Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Raport Oracle i KPMG dotyczący zagrożeń w chmurze w 2019 r.

W raporcie zwrócono uwagę na luki w zabezpieczeniach występujące w trakcie przechodzenia na usługi chmurowe o znaczeniu newralgicznym dla działalności biznesowej.

Czy Twoja firma jest bezpieczna w chmurze hybrydowej?

Wdrożenia w chmurze zmieniają się z rozwiązań ułatwiających działalność biznesową w rozwiązania kluczowe dla tej działalności, co zwiększa potrzebę opracowania skoordynowanej, wielowarstwowej strategii bezpieczeństwa. Raport Oracle i KPMG dotyczący zagrożeń w chmurze w 2019 r. to ważne globalne badanie, które pozwala określić kluczowe wyzwania związane z bezpieczeństwem, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa przenoszące swoje obciążenia do chmury. W raporcie tym zamieszczono wnioski z ankiet wypełnionych przez 450 uczestników z całego świata. Ma on zapewnić liderom i praktykom z branży zabezpieczeń głębszy wgląd w jeden wspólny temat: technologia chmury spowodowała strategiczną konieczność zastosowania wielopłaszczyznowego podejścia do zabezpieczania tych newralgicznych dla biznesu usług.

Odsetek respondentów przynajmniej w pewnym stopniu zaniepokojonych różnymi rodzajami zagrożeń

Migracje do chmury i wdrożenia w chmurze wymagają wielowarstwowej strategii ochrony zapewniającej wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach

Wraz ze wzrostem wykorzystania technologii chmury w miarę wzrostu liczby obciążeń o znaczeniu newralgicznym, użytkowników i aplikacji, a także ilości danych i zakresu infrastruktury obserwuje się wzrost różnorodności możliwych form ataku, które cyberprzestępcy mogą łatwiej wykorzystać. Wrażliwe dane klientów i firm rozprzestrzeniły się w wielu środowiskach chmurowych, a braki w zabezpieczeniach stanowią coraz większe ryzyko. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę na te zagrożenia i zidentyfikowano najlepsze praktyki dotyczące ludzi, procesów i technologii, które firmy mogą wdrożyć w celu zmniejszenia zagrażającego im ryzyka.

Zapoznaj się z tegorocznym raportem dotyczącym zagrożeń w chmurze

Jim Reavis z CSA rozmawia z autorami raportu Oracle i KPMG dotyczącego zagrożeń w chmurze.

Głębsza analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa w chmurze

Przedsiębiorstwa planujące bezpieczną migrację do chmury borykają się z wieloma wyzwaniami. Mimo że raport przedstawia informacje w sposób kompleksowy, nieustannie stwarzamy możliwość dogłębniejszego zbadania wyników tej przełomowej analizy, oferując dostęp do zwięzłych omówień, podsumowań najważniejszych wniosków i nieprzerwanych dyskusji online na blogu Oracle poświęconym tematyce bezpieczeństwa w chmurze (poniżej).

Szef bezpieczeństwa (CISO) procesów chmurowych

Szef bezpieczeństwa (CISO) procesów chmurowych

Dowiedz się więcej o priorytetach i wyzwaniach CISO z raportu Oracle i KPMG dotyczącego zagrożeń w chmurze.

Raport dotyczący zagrożeń w chmurze w 2019 r. — streszczenie

Streszczenie

Przeczytaj podsumowanie głównych wniosków z nowego badania Oracle i KPMG poświęconego bezpieczeństwu i zagrożeniom w chmurze w 2019 r. oraz zawierającego spostrzeżenia związane z tymi kwestiami.

Infografika dotycząca raportu na temat zagrożeń w chmurze

Zagrożenia w chmurze w liczbach

Wypełnij luki w wielowarstwowej strategii ochrony bezpieczeństwa swojej firmy. Przejrzyj kluczowe statystyki z badań.