Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Digital

Image of a theoretical endless triangle
Transformacja cyfrowa wymaga integracji procesów biznesowych

Na temat istoty transformacji cyfrowej rozmawiamy z Arkadiuszem Koniecznym, Liderem Oracle Digital w Polsce


Najważniejszy kierunek w jakim podąża transformacja cyfrowa to ścisła integracja wszystkich procesów biznesowych w organizacjach.

Digital Transformation to zjawisko, które pojawiło się kilka lat temu, jako nowy imperatyw w prowadzeniu działalności organizacji. Obejmuje zarówno zmiany technologiczne (zastosowanie nowoczesnego oprogramowania, czy sprzętu komputerowego), jak i transformację modelu zarządzania w firmach, czy urzędach.

Na temat istoty transformacji cyfrowej i jej wpływu na gospodarkę współczesnego świata rozmawiamy z Arkadiuszem Koniecznym, Dyrektorem sprzedaży technologii i Liderem Oracle Digital w Polsce.

Jakie procesy składają się na transformację cyfrową?

Szwajcarski Instytut IMD definiuje zjawisko transformacji cyfrowej, jako „radykalną zmianę organizacyjną, którą wykonują firmy przy użyciu nowoczesnych technologii, aby uzyskać większą wydajność biznesu”.

Arkadiusz Kkonieczny

Z punktu widzenia Oracle, najważniejszym wyróżnikiem tego procesu jest jednoczesne zastosowanie pięciu zjawisk, które pojawiły się wraz z nastaniem nowoczesnych technologii IT – są to: media społecznościowe, urządzenia przenośne, Internet Rzeczy, przetwarzanie w chmurze oraz działające w czasie rzeczywistym systemy analityczne. Podkreślam jednak, że obok technologii, równie ważnym czynnikiem zmiany jest nowe podejście do prowadzenia biznesu, którego najbardziej charakterystyczną cechą jest zwracanie o wiele większej niż dawniej uwagi na zapewnienie doskonałej obsługi klienta – co nazywamy „customer experience”.

Jakie są główne kierunki transformacji cyfrowej?

Za najważniejszy kierunek w jakim podąża transformacja cyfrowa należy uznać ścisłą integrację wszystkich procesów biznesowych w organizacjach. Dotąd firmy mogły działać mając w osobnych działach własne specyficzne procedury i nawet oddzielne systemy IT. Dzisiaj taki model jest już niemożliwy do utrzymania – strategie cyfrowe powiodą się tylko wtedy, gdy wszystko będzie połączone ze wszystkim za pomocą specjalnie utworzonej „infostrady”, czyli platformy pozwalającej na wymianę informacji pomiędzy systemami, które są do niej podłączone. Zwłaszcza ważna jest integracja systemów będących na pierwszej linii kontaktu z klientem (tzw. front-end) oraz tych działających w zapleczu (back-end). Takie połączenie pozwala na łatwiejsze modyfikowanie procesów i modeli biznesowych stosownie do nowych, nieoczekiwanych zachowań klientów.

Podobnie ważnym kierunkiem jest masowe zastosowanie w systemach wszystkich nowoczesnych technologii – takich, jak mobilność, chmura czy social. Każda z nich z osobna powoduje duże zmiany w działaniu biznesu, jednak dopiero ich łączne wykorzystanie wywołuje efekt, który możemy nazwać cyfrową rewolucją.

 Strategie cyfrowe powiodą się tylko wtedy, gdy wszystko będzie połączone ze wszystkim za pomocą specjalnie utworzonej „infostrady”, czyli platformy pozwalającej na wymianę informacji pomiędzy systemami, które są do niej podłączone. 

Czy i jak cyfryzacja redefiniuje branże i sektory gospodarki?

Digital Transformation redefiniuje branże w zasadniczy sposób, dając biznesowi nowe możliwości działania, niewykonalne w przeszłości. Jak czytamy w opracowaniu McKinsey Consulting: „Cyfryzacja zmienia w fundamentalny sposób krajobraz konkurencyjności w wielu sektorach. Dzięki niej wielu nowych graczy pojawia się w miejscach, gdzie nikt ich nie oczekiwał. Dlatego też każda firma może spodziewać się nagłego wyrośnięcia zupełnie nowych konkurentów, a tradycyjny podział na branże zaczyna się zacierać”.

Faktycznie, widzimy na rynku firmy telekomunikacyjne sprzedające prąd, banki oferujące pakiety wycieczkowe, a z drugiej strony agencje podróży zajmujące się ubezpieczeniami. Podobne zjawiska obserwujemy w branży handlowej, gdzie np. w salonach komputerowych można nabyć lodówkę, a w sklepie AGD laptopa. Pikanterii dodaje fakt, że zaczynają pojawiać się firmy, które dzięki cyfryzacji stawiają na głowie tradycyjne modele biznesowe. Niektóre robią to za pomocą działań, które nazywane są „bypassami”, a polegają na omijaniu klasycznych procesów, znanych od lat w biznesie. Przykładem może być pojawienie się drukarek 3D, które zakłóciły tradycyjny biznes produkcyjny, czy waluty Bitcoin, omijającej międzynarodowe instytucje finansowe. Inne z kolei potrafią konkurować na tradycyjnych rynkach jedynie poprzez przetwarzanie informacji, nie posiadając żadnego majątku trwałego – tu klasycznymi przykładami są firmy oferujące usługi w modelu „ekonomii współdzielenia” – takie, jak Airbnb (wynajem nieruchomości), TaskRabbit (świadczenie drobnych usług) czy SnapGoods (wymiana przedmiotów).

 Digital Transformation redefiniuje branże w zasadniczy sposób, dając biznesowi nowe możliwości działania, niewykonalne w przeszłości. 

Jak wypracować kompleksową strategię transformacji cyfrowej, czy firmy czeka rewolucja czy ewolucja cyfrowa?

Każda firma będzie musiała wypracować strategię transformacji cyfrowej indywidualnie, przy uwzględnieniu całego zestawu czynników związanych z jej otoczeniem ekonomicznym. Obowiązują oczywiście określone zasady, wspólne dla wszystkich – jedną z nich jest konieczność utrzymywania dotychczasowych systemów, obok nowo wprowadzanych innowacji. Gartner nazywa takie podejście „bi-modal IT” – nakłada ono na dział informatyczny trudny obowiązek dostarczania usług dwutorowo, do czasu aż cała architektura informacyjna nie przestawi się na model całkowicie cyfrowy. Dobrą praktyką jest w tym przypadku zastosowanie Chmury, która zapewnia zarówno stabilność i bezpieczeństwo kojarzone z infrastrukturą tradycyjną, jak również elastyczność i szybkość działania, właściwe dla podejścia Digital. Firmy będą także w indywidualny sposób dawkowały technologie cyfrowe do wsparcia różnych procesów biznesowych. Jak to się odbywa w ujęciu statystycznym obrazuje opracowanie MIT Sloan Management Review, według którego 44% firm używa cyfryzacji do poprawienia kontaktów z klientami, 30% do zwiększenia sprawności operacyjnej, zaś 26% do tworzenia nowych modeli biznesowych.

Drugą „złotą zasadą” transformacji cyfrowej jest zwracanie wyjątkowej uwagi na zarządzanie danymi, które w modelu cyfrowym stają się zasobem kluczowym. Należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę zarówno do gromadzenia danych w różnych formatach, jak i do ich skutecznego analizowania w czasie maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego.


Dowiedz się więcej

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Porozmawiaj z ekspertem Oracle

  • +48 22 690 89 38

Porozmawiaj z pracownikiem działu asysty technicznej firmy Oracle

Zarejestruj się według tematu