Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: platforma w chmurze

Cloud Platform

Przepisy dotyczące danych są coraz bardziej surowe; kluczowa będzie elastyczność firm

Neil Sholay,
Szef działu Oracle Digital w regionie EMEA @NeilSholay


Zmiany w przepisach dotyczących danych oznaczają, że firmy muszą być bardziej elastyczne w kwestii zarządzania danymi klientów.

Intel

Firmy, które przechowują lub przetwarzają dane osobowe, objęte są zmianami w przepisach dotyczących tych danych. Działania mające na celu standaryzowanie ochrony danych i zwiększenie praw osób prywatnych dotyczących informacji na ich temat, wywarły jeszcze większą presję na firmy przechowujące i przetwarzające dane osobowe, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

Kary za niezastosowanie się do tych przepisów mogą być surowe: obejmują między innymi kary finansowe stanowiące część globalnego przychodu. Patrząc wyłącznie z perspektywy finansowej, firmy nie mogą pozwolić sobie na większe wycieki danych; ich obowiązkiem jest podjęcie wszelkich możliwych kroków mających na celu zabezpieczenie danych klientów.

Dain Hansen

Neil Sholay, Head of Oracle Digital

Jednak bezpieczeństwo jest tylko jednym z elementów tego równania. Przepisy mogą na przykład stwierdzać, że osoba ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w każdej chwili. Co więcej, od firm usługowych takich jak firmy telekomunikacyjne czy banki będzie można wymagać umożliwienia łatwego transferu danych osobowych do innego dostawcy usług, jeśli klient zdecyduje się zmienić usługodawcę. Firmy wraz ze swoimi partnerami IT muszą zatem chronić nie tylko poufność i integralność danych, lecz również dbać o ich dostępność.

Poza lepszą zgodnością z przepisami, firmy coraz chętniej korzystają z rozwiązań w chmurze w celu obniżenia kosztów i zwiększenia elastyczności w zakresie przechowywania i analizowania danych. Po przeniesieniu danych klientów do chmury i obserwując rosnącą elastyczność tego rozwiązania, niewiele firm zdecyduje się na wykonanie kroku w tył i powrót do przechowywania danych klientów na własnych serwerach.

 Działania mające na celu standaryzowanie ochrony danych i zwiększenie praw osób prywatnych w kwestii informacji na swój temat wywarły jeszcze większą presję na firmy przechowujące i przetwarzające dane osobowe, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych. 

W dzisiejszym niesamowicie konkurencyjnym świecie firm wykorzystujących najnowsze technologie płynna wymiana danych jest bardzo ważna w świadczeniu usług. Firmy muszą mieć możliwość zintegrowania danych w swoich aplikacjach i usługach, aby zapewnić doskonałą i spersonalizowaną obsługę klienta. Swobodny przepływ danych jest integralną częścią nowoczesnego przedsiębiorstwa i niewiele firm – jeśli w ogóle – zdecydowałoby się na wprowadzenie rozwiązania, które w jakikolwiek sposób ograniczałoby tę możliwość.

W dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym my jako klienci oczekujemy natychmiastowej i bezproblemowej interakcji z firmami, dane muszą przepływać swobodnie tam, gdzie są potrzebne, w czasie rzeczywistym, aby firmy mogły gwarantować doskonałą obsługę klienta, którą pragną nam zapewnić, a której my oczekujemy.

Aby sprostać wyzwaniu połączenia ultrabezpiecznego przechowywania danych i możliwości natychmiastowego dostępu w każdym momencie, firmy muszą przyjąć elastyczne podejście do zarządzania danymi.

 W dzisiejszym cyfrowym świecie dane muszą przepływać swobodnie tam, gdzie są potrzebne, w czasie rzeczywistym, aby firmy mogły gwarantować doskonałą obsługę klienta, którą pragną nam dostarczyć, a której my oczekujemy. 

Jedną z opcji jest zastosowanie platformy w chmurze, która pozwala na jednoczesne przechowywanie danych w systemie firmy i umożliwienie dostępu do danych przez systemy i aplikacje w dowolnej chwili.

platformy w chmurze umożliwiają zarządzanie całymi środowiskami IT i zabezpieczenie ich – zarówno w systemie firmowym, jak i w chmurze – pozwalając przedsiębiorstwom na korzystanie z publicznych usług chmurowych zabezpieczonych przez ich własne zapory, co rozwiązuje wiele problemów prawnych.

Firmy mogą tego dokonać na dwa sposoby. Podejście najlepsze dla większości przedsiębiorstw to połączenie ich już istniejących baz danych z chmurą poprzez publiczną platformę w chmurze, co pozwala na elastyczną i bezpieczną obsługę klienta. Ponieważ technologia platformy w chmurze jest obsługiwana przez dostawcę technologii, stale wprowadzane są najnowsze rozwiązania w celu usprawnienia zarządzania przechowywanymi danymi.

 Aby sprostać wyzwaniu połączenia ultrabezpiecznego przechowywania danych i możliwości natychmiastowego dostępu w każdym momencie, firmy muszą przyjąć elastyczne podejście do zarządzania danymi. 

Jednak z powodu wymogów prawnych lub wymagań istniejących już technologii, część firm nie może korzystać z publicznych usług chmurowych w celu zarządzania wszystkimi swoimi danymi. W tym wypadku rozwiązaniem jest zastosowanie publicznych usług chmurowych w siedzibie firmy, obsługiwane przez pionierską usługę Oracle Public Cloud Machine. Tego typu podejście pozwala firmom na modernizowanie swoich baz danych poprzez platformy w chmurze we własnych systemach, tak aby mogły korzystać z elastyczności chmury, bazując na własnej infrastrukturze IT.

Oba podejścia, jako rozwiązania chmurowe, mają kolejną zaletę – możliwość działania w oparciu o stale usprawniane i zabezpieczane oprogramowanie aktualizowane przez dostawcę usług chmurowych biorącego pod uwagę najnowsze przepisy i zagrożenia.

Niezależnie od wybranego podejścia firmy muszą mieć świadomość, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na nich. Przedsiębiorstwa muszą upewnić się, że w momencie gdy decydują się na korzystanie z pomocy dostawcy usług chmurowych, dostawca podejmuje wszelkie możliwe kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. Firmy powinny korzystać z usług chmurowych, które są kompleksowo szyfrowane i w których to klient otrzymuje klucze szyfrowania (tj. dostawca usług chmurowych nie powinien mieć możliwości rozszyfrowania danych, którymi zarządza). Tego typu podejście oznacza, że nawet w przypadku wycieku danych, nie będą mogły być one odczytane.

 Nowoczesna chmura oparta jest na najnowszych zabezpieczeniach udostępnianych i utrzymywanych przez specjalistów ds. bezpieczeństwa, dzięki czemu jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie. 

Zmieniające się przepisy przenoszą ciężar odpowiedzialności za zapewnianie bezpieczeństwa danych na przedsiębiorstwa. Kuszące może być budowanie swego rodzaju fortec informacyjnych wewnątrz organizacji w celu ochrony tych danych, lecz nie jest to zbyt opłacalne. Nowoczesna chmura oparta jest na najnowszych zabezpieczeniach udostępnianych i utrzymywanych przez specjalistów ds. bezpieczeństwa, dzięki czemu jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie. Jest również bardziej elastyczne i doskonale przystosowane do zapewniania prywatności danych osobowych, a jednocześnie nie ogranicza aplikacji i usług korzystających z tych danych.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej