Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Elastyczny model kupowania i korzystania z usług chmury

Wprowadzenie do programów Oracle UC i “Oracle BYOL.”

Oracle wprowadza dwa nowe programy, które upraszczają i ułatwiają kupowanie i korzystanie z usług chmurowych przez przedsiębiorstwa, aby zapewnić im więcej korzyści z posiadanego przez nie oprogramowania Oracle. Programy te, to Oracle Universal Credit Pricing (cennik uniwersalnych kredytów, Oracle UC) i Oracle Bring Your Own License (przynieś swoją licencję, Oracle BYOL) to PaaS. Oba te programy ułatwiają organizacjom przejście do chmury.

Chociaż organizacje są chętne do przejścia do chmury, wiele z nich napotkało przeszkody, które zmusiły je do dokonania wyboru między elastycznością, a niższymi kosztami. Wyzwania są następujące:

  • Stopień komplikacji chmury.
  • Niezdolność do wyrównania wydatków między różnymi usługami.
  • Ograniczenia stwarzane przez ograniczoną widoczność wydatków na chmurę i kontrolę nad nimi.
  • Pełne wykorzystanie w chmurze aktualnych inwestycji na oprogramowanie w infrastrukturze lokalnej.

Są już dostępne nowe programy Oracle UC i Oracle BYOL to PaaS, które obejmują usługi Oracle Cloud i Oracle Cloud at Customer.

 

„Całkowicie zmieniamy sposób kupowania i korzystania z chmury przez przedsiębiorstwa, zapewniając im elastyczność i wybór. Połączyliśmy najniższe ceny z najwyższą wydajnością i zwiększoną automatyzacją, aby obniżyć łączny koszt eksploatacji naszych rozwiązań”.

—Larry Ellison, prezes rady nadzorczej i dyrektor ds. technologii w Oracle
Oracle UC

Larry Ellison do klientów: „Zmieniamy dla Was model kupowania i korzystania z chmury”.

Oracle UC: Elastyczne opcje kupowania i wykorzystywania usług Paas i IaaS firmy Oracle

Dzięki programowi Oracle UC klienci mają jedną, prostą umowę, zapewniającą nieograniczony dostęp do wszystkich bieżących i przyszłych usług na platformach Oracle PaaS oraz IaaS. Klienci uzyskują dostęp na żądanie do wszystkich usług oraz korzyść w postaci niższego kosztu opłacanych z góry usług. Dodatkowo klienci zyskują:

  • Elastyczne, dostosowane do potrzeb możliwości uaktualniania, rozszerzania lub przenoszenia usług między centrami danych.
  • Możliwość zmiany użytkowanych usług PaaS lub IaaS bez powiadamiania Oracle.
  • Możliwość wydawania dostępnych kredytów na nowe usługi, gdy tylko staną się dostępne.
Przenieś swoją licencję do Oracle Database PaaS

Oracle prezentuje nowe programy, które zmieniają sposób kupowania i korzystania z chmury przez klientów.

Przenieś swoją licencję do Oracle Database PaaS: Dodatkowa wartość dzięki przenośności licencji

W tej chwili klienci mogą przenieść na platformę Oracle IaaS swoje licencje na oprogramowanie w infrastrukturze lokalnej. Dzięki nowemu programowi BYOL Oracle rozszerza ofertę, umożliwiając klientom ponowne użycie ich licencji na oprogramowanie Oracle PaaS, takie jak Oracle Database, oprogramowanie warstwy pośredniej Oracle, Oracle Analytics i wiele innych.

Klienci mający licencje lokalne mogą wykorzystać tę inwestycję, aby:

  • Używać usługi Oracle Database Cloud za ułamek starej ceny PaaS.
  • W jeszcze większym stopniu zmniejszyć zarządcze i operacyjne koszty utrzymania oprogramowania zainstalowanego lokalnie, dzięki wykorzystaniu automatyzacji w modelu PaaS.
 

„Zapewni to klientom swobodę rozszerzania, przenoszenia i anulowania usług oraz wypróbowywania nowości” — powiedział Larry Ellison, prezes rady nadzorczej i dyrektor ds. technologii w Oracle. „Klienci zyskają pełną elastyczność oraz coraz niższe koszty w miarę intensywniejszego korzystania”.

 

Zdaniem Ellisona obecna strategia Oracle polega na zapewnianiu niższego łącznego kosztu eksploatacji niż w przypadku Amazon Web Services. „Całkowicie zmieniamy sposób kupowania i korzystania z chmury przez przedsiębiorstwa” — stwierdził. „Obecnie będzie to u nas bardziej elastyczne i opłacalne niż u naszej konkurencji”.

Programy Oracle UC i Oracle BYOL

Dowiedz się, w jaki sposób można elastycznie zmienić sposób kupowania i korzystania z technologii chmury bez ograniczania sobie możliwości wyboru. W ramach programów Oracle BYOL i Oracle UC przedsiębiorstwa mogą we własnym tempie wdrożyć u siebie te technologie.