Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: Platforma w chmurze

The Fortress Cloud

Zacieramy granice pomiędzy chmurą publiczną a prywatną

Chris Chelliah, Wiceprezes Oracle i Główny projektant,
szef Działu technologii i rozwiązań chmurowych regionu Oracle Azji i Pacyfiku @chrischelliah


Chmura publiczna postrzegana jest często jako element zewnętrzny, znajdujący się poza przedsiębiorstwem. Dziś możliwe jest jednak wykorzystywanie jej możliwości wewnątrz firmy.

Intel

Do korzyści płynących z chmury nie trzeba już dziś nikogo przekonywać: to szybsze wprowadzanie produktów na rynek, usprawnienie procesów oraz elastyczne koszty infrastruktury. Model chmury publicznej umożliwia także szybki dostęp do aplikacji biznesowych lub współdzielonej infrastruktury fizycznej obsługiwanej przez strony trzecie. Technologia ta jest łatwo dostępna, a wygodny system opłat sprawia, że przedsiębiorstwa płacą tylko za taki zakres usług, jakiego rzeczywiście potrzebują. Ponieważ koszt rozkłada się na wielu użytkowników, wydatki pozostają pod kontrolą.

Chris Chelliah

Chris Chelliah, Group Vice President and Chief Architect, Core Technology and Cloud

Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku aplikacji biznesowych wykorzystywanych w działach kadr, sprzedaży, marketingu i wsparcia klienta. Doskonale nadaje się także do zastosowania w celach szkoleniowych oraz badawczo-rozwojowych, które charakteryzują sporadyczne, okresowe wzrosty aktywności.

Alternatywną opcją jest chmura prywatna, zapewniająca infrastrukturę dopasowaną do potrzeb danej firmy. Można uruchomić ją samodzielnie na terenie przedsiębiorstwa lub skorzystać z oferty dostawcy usług w chmurze. Takie rozwiązanie daje dostęp do większości zalet chmury, czyli sprawnie działającej, elastycznej i wydajnej infrastruktury, a jednocześnie gwarantuje wyższy poziom kontroli i bezpieczeństwa w porównaniu do chmury publicznej, co jednak wiąże się z wyższymi kosztami.

Prywatna chmura często postrzegana jest jako najlepsze rozwiązanie do zastosowań o znaczeniu newralgicznym lub takich, które wymagają szczegółowego dostosowania, co może być trudne do osiągnięcia w środowisku chmury publicznej. Może ona także przyczynić się do zmniejszenia opóźnień, ponieważ usługi udostępniane są przez sieć wewnętrzną, a nie przez Internet.

 Do korzyści płynących z chmury nie trzeba już dziś nikogo przekonywać: platformy chmurowe oznaczają szybsze wprowadzanie produktów na rynek, usprawnienie procesów oraz elastyczne koszty infrastruktury.  

Opisane czynniki sprawiają, że prywatna chmura najlepiej sprawdza się w dużych firmach o złożonej strukturze lub rygorystycznych wymaganiach w zakresie danych.

Klienci od dawna zmagali się z dylematem wyboru pomiędzy publicznym i prywatnym modelem chmury. Zawsze konieczne było podjęcie decyzji, możliwie najlepszej dla danego zastosowania. Powodem dylematu były znaczące różnice w konfiguracji obu rodzajów chmury. Nie istniał łatwy sposób na przenoszenie danych pomiędzy środowiskiem prywatnym a publicznym. Każdy transfer z infrastruktury firmowej do zewnętrznej (lub odwrotnie) wymaga odrębnych sposobów kodowania, profili bezpieczeństwa, konfiguracji sieci, testów oraz narzędzi automatyzacji. To zbyt skomplikowane!

Na szczęście decyzja o przeniesieniu firmy „do chmury” nie jest już sytuacją albo-albo: chmura hybrydowa łączy w sobie to, co najlepsze w obu rozwiązaniach i daje przedsiębiorstwom nowe możliwości strategiczne. Technologia ta opiera się na identycznej infrastrukturze, zasadach bezpieczeństwa oraz narzędziach, a wybór pomiędzy chmurą lokalną lub zdalną stanowi ostatni element układanki.

 Chmura prywatna daje dostęp do większości zalet chmury, czyli sprawnie działającej, elastycznej i wydajnej infrastruktury, a jednocześnie gwarantuje wyższy poziom kontroli i bezpieczeństwa w porównaniu do chmury publicznej, co jednak wiąże się z wyższymi kosztami. 

Jedną z największych zalet korzystania z chmury hybrydowej jest możliwość przesyłania programów i zadań pomiędzy środowiskami w zależności od bieżących potrzeb i innych czynników. To uniwersalne podejście sprawia, że firmy mogą błyskawicznie dostosowywać się do bieżących wydarzeń – na przykład szybko i wydajnie opracowywać i testować nowe aplikacje w chmurze publicznej, a następnie bezpiecznie przenosić się za firewalla na okres produkcji.

Dzięki temu większa liczba aplikacji danej firmy (lub nawet wszystkie) może skorzystać na umieszczeniu w chmurze – nawet jeżeli na początku jest to tylko chmura prywatna.

Jest to możliwe dzięki rewolucji w dziedzinie rozwiązań chmurowych – technologia Oracle Public Cloud Machine – wykorzystuje to samo oprogramowanie i sprzęt co chmura publiczna, aby przenieść jej możliwości do wewnątrz firmy, umożliwiając przedsiębiorstwom korzystanie ze wszystkich zalet infrastruktury publicznej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli wewnętrznego centrum danych.

 Decyzja o przeniesieniu firmy „do chmury” nie jest już sytuacją albo-albo: chmura hybrydowa łączy w sobie to, co najlepsze w obu rozwiązaniach i daje przedsiębiorstwom nowe możliwości strategiczne. 

Oznacza to, że firmy mogą dostosowywać się do konkretnych wymagań wynikających ze specyfiki działalności lub przepisów, a także tych dotyczących kontroli oraz przechowywania danych, jednocześnie korzystając z największych dobrodziejstw chmury publicznej: elastyczności oraz kosztów proporcjonalnych do rzeczywistego użycia.

Chmura hybrydowa ma wszelkie predyspozycje, aby stać się standardowym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach. Oracle rozpoczyna rewolucję poprzez rozwiązanie Public Cloud Machine, dzięki któremu klienci będą mogli pozostawać zawsze o krok do przodu.

Zacieranie się granicy pomiędzy rodzajami chmury daje przedsiębiorstwom optymalną elastyczność, sprawność działania pozwalającą na wyprzedzenie konkurencji oraz pozycję umożliwiającą błyskawiczne reagowanie na stale zmieniające się zapotrzebowania oraz coraz wyższe wymagania rynku.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej