Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Oracle IaaS Adoption

IaaS i Ty

Wdrażaj, unowocześniaj i ciesz się sukcesami

Nasze najnowsze badanie Pulse zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku. Wzięło w nim udział 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla. Jego wyniki wskazują na dalsze upowszechnianie się rozwiązań IaaS i coraz bardziej pozytywne nastawienie do nich.

 

Zalety IaaS: nowe szanse w obszarze produktywności i innowacji

Chart 2

Wykres 2:Odsetek respondentów, których zdaniem infrastruktura IaaS w całym przedsiębiorstwie jest kluczowym elementem przyszłościowej strategii chmurowej

IaaS szybko staje się preferowanym rozwiązaniem dla korporacyjnych środowisk przetwarzania w chmurze.

Firmy, które decydują się wdrożyć IaaS, znajdują się w wyraźnej większości, a ich liczba wciąż rośnie. W pierwszym badaniu Oracle Pulse z technologii tej korzystało 86% ankietowanych, obecnie jest to 94%. Odsetek ten wzrósł zwłaszcza w Europie, w której rozpowszechnienie IaaS zwiększyło się o 17 p.p. zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech.

Zdaniem ponad dwóch trzecich (69%) ankietowanych każda przyszłościowa strategia chmurowa powinna dziś obejmować infrastrukturę IaaS w całym przedsiębiorstwie. Liczba przekonanych co do tego firm wzrosła o 8 p.p. w ciągu zaledwie trzech miesięcy./p>

W początkowym okresie istnienia IaaS firmy wdrażały ten model, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Usługi chmurowe zapewniały im przewagę nad rywalami korzystającymi z technologii lokalnej, ponieważ pomagały im szybciej generować korzyści i obniżać koszty. Obecnie przedsiębiorstwa korzystają z IaaS z innych przyczyn: chcą dotrzymać kroku większości firm, które przeniosły już swoją infrastrukturę do chmury. Dwie trzecie respondentów (66%) sądzi, że firmom, które nie inwestują w IaaS, będzie coraz trudniej dotrzymać kroku przedsiębiorstwom mającym już taką inwestycję za sobą.

Chart 3

Wykres 3:IaaS i większa prężność działania

Większa wartość

Wiele firm, które wdrożyły IaaS, odnotowuje w związku z tym korzyści w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko w dziale informatycznym.

Ponad połowa ankietowanych (56%) zauważyła po wdrożeniu IaaS wzrost produktywności (to najczęściej wymieniana korzyść).

Jest on odczuwalny zwłaszcza w dziale IT, którego personel nie musi już zarządzać infrastrukturą informatyczną. Prawie połowa (46%) firm korzystających z IaaS jest zdania, że technologia ta daje firmowym informatykom więcej czasu lub możliwości na skoncentrowanie się na projektach przynoszących korzyści biznesowe.

IaaS nie tylko pozwala personelowi skupić się na zadaniach o większej wartości, lecz także w dalszym ciągu pomaga informatykom w obniżaniu kosztów. 68% respondentów twierdzi, że korzystanie z IaaS znacznie obniża koszty bieżącego serwisowania. Tyle samo ankietowanych uważa też, że przejście na IaaS zdecydowanie skróciło czas wdrażania nowych produktów lub usług.

Chart 4

Wykres 4: Odsetek użytkowników, którzy odnotowali wymienione korzyści

IaaS pomaga też firmom zyskiwać w innych obszarach: 34% ankietowanych zdobyło dzięki tej technologii przewagę nad konkurencją, a 36% zwiększyło swoje możliwości wprowadzania innowacji

Możliwości w obszarze innowacji

Wzrost liczby projektów transformacji cyfrowej sprawia, że działy informatyczne częściej niż dawniej mają wspierać firmy w rozwijaniu działalności, stawać się ośrodkami zysków i umożliwiać wprowadzanie rewolucyjnych rozwiązań.

W związku z tym działy informatyczne ocenia się obecnie wg ich innowacyjności. Aspekt ten przewija się przez całe badanie. 72% ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że IaaS ułatwia firmom wprowadzanie innowacji – to o 10 p.p. więcej niż w poprzednim badaniu Pulse. Co piąty respondent uważa, że wdrożenie IaaS ułatwiło jego przedsiębiorstwu dokonanie przetasowania na rynku.

Chart 5

Wykres 5: Odsetek firm, które przyznają, że IaaS ułatwia wprowadzanie innowacji

Rozwój razem z przedsiębiorstwem

Im dłużej firma korzysta z infrastruktury jako usługi, z tym większym prawdopodobieństwem odnotuje większe korzyści.

Wśród firm, które rozpoczęły wdrażanie IaaS w ciągu minionego roku, tylko 26% twierdzi, że technologia ta zwiększa ich możliwości w obszarze innowacyjności. Wśród doświadczonych użytkowników IaaS odsetek ten wzrasta jednak do 44%. Analogicznie, 29% „nowych” użytkowników IaaS uważa, że rozwiązanie to zapewnia im przewagę nad konkurencją, natomiast wśród firm korzystających z IaaS od wielu lat sądzi tak 40%.

Kraje z regionu EMEA — a zwłaszcza Wielka Brytania i Niemcy – nie mają wątpliwości

Chart 6

Wykres 6:Firmy z regionu EMEA są przekonane o użyteczności IaaS

Większość ankietowanych firm z czterech objętych badaniem krajów z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) jest przekonana, że każda przyszłościowa strategia chmurowa powinna dziś obejmować infrastrukturę jako usługę w całym przedsiębiorstwie.

Tego zdania jest trzy czwarte ankietowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech Firmy z Wielkiej Brytanii i Niemiec są najbardziej przekonane co do korzyści biznesowych płynących z IaaS. 53% firm brytyjskich i 56% przedsiębiorstw niemieckich wymieniło tutaj poprawę bezpieczeństwa, a 38% firm z Wielkiej Brytanii i 43% z Niemiec odnotowało większą dostępność systemu i dłuższy czas pracy bez przestojów. To najwyższe wskaźniki w regionie.

Większość firm w regionie EMEA przyznaje również, że migracja do IaaS nie jest trudniejsza niż każda inna zmiana serwera, a technologia ta może godnie rywalizować z infrastrukturą lokalną pod względem kluczowych kryteriów, takich jak możliwość dostosowywania do indywidualnych potrzeb, skalowalność, szybkość i dostępność.

Chart 7

Wykres 7:Zróżnicowana ocena możliwości dostosowywania infrastruktury do indywidualnych potrzeb w regionie EMEA

W Arabii Saudyjskiej większy odsetek firm preferuje systemy wewnętrzne. Prawie jedna trzecia (30%) uważa tu na przykład, że infrastruktura IaaS jest mniej skalowalna niż rozwiązania lokalne. Dla porównania, w przypadku firm brytyjskich, włoskich i niemieckich tego zdania jest nie więcej niż 15%. Około jedna czwarta przedstawicieli firm arabskich uważa również, że IaaS nie może równać się pod względem możliwości dostosowywania z systemami lokalnymi. W Niemczech tego zdania jest tylko 10% przedsiębiorstw.Przedsiębiorstwa z Arabii Saudyjskiej — podobnie jak firmy w innych krajach regionu EMEA — wyraźnie dostrzegają jednak korzyści płynące z wdrożenia IaaS. 61% z nich uważa, że przejście na IaaS znacznie obniża bieżące koszty serwisowania, a 60% sądzi, iż firmom, które nie inwestują w IaaS, będzie coraz trudniej dotrzymać kroku przedsiębiorstwom mającym już taką inwestycję za sobą.


Więcej informacji