Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Digital

Data Sovereignty

Łączność cyfrowa: klucz do sukcesu biznesowego

Neil Sholay, dyrektor ds. rozwiązań cyfrowych w Oracle


Cyfrowa transformacja polega na umożliwianiu lepszych interakcji biznesowych poprzez łączenie ludzi, miejsc i rzeczy.

Dain Hansen

Neil Sholay, Head of Oracle Digital

Cyfrowa transformacja dała początek nowemu typowi przedsiębiorstwa, które jest bardziej elastyczne niż jego konkurenci i w związku z tym bardziej zdolne do tworzenia nowych i innowacyjnych usług, ściśle dopasowanych do rzeczywistych potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa te prowadzą operacje wewnętrzne i świadczą usługi dla klientów z szybkością błyskawicy oraz są w stanie wykorzystywać wszystkie swoje zasoby w czasie rzeczywistym, aby zapewniać klientom, pracownikom i partnerom maksymalne korzyści.

Firmy o ugruntowanej pozycji, przyzwyczajone do wolniejszego tempa zmian, muszą obecnie zrozumieć, w jaki sposób mogą przeprowadzić cyfrową transformację w swoim przedsiębiorstwie — co może się wydawać skomplikowane i zniechęcające. Jeśli jednak przyjrzymy się podstawom, to staje się jasne, że cyfrowa transformacja jest w dużym stopniu oparta na stosunkowo prostej zasadzie, którą są w stanie wprowadzić w życie wszystkie przedsiębiorstwa: mianowicie na umożliwianiu lepszych interakcji biznesowych poprzez łączenie ludzi, miejsc i rzeczy.

Połączone przedsiębiorstwo

Newralgiczną rolę, jaką odgrywa w firmach „łączność cyfrowa”, łatwiej jest wytłumaczyć w kategoriach biznesowych niż informatycznych. Dzieje się tak dlatego, że cyfrowa transformacja nie jest tylko, a nawet nie przede wszystkim, sprawą technologii: jest to, dla większości przedsiębiorstw, sprawa życia i śmierci.

Każdy lider cyfrowy zgodzi się z tym, że umiejętność łączenia usług i danych firmy w jedną całość ma kluczowe znaczenie dla wszystkich aspektów przedsiębiorstwa — od innowacji produktowych i obsługi klienta do elastyczności i wydajności operacyjnej. Połączone przedsiębiorstwo to takie, które automatyzuje wszystko, co tylko możliwe; w którym pozycja lidera jest oparta na doskonałej obsłudze klienta, a produkcja masowa została zastąpiona produkcją dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

 Połączone przedsiębiorstwo to takie, które automatyzuje wszystko, co tylko możliwe; w którym pozycja lidera jest oparta na doskonałej obsłudze klienta, a produkcja masowa została zastąpiona produkcją dostosowaną do indywidualnych potrzeb.  

Są to firmy, gdzie trzy filary operacji biznesowych, czyli ludzie (klienci, pracownicy, partnerzy itp.), miejsca (sklepy, fabryki, biura, magazyny itp.) i rzeczy (maszyny produkcyjne, produkty, flota ciężarówek, infrastruktura itp.) są ze sobą połączone, a rywalizacja z konkurentami opiera się nie tylko na wprowadzaniu nowych produktów lub szybszym uruchamianiu nowych usług, lecz także na możliwości tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych.

W związku z tym połączone przedsiębiorstwo charakteryzuje się nie tylko o wiele lepszymi procesami (np. przedstawiciele handlowi pracujący w terenie mają natychmiastowy dostęp do szerokich informacji o klientach, a klienci mogą łatwo uzyskać dostęp do swoich zamówień i zmieniać ich status na portalu firmy), lecz także nowymi modelami biznesowymi, o czym mogą zaświadczyć takie firmy jak Netflix, Uber, Amazon czy Airbnb.

Cyfrowa różnica

Połączone cyfrowo przedsiębiorstwo jest z natury elastyczne — może bez problemu łączyć ze sobą wszystkie aplikacje biznesowe i aplikacje przeznaczone dla klientów w różnych korporacyjnych środowiskach informatycznych, takich jak chmura publiczna i prywatna, infrastruktura lokalna, rozwiązania mobilne i inne urządzenia podłączone do Internetu. W połączonym przedsiębiorstwie wszystkie usługi mogą bez problemu komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym niezależnie od lokalizacji, obsługiwanego kanału oraz wykorzystywanych źródeł danych.

Kluczową sprawą dla połączonego przedsiębiorstwa jest integracja, która dla wielu firm nadal stanowi wyzwanie. Organizacje wciąż mają problemy z integracją, jakie występowały w systemach lokalnych, ale oprócz tego muszą jeszcze integrować cały szereg nowych aplikacji, strategii wdrożeniowych, interfejsów i reguł biznesowych niezbędnych do stworzenia prawdziwie połączonego przedsiębiorstwa. Nie ma dwóch takich samych wyzwań związanych z integracją, a zależnie od tego, czemu taka integracja ma służyć i kto ją przeprowadza, będzie ona wymagała całkowicie różnych narzędzi i procesów.

Chmura pozwala sprostać tym wyzwaniom, umożliwiając szybką i bezproblemową integrację danych i aplikacji biznesowych w środowisku chmurowym i lokalnym oraz na urządzeniach mobilnych i innych urządzeniach inteligentnych. Dzięki chmurze cykle opracowywania produktów są krótsze, trendy w zachowaniach klientów można wykrywać szybciej, a najlepsi pracownicy mogą łatwiej wprowadzać w życie innowacyjne pomysły. Dzieje się tak dlatego, że chmura automatyzuje wiele manualnych procesów, które dotychczas były związane z integracją.

 Chmura umożliwia szybką i bezproblemową integrację danych i aplikacji biznesowych w środowisku chmurowym i lokalnym oraz na urządzeniach mobilnych i innych urządzeniach inteligentnych.  

Dzięki integracji za pomocą chmury, przedsiębiorstwa mogą również w pełni wykorzystać posiadane przez siebie dane. Wykorzystując technologie do masowego przenoszenia danych, przenoszenia danych w czasie rzeczywistym i zarządzania nimi, chmura zapewnia dokładność i dostępność danych biznesowych wszędzie tam, gdzie są one potrzebne: w lokalnej aplikacji biznesowej lub usłudze internetowej działającej w chmurze.

Chmura umożliwia także wyjątkowo łatwe łączenie aplikacji biznesowych przedsiębiorstwa z aplikacjami zewnętrznymi poprzez uproszczenie procesu tworzenia i współużytkowania interfejsów programowania aplikacji (API) — kodu, który pozwala różnym elementom oprogramowania komunikować się ze sobą. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą rozszerzać swoje relacje z partnerami i przyspieszyć rozwój biznesowy.

Całkowita łączność cyfrowa

Wydaje się jasne, że w ciągu następnych dziesięciu lat liderami rynku będą przedsiębiorstwa, które rozumieją potrzebę cyfrowej integracji i potrafią ją zaspokoić. Umiejętność łatwej integracji aplikacji i źródeł danych w środowisku lokalnym i chmurowym oraz środowisku rozwiązań mobilnych i coraz większej grupy urządzeń inteligentnych będzie mieć kluczowe znaczenie dla tworzenia innowacji i podnoszenia poziomu obsługi klienta.

Na tym właśnie polega łączność cyfrowa: na zdolności przedsiębiorstwa do połączenia wszystkich interakcji cyfrowych w jedną całość w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą obsługę pracownikom, partnerom i oczywiście klientom. Dzięki chmurze taką innowacyjną elastyczność można osiągnąć już dzisiaj, a jedynym pytaniem jest to, które firmy jako pierwsze zaczną czerpać pełne korzyści ze swoich cyfrowych zasobów.