Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Oracle IaaS Adoption

IaaS i Ty

Wdrażaj, unowocześniaj i ciesz się sukcesami

Nasze najnowsze badanie Pulse zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku. Wzięło w nim udział 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla. Jego wyniki wskazują na dalsze upowszechnianie się rozwiązań IaaS i coraz bardziej pozytywne nastawienie do nich.

 

Niwelowanie problemów z bezpieczeństwem i braków w umiejętnościach

Choć podejście do bezpieczeństwa danych wiąże się często z wybranym dostawcą IaaS, blisko jedna trzecia przedsiębiorstw uważa to za ważną kwestię: 32% wymienia bezpieczeństwo jako jedno ze swoich trzech największych wyzwań podczas wdrażania IaaS.

Bezpieczeństwo danych było istotne dla firm również w poprzednim badaniu Pulse, a liczba respondentów wymieniających je jako jedno ze swoich głównych wyzwań zwiększyła się o 6 p.p. Świadomość i obawy firm wzrosły być może ze względu na niedawne głośne naruszenia bezpieczeństwa, takie jak ataki ransomware: WannaCry i Petya/NotPetya, a także zbliżający się termin wejścia w życie przepisów GDPR.

Firmy częściej jednak stwierdzają, że korzyści z przejścia na infrastrukturę IaaS przewyższają problemy, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa. Ponad połowa (52%) respondentów odnotowała po wdrożeniu IaaS poprawę bezpieczeństwa, a 63% przyznaje, że usługi IaaS zapewniają ochronę architektury korporacyjnej zgodną z najlepszymi procedurami.

Braki w umiejętnościach

Wraz ze wzrostem popularności IaaS i dojrzewaniem stosowanej technologii zapotrzebowanie na personel dysponujący odpowiednimi umiejętnościami specjalistycznymi zaczyna przewyższać jego dostępność.Ponad jedna czwarta (28%) firm twierdzi, że braki umiejętności informatycznych należą do ich największych problemów w związku z migracją do IaaS. To wzrost względem odnotowanego trzy miesiące temu poziomu o 21%.

Co więcej, w okresie tym braki w umiejętnościach „awansowały” z trzeciego co do istotności problemu związanego z IaaS na drugie miejsce na tej liście.

Korzystanie ze specjalistów z zewnątrz

Chart 8

Wykres 8: Co respondenci zrobiliby dziś inaczej

Wraz ze wzrostem popularności IaaS i dojrzewaniem stosowanej technologii zapotrzebowanie na personel dysponujący odpowiednimi umiejętnościami specjalistycznymi zaczyna przewyższać jego dostępność.

Ponad jedna czwarta (28%) firm twierdzi, że braki umiejętności informatycznych należą do ich największych problemów w związku z migracją do IaaS.

To wzrost względem odnotowanego trzy miesiące temu poziomu o 21%. Co więcej, w okresie tym braki w umiejętnościach „awansowały” z trzeciego co do istotności problemu związanego z IaaS na drugie miejsce na tej liście

Pokonywanie przeszkód

Chart 9

Wykres 9: Wyzwania związane z wdrożeniem w regionie EMEA

Wśród firm z regionu EMEA widoczne są różnice co do obszarów, które ich zdaniem generują problemy z IaaS. Część firm sądzi, że źródłem problemów są użytkownicy, inni respondenci dopatrują się ich w dostawcy.

Problemy wewnętrzne jako jedno z największych wyzwań podczas wdrażania IaaS są wymieniane przez większy odsetek firm brytyjskich. Przykładowo, 15% z nich twierdzi, że ich największym problemem są braki w umiejętnościach pracowników przedsiębiorstwa, a 14% ocenia w ten sposób przekroczone koszty. W Niemczech i we Włoszech analogicznych odpowiedzi udzieliło odpowiednio 7% i 10% respondentów. W Arabii Saudyjskiej – podobnie jak w Wielkiej Brytanii – największym problemem odnotowanym przez firmy były przekroczone koszty (13%).

Z drugiej strony w firmach niemieckich źródłem problemów z infrastrukturą IaaS częściej niż w Wielkiej Brytanii są dostawcy. 9% niemieckich respondentów twierdzi, że ich największe problemy wynikały z niedopracowania ofert wdrożeniowych dotyczących IaaS – dla porównania, w Wielkiej Brytanii tego zdania było 3% ankietowanych. 9% zauważa natomiast, że miało problemy wynikające z uzależnienia od konkretnego dostawcy – we Włoszech stwierdziło tak 2%.

Kolejny krok: automatyzacja

Działy informatyczne korzystają z IaaS jako sposobu na uwolnienie pracowników od wykonywania powtarzalnych zadań związanych z serwisowaniem sprzętu i aktualizowaniem oprogramowania, zdarzają im się jednak potknięcia w samym procesie wdrażania IaaS.

Prawie jedna czwarta firm (22%) twierdzi, że gdyby mogła jeszcze raz od początku przeprowadzić wdrożenie IaaS, skorzystałaby z automatycznych narzędzi do migracji. Takim rozwiązaniem jest np. Oracle Ravello, które pozwala firmom sprawnie przenieść istniejące obciążenia z centrum przetwarzania danych na platformę chmury bez konieczności wprowadzania kosztownych czy ryzykownych modyfikacji.

W przypadku większości przedsiębiorstw decydujących się na IaaS migracja przebiegła sprawniej, niż prognozowano. 58% respondentów uznało migrację za łatwiejszą od oczekiwań, a ponad połowa (54%) twierdzi, że przejście na infrastrukturę IaaS nie jest trudniejsze niż każda inna zmiana serwera, a może być znacznie łatwiejsze. Liczby te będą się zapewne zwiększać wraz ze wzrostem popularności automatycznych narzędzi do migracji, które upraszczają wdrożenie.


Więcej informacji