Chmura taka, jak chcesz: platforma chmurowa

Why PaaS?

Rozszyfrowywanie skrótów: jakie korzyści mogą przynieść Twojemu przedsiębiorstwu platformy chmurowe

Dain Hansen,
dyrektor ds. Oracle Cloud Platform @Dainsworld


Liderzy biznesu będą w stanie zrozumieć, w jaki sposób platformy chmurowe przekształcą ich przedsiębiorstwa, dopiero wtedy, gdy uzyskają ich dokładną definicję

Intel

Minusem oszałamiającego tempa współczesnych innowacji technologicznych jest ogromna ilość żargonu i skrótów. Problem ten jest najbardziej widoczny w obszarze przetwarzania w chmurze, gdzie niemalże co tydzień nowa technologia jest dostępna „jako usługa”, od SaaS i IaaS do PaaS (platformy jako usługi). Niedawne badanie Oracle. pokazało, że tylko 32% przedsiębiorstw w pełni rozumie znaczenie terminu PaaS (znanego również jako technologia platform chmurowych), natomiast 29% wcale go nie rozumie .

Dain Hansen

Dain Hansen, dyrektor ds. Oracle Cloud Platform

Dawniej taki brak zrozumienia nie stanowił problemu, ponieważ „właścicielem” infrastruktury korporacyjnej był dział informatyczny. Kierownicy działów biznesowych nie musieli być „na czasie” z najnowszymi hasłami: o ile dział informatyczny panował nad sytuacją, mogli kontynuować swoją pracę w błogiej nieświadomości tego, jakiej technologii używają.

Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Ponieważ ekonomiczne, elastyczne i — co najważniejsze — przyjazne dla użytkowników zasoby informatyczne są teraz dostępne w chmurze, kierownicy działów biznesowych przyjmują praktyczne podejście do swoich potrzeb informatycznych (call out), a w wielu przypadkach sami kierują zakupami i zarządzaniem projektami w dziedzinie, która dawniej była domeną działu informatycznego. W tej nowej epoce zrozumienie terminów takich jak SaaS, PaaS czy IaaS przez kierowników ma kluczowe znaczenie; powinni zdawać sobie sprawę, co obejmują te terminy i jakie technologie się za nimi kryją. A chyba nie pomylę się mówiąc, że spośród tych wszystkich terminów to platforma chmurowa może stać się najtrudniejszym terminem dla osób nie dysponujących specjalistyczną wiedzą informatyczną. Jest tak częściowo dlatego, że słowo „platforma” stało się obecnie dość niejasne.

 Niedawne badanie Oracle pokazało, że tylko 32% przedsiębiorstw w pełni rozumie znaczenie terminu PaaS (znanego również jako technologia platform chmurowych), natomiast 29% wcale go nie rozumie.


Termin ten, przez lata nadużywany przez działy sprzedaży i marketingu, dziennikarzy i wiele innych osób, stał się popularnym wytrychem dla każdej bliżej nieokreślonej technologii, urządzenia, systemu czy oprogramowania. Ponadto, mimo że wiele już napisano o PaaS w prasie branżowej, definicje tej technologii w różnych artykułach i broszurach różnią się od siebie. Tymczasem dla kierowników działów biznesowych jest to pod wieloma względami najważniejszy produkt dostępny w postaci usługi.

Dzieje się tak dlatego, że platformy chmurowe to klucz do osiągnięcia elastyczności biznesowej i przewagi nad konkurencją. Umożliwiają one wprowadzanie cyfrowych innowacji, pomagając przedsiębiorstwom szybko testować i uruchamiać aplikacje internetowe, które są w stanie zmienić oblicze całych branż. Platformy chmurowe mogą wywrzeć wpływ na każdy dział przedsiębiorstwa, m.in. sprzedaż i marketing, obsługę klienta, finanse, kadry i informatykę, oraz sprawić, że każdy z tych działów stanie się bardziej wydajny, elastyczny i produktywny, a także przyspieszyć opracowywanie nowych produktów i usług dla klientów, partnerów i pracowników. Dlatego właśnie tak ważne jest to, aby kierownicy poszczególnych działów dokładnie znali i rozumieli wszystkie technologie składające się na termin „platforma chmurowa” — bo tylko wtedy będą mogli czerpać z nich maksymalne korzyści.

 Ponieważ ekonomiczne, elastyczne i — co najważniejsze — przyjazne dla użytkowników zasoby informatyczne są teraz dostępne w chmurze, kierownicy działów biznesowych przyjmują praktyczne podejście do swoich potrzeb informatycznych.Platforma chmurowa w telegraficznym skrócie

Zasadniczo platforma chmurowa dostarcza przedsiębiorstwom narzędzia potrzebne do tego, aby opracowywać, wdrażać i uruchamiać aplikacje bez złożoności i kosztów związanych z budową stosownej platformy i infrastruktury oraz zarządzaniem nimi. Osobom obeznanym z koncepcją „warstw” korporacyjnej infrastruktury informatycznej mogę wyjaśnić, że platforma chmurowa znajduje się pomiędzy infrastrukturą jako usługą (IaaS) a oprogramowaniem jako usługą (SaaS). Platforma łączy „zewnętrzne” aplikacje biznesowe (np. arkusze czasu pracy czy aplikacje dotyczące płac) z infrastrukturą zaplecza potrzebną do ich obsługi (czyli z mocą obliczeniową, siecią i pamięcią masową).

 Platformy chmurowe to klucz do osiągnięcia elastyczności biznesowej i przewagi nad konkurencją. Umożliwiają one wprowadzanie cyfrowych innowacji, pomagając przedsiębiorstwom szybko testować i uruchamiać aplikacje internetowe, które są w stanie zmienić oblicze całych branż.


Kompletne rozwiązanie platformy chmurowej zapewnia zintegrowane, oparte na chmurze usługi platformy, które obejmują fabrycznie zainstalowane i skonfigurowane bazy danych i oprogramowanie warstwy pośredniej — komponenty takie jak platformy aplikacyjne, narzędzia do integracji oraz zarządzanie procesami, treścią czy stroną internetową. Może ono dostarczać również platformę do opracowywania, testowania i wdrażania różnych rodzajów aplikacji biznesowych, takich jak aplikacje transakcyjne i analityczne. Inne przypadki użycia platform chmurowych to m.in. analiza danych z dowolnego źródła (analiza wielkich zbiorów danych — Big Data), rozszerzanie zasięgu aplikacji SaaS na dowolny obszar przedsiębiorstwa (zarówno lokalnie, jak i w chmurze) oraz szybkie skalowanie nowych usług internetowych. Oracle oferuje pełny zestaw najlepszych w swojej klasie usług platformy w każdej kategorii, od opracowywania aplikacji i zarządzania danymi do zarządzania operacjami informatycznymi, analizy graficznej, integracji, treści i procesów, bezpieczeństwa, wielkich zbiorów danych oraz oczywiście mobilności.

 Zasadniczo platforma chmurowa dostarcza przedsiębiorstwom narzędzia potrzebne do tego, aby opracowywać, wdrażać i uruchamiać aplikacje bez złożoności i kosztów związanych z budową stosownej platformy i infrastruktury oraz zarządzaniem nimi.


W związku z tym liderom biznesowym, którzy nie są pewni, co dają im platformy chmurowe, mogę wyjaśnić, że zapewniają one szybsze wprowadzanie innowacji. Chodzi tu o łatwe, szybkie i kontrolowane wprowadzanie nowych rozwiązań biznesowych, zwiększenie znaczenia kierowników działów i zapewnienie im lepszego wglądu w swoje działy, polepszenie kontaktów z klientami oraz zwiększenie sprawności operacyjnej.

Uważam, że technologia platform chmurowych będzie jedną z głównych technologii w nadchodzącym roku — i już teraz są na to dowody. Przedsiębiorstwa, które najszybciej ją wdrożą, zdobędą dużą przewagę nad konkurencją.

Więcej informacji o platformach chmurowych, ich najważniejszych cechach i atutach, jak również kilka istotnych przypadków użycia można znaleźć w naszym przewodniku.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej