Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

A Deep Dive Into IaaS Adoption

IaaS i Ty

Szczegółowy wgląd w rozpowszechnianie się rozwiązań IaaS

Oracle analizuje problemy, z którymi na różnych etapach wdrażania rozwiązań IaaS borykało się 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla, oraz zastosowane sposoby rozwiązywania tych problemów pozwalające uczynić IaaS kluczowym elementem strategii IT przedsiębiorstwa.Doświadczenia przedsiębiorstw, które najwcześniej rozpoczęły wdrażanie rozwiązań IaaS

Wiele przedsiębiorstw wprowadza rozwiązania IaaS na dużą skalę. Przenoszą one aplikacje oraz dane do chmury i wycofują z użycia architekturę lokalną niegdyś uważaną za niezbędną. Aby uzyskać dokładniejszy obraz wprowadzania rozwiązań IaaS w przedsiębiorstwach, przeprowadziliśmy ankietę wśród 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla.

W przeszłości niektórzy szefowie działów informatycznych byli zniechęcani do wprowadzania rozwiązań IaaS przez swoich kolegów i koleżanki po fachu, a inni chcieli zbadać potencjalne zalety takich rozwiązań. W pierwszych trzech raportach zwracamy uwagę na obawy osób kierujących wczesnymi wdrożeniami rozwiązań IaaS i analizujemy szybko zachodzące zmiany postrzegania tych rozwiązań spowodowane widocznymi już korzyściami.

Punkt zwrotny w historii IaaS

Badanie Pulse

Aby zrozumieć, jak dojrzał rynek rozwiązań infrastruktury na żądanie, w tej pierwszej ankiecie skupiamy się na dwóch obszarach: definiowaniu zalet IaaS oraz identyfikacji problemów związanych z ich wprowadzaniem.

Zalety można podzielić na następujące kategorie:

  • priorytety związane z konkurencyjnością
  • wzrost wydajności pracy
  • większa innowacyjność i elastyczność

Przeszkody związane z wdrożeniem to:

  • obawy dotyczące kosztów
  • obawy dotyczące bezpieczeństwa danych
  • niski poziom wiedzy wśród pracowników.

W przedsiębiorstwach, które najwcześniej zaczęły wdrażać rozwiązania IaaS, zauważono poprawę wskaźników wydajności, zdolność do szybszego reagowania na oczekiwania rynku oraz możliwość szybkiego tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych i usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa te są bardziej pewne tego, że IaaS jest kluczowym elementem ich strategii IT.


Więcej informacji