Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Top 5 Benefits

IaaS i Ty

Pięć największych korzyści

Nasze najnowsze badanie Pulse zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2017 roku. Wzięło w nim udział 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla. Jego wyniki wskazują na dalsze upowszechnianie się rozwiązań IaaS i coraz bardziej pozytywne nastawienie do nich.

 

5 zalet nowej generacji IaaS

Na początku idea infrastruktury jako usługi (IaaS) przyciągała uwagę dyrektorów ds. informatycznych, ponieważ pomagała im w obniżaniu kosztów. Obecnie na rynek wchodzi nowa generacja tego typu rozwiązań, a rozpowszechnienie tej technologii wzrasta. Czy w związku z tym zmieniło się postrzeganie IaaS?

Wyniki naszego najnowszego badania Pulse, w którym wzięło udział 1600 specjalistów ds. informatycznych wyższego szczebla dowodzą, że IaaS w dalszym ciągu zapewnia efektywność, a także wiele innych korzyści. Przedsiębiorstwa coraz częściej traktują IaaS jako sposób na zwiększenie prężności działania i stymulowanie rozwoju firmy przez innowacyjność. Dostrzegają w infrastrukturze IaaS źródło prawdziwej przewagi nad konkurencją, co prowadzi do upowszechniania tej technologii.

1.Większa przewaga nad konkurencją

Boosting competitive advantage

Firmy, które wdrożyły IaaS, obserwują, jak ich rywale niedysponujący tą technologią z trudem próbują za nimi nadążyć.

Wdrożenie IaaS jest niezbędne dla firm starających się dotrzymać kroku tym licznym przedsiębiorstwom, które przeniosły już swoją infrastrukturę do chmury. Z badania wynika, że zdaniem 34% firm infrastruktura IaaS zapewnia im przewagę nad konkurencją. Na rynku nieprzerwanie pojawiają się nowe narzędzia chmurowe, firmy, które szybko się na nie zdecydują, mają więc szansę na ponowne wyprzedzenie konkurencji.


2. Uwolnienie czasu na tworzenie wartości

Freeing up time to create new value

Wśród zalet IaaS uczestnicy badania najczęściej wymieniali większą produktywność, której skutki mogą być odczuwalne w całym przedsiębiorstwie. Uwolnienie personelu od konieczności wykonywania rutynowych zadań nie tylko obniża bieżące koszty, lecz także pozwala pracownikom skupić się na czynnościach o większej wartości.

Ponad połowa (56%) użytkowników IaaS odnotowuje po wdrożeniu tej technologii wzrost produktywności. Niemal co drugi (46%) stwierdza, że pracownicy mają dzięki temu więcej czasu lub możliwości skoncentrowania się na projektach przynoszących firmie korzyści. Jednocześnie 68% respondentów uważa, że przejście na IaaS zdecydowanie skróciło czas wdrażania nowych produktów lub usług.


3. Propagowanie kultury innowacji

Driving a culture of innovation

IaaS ułatwia firmom wprowadzanie innowacji, a im dłużej przedsiębiorstwa korzystają z tej technologii, tym większe odnotowują korzyści.

Prawie trzy czwarte (72%) respondentów przyznaje, że IaaS ułatwia firmom wprowadzanie innowacji. Okazuje się też, że im bardziej doświadczony jest użytkownik, tym lepiej jest przygotowany na wprowadzanie nowych sposobów pracy. Wśród firm, które rozpoczęły wdrażanie IaaS w ciągu minionego roku, tylko 26% twierdzi, że technologia ta zwiększa ich możliwości w obszarze innowacyjności. Wśród doświadczonych użytkowników IaaS liczba ta wzrasta jednak do 44%.


4. Większe bezpieczeństwo

Enhancing security

Przejście na IaaS przynosi firmom korzyści w obszarze bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo danych jest dla firm istotną kwestią. Ich obawy są napędzane choćby przez niedawne głośne naruszenia bezpieczeństwa, takie jak ataki ransomware: WannaCry i Petya/NotPetya, a także zbliżający się termin wejścia w życie nowych przepisów o ochronie danych. Ponad połowa (52%) użytkowników twierdzi, że po wdrożeniu IaaS ich bezpieczeństwo wzrosło. Jednocześnie 63% respondentów przyznaje, że usługi IaaS zapewniają ochronę architektury korporacyjnej zgodną z najlepszymi procedurami.


5. Migracja łatwiejsza od oczekiwań

Allowing for an easier-than-expected migration

W przypadku większości firm wdrażających IaaS migracja okazała się nie być trudniejsza niż każda inna zmiana serwera. Wraz z doskonaleniem automatycznych narzędzi do migracji wdrożenia będą stawać się jeszcze płynniejsze.

Działy informatyczne używają IaaS jako sposobu na uwolnienie pracowników od wykonywania powtarzalnych zadań związanych z serwisowaniem sprzętu i aktualizowaniem oprogramowania, zdarzają im się jednak potknięcia w samym procesie wdrażania IaaS. Ponad jedna piąta firm (22%) twierdzi, że gdyby mogła jeszcze raz od początku przeprowadzić wdrożenie IaaS, skorzystałaby z automatycznych narzędzi do migracji. Takim rozwiązaniem jest np. Oracle Ravello, które pozwala firmom sprawnie przenieść istniejące obciążenia z centrum przetwarzania danych na platformę chmury bez konieczności wprowadzania kosztownych czy ryzykownych modyfikacji.


Więcej informacji