Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Oracle IaaS Adoption

IaaS i Ty

Wdrażaj, unowocześniaj i ciesz się sukcesami

Nasze najnowsze badanie Pulse zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku. Wzięło w nim udział 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla. Jego wyniki wskazują na dalsze upowszechnianie się rozwiązań IaaS i coraz bardziej pozytywne nastawienie do nich.

 

Nowa generacja korzyści

Dynamika zmian w nastawieniu do IaaS uwidacznia, jak szybko infrastruktura IaaS stała się kluczowym elementem korporacyjnego środowiska informatycznego. W samych tylko ostatnich trzech miesiącach stopień rozpowszechnienia i pozytywne nastawienie do IaaS wzrosły.

Infrastrukturę jako usługę traktowano początkowo jako sposób na obniżenie ogólnych wydatków i przesunięcie punktu ciężkości budżetów z nakładów inwestycyjnych na koszty operacyjne. Nie ma wątpliwości, że technologia ta pozwala firmom osiągnąć oba te cele. Wyraźnie widać jednak, że firmy zaczęły doceniać szersze zalety IaaS – od większej produktywności po uwolnienie pracowników od wykonywania rutynowych zadań serwisowych, co pozwala im poświęcić więcej czasu na projekty o większej wartości dla przedsiębiorstwa.

Wdrożenia IaaS w wielu firmach zdążyły już dojrzeć i to właśnie te przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać całkiem nową płaszczyznę korzyści: mają większe możliwości rewolucjonizowania rynku i mogą lepiej stymulować wprowadzanie innowacji. Zarządy firm zatwierdzają coraz liczniejsze projekty transformacji cyfrowej, w najbliższej przyszłości IaaS stanie się więc zapewne jednym z podstawowych narzędzi dyrektorów ds. informatycznych.

Okazuje się jednak, że nawet firmy o największym doświadczeniu w obszarze IaaS nie mogą spocząć na laurach, ponieważ – jak wynika z badania Pulse – tempo zmian nie maleje. Firmy, które zostaną w tyle pod względem wykorzystania IaaS, ryzykują też pozostanie w tyle za konkurencją. Na rynku nieprzerwanie pojawiają się nowe narzędzia chmurowe, które dają swoim użytkownikom szansę na ponowne wyprzedzenie rywali.


Więcej informacji