Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: Platforma jako usługa, Infrastruktura jako usługa

Boosting business agility

Twój wszechstronny przyjaciel

Pascal Giraud,
Starszy dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze,
EMEA, Oracle @PGiraud13


Zwiększanie skuteczności firm dzięki usługom obliczeniowym

Intel

Sekret powodzenia nowoczesnych firm często sprowadza się do jednej kwestii: skuteczności. Jeden z analityków biura analitycznego Forrester stwierdził: „tylko skuteczna firma może przetrwać”. Stwierdzenie to ma dużo sensu; skuteczność oznacza m.in. że firma może szybko odpowiedzieć na potrzeby klienta i wygrać z konkurencją na rynku.

To koncepcja, do której nie wszystkie firmy są przyzwyczajone, co wynika z faktu, jak dotychczas wykorzystywano IT. Centra danych i inne elementy infrastruktury IT do niedawna znajdowały się na terenie firmy i były obsługiwane przez lokalny dział IT. Przy tak głęboko zakorzenionych procesach i operacjach trudne może być rozważanie zupełnie nowego podejścia, gdzie firmy powierzają swoje istotne zasoby chmurze publicznej. Jednak ceny i dojrzałość rozwiązań chmurowych sprawiają, że przekazanie tej technologii i oddelegowanie zarządzania nią jest opłacalne dla firm, zwłaszcza że pozwala osiągnąć skuteczność, której te firmy potrzebują.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Starszy dyrektor ds. Technologii Platformy w chmurze, EMEA

Należy zauważyć, że usługi obliczeniowe dotyczą cyklu działania firmy. Zasoby składające się na usługi obliczeniowe, takie jak przechowywanie, sieci czy zabezpieczenia, muszą być dostosowane do realiów działań firm, które są zarówno działaniami planowanymi, jak i nieplanowanymi.

 Choć wiele firm dostrzega siłę skutecznego działania, droga do osiągnięcia tego poziomu nie jest tak wyraźna. Wierzymy, że skuteczność może być w jasny sposób zdefiniowana, a firmy mogą opracować plan jej osiągnięcia. Kluczem jest wykorzystanie usług obliczeniowych w chmurze.  


W czasie roku finansowego lub okresu planowania rozwój często następuje niespodziewanie. Odnoszące sukces firmy często mają do czynienia z nowymi klientami, nowymi operacjami, nowymi produktami i nowymi rynkami, które w ten, czy inny sposób wymagają zasobów obliczeniowych. Analogicznie w innych obszarach aktywność może być niższa, co może wymagać mniejszego wykorzystania zasobów. W takich okolicznościach model chmurowy udowadnia swoją wartość.

 Korzystając z usług obliczeniowych, firmy mogą z łatwością dostosować się do wszelkiego rodzaju zmian: rozwoju, zmiany podejścia, czy nawet recesji.  

Siła usług obliczeniowych opartych na chmurze, szczególnie w połączeniu z technologią platformy w chmurze, wynika ze skalowalności i elastyczności. Przykład: najlepsze usługi obliczeniowe pozwalają firmom na łatwe tworzenie tylu maszyn wirtualnych (virtual machine – VM), ilu potrzebują wraz z odpowiednimi zasobami związanymi z siecią i przechowywaniem. Rozwiązanie to pozwala firmom na uruchamianie wszystkich swoich aplikacji – również tych stworzonych na platformie w chmurze – za pomocą VM. Co więcej, łatwe w obsłudze interfejsy sprawiają, że użytkownicy mogą zarządzać i dostosowywać strukturę VM w chmurze za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

 Najlepsze usługi obliczeniowe nie tylko dostarczają firmom zwirtualizowany sprzęt, którego potrzebują, lecz również pozwalają w pełni wykorzystywać lokalne aplikacje stworzone na platformach w chmurze i nadal używać istniejących licencji na oprogramowanie. Pomagają również uzyskać pełen zwrot z inwestycji.  

Korzystając z usług obliczeniowych wraz z innymi rozwiązaniami chmurowymi, firmy mogą osiągnąć pełną skuteczność. Zamiast wiązać je licencjami i lokalnym sprzętem, usługi obliczeniowe zapewniają firmom wolność, pozwalając im na kształtowanie własnej infrastruktury IT zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Firmy mogą teraz tworzyć nowe środowiska maszyn wirtualnych w ciągu kilku minut i usuwać je, gdy nie są potrzebne, co pozwala infrastrukturze IT na dostosowywanie się do wymagań, zamiast je narzucać.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej