle NoSQL Database Cloud Service

Usługa NoSQL Database Cloud Service z przepływnością na żądanie i udostępnianiem opartym na pamięci masowej, która obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Oracle MySQL Database Service

MySQL Database Service jest w pełni zarządzaną usługą w zakresie obsługi baz danych, która umożliwia organizacjom wdrażanie natywnych aplikacji bazodanowych w chmurze z wykorzystaniem najpopularniejszej na świecie bazy danych typu open source. Jest rozwijana, zarządzana i wspierana w 100% przez zespół MySQL.


Analityka i Big Data

Analityka i Big Data
Oracle Analytics Cloud

Uprość sposób analizowania i przetwarzania informacji, by wdrażać uzyskane wyniki na skalę całej organizacji.

Oracle Data Science

Umożliwia zespołom zajmującym się analizą danych łatwe organizowanie pracy, szybki dostęp do danych i zasobów obliczeniowych oraz budowanie, trenowanie, wdrażanie i obsługiwanie modeli w Oracle Cloud. Zespoły na tej platformie są wydajniejsze i szybciej wdrażają gotowe projekty samouczenia się maszyn, wspierające działalność ich organizacji.

Oracle Essbase

Prosta obsługa jednym przyciskiem zapewnia wszystkim analitykom danych dostęp do zaawansowanych funkcji, których przedsiębiorstwo potrzebuje. Teraz dostępne w ramach Oracle Analytics Cloud.

Oracle Big Data Service

Zautomatyzowana usługa zapewniająca środowisko o dużej mocy, dostosowujące się do rosnących możliwości analitycznych przedsiębiorstw. Dzięki zautomatyzowanemu zarządzaniu cyklem życia i zabezpieczeniom jednym kliknięciem może służyć do optymalnego i bezpiecznego uruchamiania szerokiej gamy obciążeń i technologii Big Data przy jednoczesnym uproszczeniu operacji.

Oracle Big Data SQL Cloud Service

Umożliwia organizacjom natychmiastową analizę zasobów w bazach danych Apache Hadoop, NoSQL i Oracle oraz wykorzystywanie z wyjątkową wydajnością własnych umiejętności SQL, zasad bezpieczeństwa i aplikacji. Począwszy od uproszczenia procesów badania danych, a na odblokowaniu jezior danych kończąc, rozwiązanie przynosi korzyści związane z Big Data największej grupie użytkowników końcowych.

Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog

Zaawansowana usługa samodzielnego zarządzania metadanymi, która pomaga porządkować informacje o danych, administrować nimi oraz je wzbogacać w środowisku Oracle Cloud i w wielu innych. To narzędzie pracy zespołowej konsoliduje dane z różnych zbiorów, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym odkrywanie, eksplorowanie i śledzenie danych, usprawnianie procesów i maksymalizację użyteczności informacji zgromadzonych w przedsiębiorstwie.

Oracle Cloud Infrastructure Data Flow

Uruchamiaj aplikacje Apache Spark bez infrastruktury za pomocą w pełni zarządzanej usługi big data opracowanej w celu optymalizacji wydajności i skuteczności.

Oracle Cloud Infrastructure Data Integration

Oracle Cloud Infrastructure Data Integration to natywnie chmurowa bezserwerowa usługa ETL służąca do integrowania, przekształcania i przenoszenia danych wewnątrz chmurowego ekosystemu Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Streaming

Przyjmuj i przechowuj nieustannie przychodzące, masowe strumienie danych oraz przetwarzaj je w czasie rzeczywistym.


Zarządzanie i administracja

Zarządzanie i administracja
Monitoring

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Monitoring zapewnia dostęp do informacji, które są niezbędne do zrozumienia kondycji zasobów, optymalizacji wydajności aplikacji i reagowania na anomalie w czasie rzeczywistym.

Notifications

Notifications to w pełni zarządzana usługa publikowania i subskrybowania, która umożliwia przekazywanie wiadomości z ogromną skalą i niezawodnością.

Resource Manager

Resource Manager to zarządzana usługa, która pozwala udostępniać wszystkie zasoby i usługi Oracle Cloud Infrastructure. Usługa Resource Manager zmniejsza liczbę błędów konfiguracji i zwiększa produktywność poprzez deklaratywne zarządzanie infrastrukturą (tzn. infrastrukturą jako kodem) przy użyciu standardu Hashicorp Terraform®.

Tagging

Tagging jest elementem usługi w chmurze i umożliwia znakowanie tagami zasobów w celach informacyjnych, operacyjnych i rozliczeniowych. Zdefiniowane tagi można kontrolować, by uniknąć stosowania niepoprawnych tagów do zasobów oraz w celu zapewnienia dokładnego śledzenia kosztów i integralności użytkowania. Tagi mogą również zapewniać elastyczny mechanizm kierunkowy dla skryptów administracyjnych.

Cost Management

Narzędzia do zarządzania kosztami Oracle Cloud Infrastructure pozwalają poprawić kontrolę i widoczność budżetów, wykorzystania zasobów i wydatków w chmurze.

Audit

Oracle Audit zapewnia kompleksowy wgląd do usług Oracle Cloud Infrastructure. Uzyskaj dostęp do wszystkich działań publicznych API w Twojej dzierżawie w ciągu ostatnich 365 dni bez dodatkowych kosztów.

IT Infrastructure Monitoring

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service monitoruje stan i kondycję całej infrastruktury IT — lokalnie lub w chmurze — z poziomu jednej platformy. Aktywne monitorowanie na różnych poziomach pozwala administratorom na bieżąco otrzymywać powiadomienia o problemach i rozwiązywać je, zanim wpłyną one na użytkowników końcowych. Usługa jest zbudowana na bezpiecznej, ujednoliconej platformie Oracle Management Cloud wykorzystującej narzędzia Big Data.

Application Performance Monitoring

Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service zapewnia zespołom programistycznym i operacyjnym informacje potrzebne do szybkiego znalezienia i rozwiązania problemów z aplikacją. Wszystkie informacje o wydajności użytkownika i aplikacji (wraz z powiązanymi dziennikami aplikacji) są zebrane na bezpiecznej, ujednoliconej platformie Big Data Oracle Management Cloud.

IT Analytics

Oracle IT Analytics Cloud Service zapewnia pełny wgląd w wydajność, dostępność i możliwości obliczeniowe aplikacji i inwestycji infrastrukturalnych, umożliwiając menedżerom działów biznesowych i IT, analitykom i administratorom podejmowanie krytycznych decyzji dotyczących architektury IT. Usługa jest zbudowana na bezpiecznej, ujednoliconej platformie Oracle Management Cloud wykorzystującej narzędzia Big Data.

Log Analytics

Oracle Log Analytics Cloud Service monitoruje, agreguje, indeksuje i analizuje wszystkie dane dziennika z aplikacji i infrastruktury, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie, eksplorowanie i korelowanie tych danych w celu szybszego rozwiązywania problemów, uzyskiwania wglądu operacyjnego i podejmowania lepszych decyzji. Usługa jest zbudowana na bezpiecznej, ujednoliconej platformie Oracle Management Cloud wykorzystującej narzędzia big data.


Integracja

Integracja aplikacji i danych
API Gateway

W pełni zarządzana brama o wysokim poziomie dostępności, która umożliwia tworzenie skalowalnych i bezpiecznych natywnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem interfejsów API RESTful dla usług back-end, takich jak Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Cloud Infrastructure Registry i Oracle Functions.

Oracle Data Integrator

Oracle Data Integrator zapewnia przetwarzanie danych pushdown: wysokowydajny ETL z mniejszym przepływem danych, co jest najlepsze w przypadku chmury. Oracle Data Integrator wykonuje transformacje danych w miejscu, w którym są one przechowywane, bez konieczności niepotrzebnego kopiowania danych do zdalnych lokalizacji.

Oracle GoldenGate

Oracle GoldenGate to oparta na chmurze usługa integracji i replikacji danych w czasie rzeczywistym, która zapewnia płynne przenoszenie obciążenia z lokalnych, relacyjnych baz danych do chmury, dbając przy tym o spójność danych oraz odporność na awarie.

Oracle Integration

Oracle Integration przyspiesza proces modernizacji i transformacji cyfrowej w wyniku eliminacji barier między aplikacjami biznesowymi, co osiągnięto zarówno dzięki uczeniu maszynowemu, potrzebnemu do uzyskania informacji o najlepszych praktykach, bibliotekom gotowych adapterów, jak i przykładom automatyzacji procesów.

SOA Cloud Service

Oracle SOA Cloud Service udostępnia platformę integracyjną jako usługę (iPaaS), która umożliwia szybsze utworzenie nowej platformy, rozpoczęcie opracowywania oraz wdrażania interfejsów API i projektów integracyjnych, a także analizowanie w czasie rzeczywistym procesu przechodzenia do biznesu cyfrowego.

Oracle Cloud Infrastructure Data Integration

Wchodząca w skład pakietu rozwiązań integracyjnych Oracle natywnie chmurowa usługa ETL łączy i przekształca dane na potrzeby analityki danych. Za jej pomocą możesz umieszczać w jeziorach i składnicach danych przepływy danych bez konieczności samodzielnego pisania kodu źródłowego.


Tworzenie aplikacji

Tworzenie aplikacji
Container Engine for Kubernetes

Przyjazna dla programistów, natywna dla kontenerów i przygotowana na potrzeby przedsiębiorstwa, zarządzana usługa Kubernetes do uruchamiania wysoce dostępnych klastrów z kontrolą, bezpieczeństwem i przewidywalną wydajnością infrastruktury Oracle Cloud.

Container Registry

Wysoce dostępna usługa rejestru kontenerów prywatnych, która umożliwia przechowywanie i udostępnianie obrazów kontenerów w regionach ich wdrożeń.

Visual Builder Studio

Kompletna, zintegrowana platforma, która umożliwia zespołom programistów tworzenie i dostarczanie natywnych aplikacji chmurowych. Oracle Visual Builder Studio integruje funkcje rozwiązań Oracle Visual Builder i Oracle Developer Cloud Service, obejmując w ten sposób wszystkie fazy tworzenia oprogramowania — od zaplanowania, przez dostarczenie, aż po umieszczenie na serwerach.

Functions

Functions to w pełni zarządzana, wysoce skalowalna platforma dostępna na żądanie, działająca jako usługa, zbudowana na bazie Oracle Cloud Infrastructure klasy korporacyjnej i obsługiwana przez silnik open source Fn Project.

Events Service

Events to w pełni zarządzana usługa, która umożliwia użytkownikom łatwe śledzenie zmian w ich zasobach Oracle Cloud Infrastructure i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym za pomocą usług Functions, Notifications i Streaming.

Java

Łatwe, szybkie i elastyczne tworzenie dowolnych aplikacji w technologii Java. Ciesz się pełną kontrolą i elastycznością swojej aplikacji w chmurze publicznej.

API Gateway

W pełni zarządzana brama o wysokim poziomie dostępności, która umożliwia tworzenie skalowalnych i bezpiecznych natywnych aplikacji chmurowych z wykorzystaniem interfejsów API RESTful dla usług back-end, takich jak Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Cloud Infrastructure Registry i Oracle Functions.

Mobile Hub

Szybko twórz, wdrażaj i obsługuj aplikacje mobilne, które łączą się z Oracle ERP, HCM, CX lub z dowolnymi systemami innych firm, lokalnie lub w chmurze.

Oracle NoSQL Database Cloud Service

Usługa NoSQL Database Cloud Service z przepływnością na żądanie i udostępnianiem opartym na pamięci masowej, która obsługuje takie modele danych, jak dokument, kolumna i klucz-wartość — wszystkie z elastycznymi gwarancjami transakcji.

Visual Builder

Szybko twórz i wdrażaj atrakcyjne aplikacje internetowe i mobilne bezpośrednio z przeglądarki za pomocą wizualnego środowiska programistycznego.

Digital Assistant

Oracle Digital Assistant zapewnia platformę i narzędzia do łatwego tworzenia asystentów opartych na sztucznej inteligencji, które łączą się z aplikacjami zaplecza. Cyfrowy asystent wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetwarzania i rozumienia języka naturalnego w celu automatyzacji interakcji z interfejsami konwersacyjnymi, których reakcje są natychmiastowe, i które zwiększają zadowolenie użytkowników oraz efektywność biznesową.

Data Science

Usługa Oracle Data Science umożliwia zespołom zajmującym się analizą danych łatwe organizowanie pracy, uzyskiwanie dostępu do danych i zasobów obliczeniowych oraz budowanie, trenowanie, wdrażanie i obsługę modeli w Oracle Cloud. Zespoły na tej platformie są wydajniejsze i szybciej wdrażają gotowe projekty samouczenia się maszyn wspierające działalność ich organizacji.

Blockchain Platform

Kompleksowa, rozproszona platforma chmurowa księgi głównej do udostępniania sieci blockchain, dołączania do innych organizacji oraz wdrażania i uruchamiania inteligentnych umów w celu aktualizacji księgi głównej i kierowania do niej zapytań. Niezawodne udostępnianie danych i przeprowadzanie zaufanych transakcji z dostawcami, bankami i innymi partnerami handlowymi poprzez integrację z istniejącymi lub nowymi aplikacjami chmurowymi lub lokalnymi.

Oracle Content and Experience

Oracle Content and Experience to scentralizowana platforma dla wszystkich Twoich cyfrowych zasobów, która pozwala na zapewnianie wyjątkowych interakcji — niezależnie od kanału komunikacji. To elastyczne centrum zasobów wykorzystuje sztuczną inteligencję i samouczenie się maszyn, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu rozwiązań, które sprawdzą się w przypadku wszystkich klientów i sytuacji. Obsługuje ono wszystkie rodzaje treści i zapewnia możliwości, które są na tyle intuicyjne, że można je w pełni wykorzystać na poziomie biznesowym.


Stosowane technologie oprogramowania

Stosowane technologie oprogramowania
Artificial Intelligence

Usługa Oracle Artificial Intelligence Platform Cloud i aplikacje obsługujące sztuczną inteligencję złożone są z produktów i funkcji we współczesnym cyklu samouczenia się maszyn do wykorzystywania i budowania inteligentnych aplikacji we wszystkich obszarach działalności.

Blockchain

Oracle Blockchain Platform umożliwia organizacjom korzystanie z usług blockchain, które zapewniają pełną widoczność w wielofirmowych sieciach łańcucha dostaw, budują zaufanie między zaangażowanymi partnerami handlowymi i skracają czas programowania.

Data Science

Usługa Oracle Data Science umożliwia zespołom zajmującym się analizą danych łatwe organizowanie pracy, szybki dostęp do danych i zasobów obliczeniowych oraz budowanie, trenowanie, wdrażanie i obsługiwanie modeli w Oracle Cloud. Zespoły na tej platformie są wydajniejsze i szybciej wdrażają gotowe projekty samouczenia się maszyn, wspierające działalność ich organizacji.

Digital Assistant

Oracle Digital Assistant zapewnia platformę i narzędzia do łatwego tworzenia asystentów opartych na sztucznej inteligencji, które łączą się z aplikacjami zaplecza. Cyfrowy asystent wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetwarzania i rozumienia języka naturalnego w celu automatyzacji interakcji z interfejsami konwersacyjnymi, które reagują natychmiast, zwiększają zadowolenie użytkowników i zwiększają efektywność biznesową.

Machine Learning

Oracle Machine Learning to oparty na współpracy interfejs sieciowy, który zapewnia środowisko programistyczne dla organizacji do tworzenia notatników do eksploracji danych w ramach Oracle Autonomous Database, które mogą prowadzić analizy danych, poszukiwania danych oraz wizualizacje danych.

Tactical Edge Cloud

Oracle Tactical Edge Cloud to urządzenie, które pozwala organizacjom uruchamiać aplikacje oraz analizować i przechowywać dane w lokalizacjach brzegowych, gdzie komunikacja zwrotna z chmurą jest często przerywana. Zapewnia ono infrastrukturę obliczeniową i magazynową oraz oprogramowanie platformowe, umożliwiając zespołom tworzenie i wdrażanie/rozmieszczanie aplikacji i danych w warstwie obwodowej. Po przywróceniu komunikacji urządzenie brzegowe synchronizuje dane z chmurą.

Dlaczego infrastruktura chmurowa Oracle 2. generacji?

Oracle Cloud to chmura korporacyjna 2. generacji, która zapewnia potężną moc obliczeniową i wydajność sieci oraz zestaw wszechstronnych usług chmurowych do zarządzania infrastrukturą i platformami. Zbudowana od podstaw i spełniająca potrzeby newralgicznych aplikacji platforma Oracle Cloud zapewnia przedsiębiorstwom narzędzia do rozwoju nowoczesnej chmury, które pomogą im zostawić przeszłość za sobą i budować przyszłość. Nasza chmura 2. generacji jest jedyną chmurą, na której działa Oracle Autonomous Database — pierwsza i jedyna w branży samoczynna baza danych. Oracle Cloud zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do przetwarzania danych w chmurze, tworząc bazę pod rozwój aplikacji i analizę biznesową, a także stwarzając możliwość korzystania z opcji zarządzania danymi, integracji, ochrony, sztucznej inteligencji i blockchain.


Regiony danych Oracle

Regiony Oracle Cloud

Bazując na infrastrukturze chmurowej 2. generacji, Oracle odpowiada na oczekiwania swoich klientów korporacyjnych, którzy potrzebują geograficznie rozproszonych regionów w celu zapewnienia realnej ciągłości działania, ochrony przed katastrofami i przestrzegania lokalnych przepisów.

Najważniejsze przykłady wdrożeń infrastruktury chmurowej Oracle 2. generacji

Przenieś obciążenia bazy danych i podnieś ich wydajność

Niezależnie od tego, czy używasz Oracle Applications czy aplikacji niestandardowych/innych firm działających na Oracle Database, Oracle Cloud zapewnia najlepszą platformę do uruchamiania newralgicznych aplikacji transakcyjnych.

Wysoka wydajność obliczeniowa w chmurze (High Performance Compute - HPC)

Oracle zapewnia wyższą wydajność i lepsze możliwości przy niższych kosztach zasilania, modelowania i innych rodzajów obciążeń HPC w chmurze.

Transformacja oparta na danych

Aplikacje zorientowane na dane wymagają przepustowości, mocy i skutecznych narzędzi. Oracle Cloud zapewnia wszystkie trzy, pozwalając użytkownikom lepiej wykorzystać dane.

Niezależne zarządzanie danymi

Wyeliminuj złożoność, błędy ludzkie i ręczne zarządzanie, aby uzyskać maksymalny wgląd w dane każdego typu.

Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń platformy Oracle Cloud u klientów

Logo 7-eleven
Logo zoom
Logo Cisco
Logo 8x8
Logo Vodafone
Logo Siemens
Logo Sky
Logo CERN
Logo CARE

Oracle Cloud pomaga CARE w usprawnieniu działalności