Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Skontaktuj się z nami Zaloguj się do Oracle Cloud

Multicloud

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań wielochmurowych w postaci specjalistycznych środowisk, usług bazodanowych, rozbudowanych funkcji monitorowania oraz partnerstw strategicznych dopasowanych do potrzeb Twojej organizacji. Usługa Oracle Azure Interconnect zapewnia organizacjom prostą ścieżkę do środowiska wielochmurowego i nie tylko.

idc-wielochmurowe
IDC przy wdrożeniach wielochmurowych i zróżnicowane rozwiązania OCI (13:25)

Rozwiń swoje umiejętności obsługi OCI podczas Oracle CloudWorld

Bez względu na to, czy używasz już OCI, czy tylko ciekawi Cię, jakie ma możliwości, weź udział w wydarzeniu Oracle CloudWorld w dniach 17–20 października, by dowiedzieć się więcej.

Dlaczego 76% firm decyduje się na model wielochmurowy

Dowiedz się, dlaczego 451 Research twierdzi, że rozwiązania wielochmurowe OCI „mogą ograniczyć trudności i koszty związane z obsługą tak różnych środowisk”.

Zapewnij sobie swobodę, przyjmując model wielochmurowy

Carl Olofson, główny analityk baz danych w firmie IDC, przedstawia analizę strategii wielochmurowej firmy Oracle i dochodzi do wniosku, że „firmy Oracle i Microsoft przygotowały rozwiązanie, które ma umożliwić przedsiębiorstwom uzyskanie swobody poprzez przejście na model wielochmurowy”.

Model wielochmurowy i jego zalety

Korzystanie z wielu usług chmur może oferować wiele wybitnych zalet, takich jak ulepszona wydajność w wykonywaniu zadań, ograniczenie zaburzeń dostępu usług i dywersyfikację dostawców usług.

„Firma Oracle jest już obecna na innych platformach chmurowych, współpracuje z Microsoft Azure w celu zapewnienia obsługi aplikacji uruchamianych w Azure z instancjami Oracle Database działającymi na infrastrukturze OCI oraz może być w stanie zaoferować najlepszą metodę realizacji strategii wielochmurowej klienta” — Carl Olofson, wiceprezes ds. badań, IDC

 

TIM Brasil selects Oracle and Microsoft to migrate all data center workloads

„Naszą propozycją jest wyniesienie obsługi klienta na nowy poziom, z większą wydajnością i elastycznością – zawsze z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa”.

Pietro Labriola
Prezes, TIM Brazylia

Integra przechodzi na OCI dla usług wielochmurowych i oszczędza 90% czasu

„Jako klient, czerpiemy znaczne korzyści z tego poziomu współpracy między Oracle i Microsoft”.

Peter Gawroniak
Starszy dyrektor infrastruktury i operacji, Integra LifeSciences

Murad oszczędza 30% dzięki łączeniu aplikacje transakcyjnych w AWS z aplikacjami back-endu w OCI

„Nasi interesariusze biznesowi zgłaszają się do nas i donoszą, że ich zapytania są szybsze. Z ogólnego punktu widzenia szacujemy poprawę wydajności rzędu 20-30%”.

Rishabh Sinha
Starszy dyrektor, aplikacje biznesowe, Murad

MESTEC zwiększa wydajność zakładów za pomocą Oracle i Azure

MESTEC zmniejszył o połowę koszty pracy i infrastruktury w porównaniu z środowiskiem lokalnym dzięki Oracle Autonomous Database i Oracle Cloud oraz Microsoft Azure Interconnect, przy zadaniach przetwarzania wykonywanych o 600% szybciej za pomocą jedynie połowy dotychczasowej mocy obliczeniowej.

Soho Media osiąga 100% czasu działania dla najważniejszych aplikacji dla klientów dzięki OCI i Azure

„Połączyliśmy klaster Azure Kubernetes z naszą bazą danych Oracle RAC w Oracle Cloud, a opóźnienie o 2 ms jest jeszcze mniejsze niż miało to miejsce w przypadku poprzedniej usługi hostingu”.

Guillaume Delannoy
Prezes, Soho Media Solutions

Tanium dodaje OCI do swojej strategii wielochmurowej

Firma Tanium, dostawca usług zarządzania punktami końcowymi i zabezpieczeń dla najbardziej wymagających środowisk IT na świecie, zdecydowała się na OCI w ramach wielochmurowego podejścia do dostarczania swojej głównej platformy SaaS: Tanium as a Service (TaaS).

Oracle Cloud Infrastructure jest sercem połączonych z chmurą firmy

Dowiedz się, dlaczego większość klientów wybiera model wielochmurowy dający rozszerzone możliwości.

Połącz środowiska wielochmurowe i zarządzaj nimi

Usługa Oracle Database Service dla Azure

Oracle Database Service dla Azure to usługa wielochmurowa zarządzana przez Oracle, umożliwiająca klientom łatwe konfigurowanie i korzystanie z wysokowydajnych, skalowalnych baz danych Oracle działających w OCI dla aplikacji Azure. Klienci Azure mogą z łatwością wdrażać bazy danych Oracle Database działające na OCI za pomocą portalu Oracle Database Service for Azure dzięki wykorzystaniu usprawnionego środowiska do ustanawiania połączeń OCI-Azure o niskim opóźnieniu, sieci wirtualnych i zarządzania tożsamością federacyjną. Dzienniki bazy danych i analiza z OCI integrują się z Azure, aby uprościć monitorowanie i zarządzanie. Klienci mogą inicjować zlecenia SR środowiska poprzez Microsoft lub Oracle.


Maksymalizacja wartości architektur wielochmurowych

Architektury wielochmurowe pozwalają organizacjom wykorzystywać najlepsze usługi z każdej chmury do wdrażania i spójnego zarządzania zadaniami przetwarzania w różnych chmurach. Klienci w każdej branży, poprzez łączenie aplikacji działających w różnych chmurach lub dystrybuowanie stosów aplikacji pomiędzy różnymi chmurami, mogą wyprzedzić konkurencję dzięki lepszym możliwościom, większej wydajności, skuteczniejszemu łagodzeniu skutków awariii i niższym kosztom.

W badaniu firmy Gartner 81% respondentów potwierdziło swoje przejście na strategię wielochmurową. Oracle Cloud oferuje wszechstronny zestaw funkcji wielochmurowych, w tym wysokowydajne bazy danych, wysokowydajne aplikacje obliczeniowe (HPC) oraz Oracle Fusion SaaS, umożliwiające klientom szybsze tworzenie aplikacji i maksymalizację inwestycji.


Różnicowanie

Stworzeniu tej usługi przez Oracle i Microsoft zapewnia zdecydowanie poziom integracji, wymagany przez wspólnych klientów obydwu firm. Powiązane środowisko OCI i Azure wykracza poza prostą interoperacyjność i pozwala ustanowić wysokowydajne, połączone środowisko chmury.

Carl Olofson
Wiceprezes ds. badań, oprogramowania zarządzania danymi, IDC

Połączona usługa Oracle i Microsoft Azure

Połączenie usług Oracle Cloud i Microsoft Azure umożliwia klientom przeprowadzanie migracji zadań przetwarzania do chmury lub tworzenie nowych aplikacji, które wykorzystują najlepsze elementy rozwiązań OCI i Azure. Klienci mogą szybko przeprowadzić migrację lokalnych aplikacji i skorzystać z szerszej gamy narzędzi, a także integrować swoje wdrożenia OCI i Azure w jedno, zunifikowane rozwiązanie biznesowe w chmurze.

Klienci mogą również przenieść do chmury współzależne aplikacje firmowe, wdrażać niestandardowe aplikacje i pakiety aplikacji w OCI i Azure oraz tworzyć natywne aplikacje chmurowe w obu środowiskach. Przede wszystkim jednak, klienci mogą przeprowadzać migrację aplikacji lokalnych do chmury przy jednoczesnym zachowaniu architektur aplikacji, korzystając z wysokowydajnych optymalizacji Oracle Autonomous Database i Exadata Database oraz z możliwości zapewnienia interoperacyjności między wdrożeniami.

Cena za Oracle Cloud i Microsoft Azure Interconnect jest oparta wyłącznie na pojemności portów udostępnianych w OCI FastConnect i Azure ExpressRoute Local Circuit. Nie ma żadnych dodatkowych opłat za wykorzystywaną szerokość pasma przez ruch przychodzący i wychodzący.

Interconnect to innowacyjny produkt przeznaczony dla klientów korzystających z technologii Oracle i Microsoft. Rozwiązanie to umożliwia klientom maksymalne wykorzystanie ich możliwości poprzez uruchamianie zadań zarówno na infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure, jak i Microsoft Azure.

Roy Illsley
główny analityk, Omdia

Prywatne, szerokopasmowe połączenie wielochmurowe

Oracle FastConnect umożliwia organizacjom tworzenie środowisk wielochmurowych z szerokopasmowymi ścieżkami sieciowymi do dowolnej usługi chmury. Rozproszone zadania przetwarzania związane z aplikacjami i bazami danych działającymi w OCI, AWS lub Google Cloud pozwalają klientom łączyć najlepsze cechy możliwości, wydajności i ceny spośród wielu dostawców usług w chmurze.

Klienci mogą także używać usługi FastConnect do łączenia lokalnych prywatnych chmur bezpośrednio z siecią OCI Virtual Cloud Network za pomocą prywatnych i dedykowanych połączeń o dużej przepustowości. Klienci mogą wybrać odpowiednią szybkość portu na podstawie ilości danych i płacić stałą, niską kwotę co miesiąc.

Ponad pięćdziesiąt partnerów FastConnect – między innymi Equinix, Megaport, AT&T Business, BT i Verizon – umożliwia klientom wdrażanie środowisk wielochmurowych w dowolnym miejscu.

Integracja wielochmurowa dla aplikacji i systemów danych

Usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure łączą dowolne aplikacje i źródła danych na potrzeby kompleksowej i całkowitej automatyzacji procesów oraz scentralizowania zarządzania. Dzięki zaangażowaniu firmy Digital-first z klientami i pracownikami wyróżniono wyzwania związane z fragmentaryzowaną integracją systemów biznesowych w celu ich szybkiego wdrożenia, zmiany i aktualizacji.

Według ankiety McKinsey dyrektorzy szczebla C i kierownicy wyższego szczebla są obecnie trzy razy bardziej skłonni do prowadzenia przynajmniej 80% swoich interakcji z klientami w środowisku cyfrowym niż przed pandemią.1 Jednak w powiązanych badaniach McKinsey, tylko 16% dyrektorów wykonawczych stwierdziło, że ich firmy przechodzą transformację cyfrową.2 W tych badaniach wykazano znaczenie posiadania nowoczesnej, wielochmurowej platformy integracji w celu poprawy obsługi klientów i pracowników, przy jednoczesnym przyspieszeniu transformacji cyfrowej.


Kluczowe czynniki integracji wielochmurowej

Zapoznaj się z raportami Gartner® Magic Quadrant™ 2021, dotyczącym Enterprise Integration Platform as a Service i 2021 Gartner® Magic Quadrant™, omawiającym Data Integration Tools, umożliwiającymi zrozumienie najważniejszych kryteriów wyboru rozwiązania klasy Enterprise Integration.

1. McKinsey & Company, „Jak COVID-19 dokonał przełomowej transformacji technologicznej firm i na zawsze je przekształcił” — październik 2020 r.
2. McKinsey & Company, „Witamy w Digital Factory: rozwiązanie, umożliwiające skalowanie transformacji cyfrowej” — maj 2020 r.

Zróżnicowanie funkcji integracji

Przeszliśmy z sytuacji, w której w zasadzie nie mogliśmy tego zrobić do momentu trzy miesiące później, w którym w pełni zautomatyzowaliśmy przepływ procesu.

Conny Bjorling
Dyrektor ds. architektury korporacyjnej, Skanska

Widoczność infrastruktury i aplikacji w wielu chmurach

Usługa Oracle Cloud Observability and Management Platform zapewnia zintegrowane funkcje chmury do monitorowania środowisk wielochmurowych i lokalnych oraz do zarządzania nimi.

Wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, zanim wpłyną one na użytkowników, jest nieustającym wyzwaniem w środowisku wielochmurowym. Tradycyjne narzędzia monitorujące nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Według wyników badania IDC, 77%1 zapytanych decydentów IT i LOB z całego świata częściowo lub zdecydowanie potwierdziło, że wszechstronna analiza widoczności i monitorowania użytkowników końcowych jest niezbędna do optymalizacji infrastruktury cyfrowej.


Kluczowe kryteria monitorowania

Przeczytaj raport weryfikacji analityka ESG dotyczący Oracle Cloud Observability and Management, aby poznać najważniejsze kryteria wyboru rozwiązania monitorowania.

Dowiedz się więcej o usłudze Oracle Cloud Observability and Management Platform

1. IDC, „Worldwide Survey Shows Broad Agreement That End-User Visibility and Observability Analytics Are Critical for Optimizing Digital Infrastructure Operations”, dokument US48405721, listopad 2021.

Zróżnicowanie funkcji monitorowania

Oracle po raz kolejny przewodzi w branży dzięki udostępnieniu nowego rozwiązania: Observability and Management. To kompletne podejście do zarządzania lokalnego i wielochmurowego zapewnia nie tylko oczywiste korzyści dla klientów, ale także otwartą platformę dla partnerów pragnących dołączyć swoje oferty. Integracje z usługami Grafana, PagerDuty i Slack oraz obsługa standardów ustanowionych przez Cloud Native Computing Foundation (takich jak CloudEvents i OpenTracing) podkreślają zaangażowanie Oracle w zapewnienie interoperacyjności.

Holger Mueller
wiceprezes i główny analityk, Constellation Research

Uruchamiaj zadania przetwarzania danych Oracle Database szybciej i z większą skalowalnością

Usługi Oracle Autonomous Database i Oracle Exadata Database zapewniają wysoką wydajność, skalowalność i dostępność wymaganą przez aplikacje firmowe działające w środowiskach wielochmurowych. Dostęp do usług baz danych Oracle z aplikacji działających w chmurze Microsoft Azure, AWS i innych, publicznych lub prywatnych chmur pozwala organizacjom korzystać z czołowej najlepszej w branży wydajności systemu Exadata do przetwarzania transakcji, analiz oraz mieszanych zadań przetwarzania.

Autonomous Database pomaga organizacjom upraszczać zarządzanie danymi i zmniejszać koszty poprzez automatyczne monitorowanie, dostrajanie, skalowanie, wprowadzanie poprawek, ochronę danych i bezpieczeństwo. Wbudowana automatyzacja cyklu życia bazy danych eliminuje ręczne zadania zarządzania oraz pomaga zwiększać wydajność programistów.

Ponad pięćdziesiąt partnerów FastConnect – między innymi Equinix, Megaport, AT&T Business, BT i Verizon – umożliwia klientom wdrażanie środowisk wielochmurowych w dowolnym miejscu.

Oracle oferuje wiele możliwości dyrektorom ds. obsługi klienta, podejmującym decyzje dotyczące ich platformy informatycznej następnej generacji. Najwyższa dostępna identyczność produktów lokalnych i w chmurze Oracle pozwala na łatwe przenoszenie zadań przetwarzania ze środowisk lokalnych do chmury i odwrotnie.

Holger Mueller
wiceprezes i główny analityk, Constellation Research

Przeczytaj analizę Constellation Research (PDF)

Różnicowanie
 • Optymalizacja pod kątem wszystkich zadań przetwarzania baz danych, typów danych i stylów tworzenia
 • Opóźnienia wejścia i wyjścia poniżej 19 mikrosekund dla aplikacji OLTP
 • Wydajność analizy i uczenia maszynowego rzędu setek gigabajtów na sekundę
 • Skalowanie online do setek lub tysięcy wirtualnych procesorów bez przestojów
 • Skalowalne przechowywanie danych umożliwia analizę hurtowni danych wielkości 25 petabajtów
 • Zgodność ze środowiskami lokalnymi upraszcza przenoszenie danych do chmury
Zasoby

Przyspiesz bazy danych MySQL, korzystając z masowo równoległych zapytań w pamięci

MySQL HeatWave umożliwia organizacjom wykonywanie zadań przetwarzania OLTP i OLAP bezpośrednio z bazy danych MySQL, eliminując konieczność złożonego, czasochłonnego i kosztownego przenoszenia danych oraz integracji z osobnymi bazami danych analitycznych.

Organizacje uruchamiające aplikacje w środowiskach wielochmurowych mogą korzystać z wyższej wydajności, doskonałego stosunku ceny do osiągów i zintegrowanych funkcji MySQL HeatWave, uzyskując bezpośredni dostęp do nich poprzez usługi OCI and Azure Interconnect lub Oracle FastConnect.

Uważamy, że MySQL HeatWave oferuje najlepszą wartość, bez wątpienia, na całym rynku MySQL DB... Rozwiązanie zdecydowanie wyróżnia się niezrównaną wydajnością i opłacalnością na tle całej konkurencji.

Daniel Newman
współzałożyciel i główny analityk, Futurum Research

Przeczytaj analizę Futurum (PDF)

Różnicowanie
 • Jedna baza danych dla OLTP i OLAP
 • Umożliwia analizę transakcji OLTP w czasie rzeczywistym, bez procesów ETL
 • Nie wymaga żadnych zmian istniejących aplikacji MySQL i narzędzi BI
 • Masowo równoległe przyspieszanie zapytań bezpośrednio z bazy danych MySQL
 • MySQL Autopilot automatyzuje wydajność w dowolnej skali przy wielu zapytaniach
 • Zautomatyzowane udostępnianie, równoległe ładowanie i usprawnianie planów zapytań
Zasoby

Przyjęcie modelu wielochmurowego na infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure

Przeglądaj architektury referencyjne i przypadki użycia, weryfikuj wymagania techniczne oraz poznawaj najlepsze praktyki w zakresie architektur wielochmurowych.

Tworzenie portali dostawców
Połącz OCI i usługi chmurowe innych dostawców
Konfiguracja systemu CRM opartego na chmurze
Wdrażaj architekturę podzielonego stosu (split-stack) obejmującą OCI i inne usługi chmury za pomocą Equinix
Konfiguracja systemu CRM opartego na chmurze
Wdrażaj architekturę podzielonego stosu (split-stack) obejmującą OCI i inne usługi chmury za pomocą Megaport
Oracle Cloud Infrastructure dla specjalistów pracujących w Microsoft Azure
Oracle Cloud Infrastructure dla specjalistów pracujących w Microsoft Azure

Powiązane rozwiązania w zakresie wdrażania systemów chmurowych i zarządzania nimi

Oracle Cloud VMware Solution

Oferta chmurowa VMware w OCI stworzona z myślą o potrzebach klientów korzystających z chmury hybrydowej i wielu chmur

Oracle Cloud Observability and Management Platform

Wgląd w infrastrukturę i aplikacje wdrożone w dowolnym miejscu

Oracle Cloud@Customer

Wdrażaj kompletny region OCI ze wszystkimi usługami w Twoim centrum danych.

Oracle GoldenGate

Najlepsza na rynku usługa replikacji danych dla scenariuszy wielochmurowych i chmury hybrydowej

Dodatkowe zasoby dotyczące architektury i wdrażania chmury

OCI Cloud Adoption Framework (CAF)

Spojrzenie IDC na OCI i chmurę hybrydową

Omdia wyjaśnia, dlaczego nie wszystkie chmury są takie same

Porozmawiaj o OCI z działem sprzedaży