Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura : platforma jako usługa

Test and dev in the Cloud

Stara szkoła Henry’ego Forda: projektowanie i testowanie w chmurze

Pascal Giraud, Senior Dyrektor ds, IaaS i platform w chmurze, Oracle EMEA @PGiraud13


Jak funkcja bazy danych będąca częścią platform w chmurze może usprawnić procesy projektowania i testowania

Intel

Każda organizacja posiada własną bazę danych, w której znajdują się informacje kluczowe dla jej działalności. Są to niezwykle ważne zasoby, które należy chronić przed utratą lub uszkodzeniem. Nikt nie chce przyczynić się do zniszczenia tak cennych środków. Bazy danych – strukturalne czy nie – stanowią także kluczowy składnik rozwoju nowych usług. W idealnym świecie zespół twórców ma nieograniczony dostęp do tych danych i może dokładnie testować nowe koncepcje.

Pascal Giraud

Pascal Giraud, Senior Director EMEA, IaaS Foundation & Cloud Platform

Najczęściej organizacje mają jednak problem z wykorzystywaniem baz danych do opracowywania nowych aplikacji i usług bez jednoczesnego zakłócania codziennych operacji. To obszar, w którym kluczową rolę odegrać mogą bazy danych, będące istotną częścią platformy w chmurze.

Nowe aplikacje i usługi rozwijane na platformie w chmurze mogą zostać oddzielone od bieżących spraw do momentu, gdy będą gotowe do wdrożenia. Piękno tego rozwiązania leży w możliwości przechowywania testowych wersji baz danych w całkowitym oddzieleniu od aktualnie używanych funkcji. To nie tylko wierne kopie oryginału. To sam oryginał.

 Organizacje mogą przetwarzać strukturę bazy danych i jej zawartość na platformie w chmurze tyle razy, ile to konieczne, aby dokładnie przetestować nowe pomysły. Jednocześnie towarzyszy im pewność, że główna baza przechowywana jest bezpiecznie w infrastrukturze i umożliwia sprawny przebieg codziennych czynności. 

Dzięki możliwości „klonowania” organizacje mogą przetwarzać strukturę bazy danych i jej zawartość na platformie w chmurze tyle razy, ile to konieczne, aby dokładnie przetestować nowe pomysły. Jednocześnie towarzyszy im pewność, że główna baza przechowywana jest bezpiecznie w infrastrukturze i umożliwia sprawny przebieg codziennych czynności.

Platformy w chmurze i bazy danych odgrywają także kluczową rolę w taktyce ciągłego rozwoju. Umożliwiają one twórcom błyskawiczną zmianę danych, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez aplikacje, co pozwala na szybszy i bardziej elastyczny proces projektowania.

 Kiedy się nad tym zastanawiam, na myśl przychodzi mi Henry Ford, który przeniósł samochody ze strefy dóbr luksusowych na rynek masowy poprzez zastosowanie linii produkcyjnych. Doskonale rozumiał taktykę cięcia kosztów w zakresie projektowania i testowania rozwiązań – to ta sama strategia, którą dają współczesnym przedsiębiorcom zintegrowane usługi w
chmurze. 

Naturalnie, korzystanie z usług dostawców zintegrowanych rozwiązań w chmurze jeszcze bardziej ułatwia i usprawnia łączenie platform z bazami danych. To jednak nie wszystko.

Niebezpieczeństwo wiążące się z korzystaniem z usług wielu dostawców rozwiązań do zarządzania bazami danych oraz środowisk do projektowania i testowania aplikacji, to ogromne koszty takiego podejścia. Znana jest mi firma, która opierała rozwój swoich aplikacji na współpracy z wieloma dostawcami usług hostingowych i serwerów baz danych. W trakcie trzech lat korzystania z usług dziewięciu firm przedsiębiorstwo to poniosło koszty rzędu 4,5 miliona dolarów. Po wdrożeniu Oracle Database Cloud na kolejne trzy lata wydatki te spadły do poziomu 300 tysięcy dolarów.

 Wykorzystywanie chmury do zarządzania bazami danych to rozwiązanie korzystne dla działań związanych zarówno z projektowaniem i testowaniem usług, jak i dla bieżących operacji biznesowych, a zdecydowanie się na współpracę z jednym dostawcą dodatkowo pomnaża te
korzyści. 

Kiedy się nad tym zastanawiam, na myśl przychodzi mi Henry Ford, który przeniósł samochody ze strefy dóbr luksusowych na rynek masowy poprzez zastosowanie linii produkcyjnych. Doskonale rozumiał taktykę cięcia kosztów w zakresie projektowania i testowania rozwiązań – to ta sama strategia, którą dają współczesnym przedsiębiorcom zintegrowane usługi w chmurze.

Oszczędności można także znaleźć w kosztach utrzymania wszystkich środowisk, które intensywnie korzystają z baz danych. Obniżenie kosztów inwestycyjnych i wprowadzenie bieżących opłat za wykorzystanie może znacznie ograniczyć wydatki. Jak to najczęściej bywa w przypadku projektowania i testowania, zalety chmury to coś więcej niż bezpośrednie skutki finansowe.

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystywanie chmury do zarządzania bazami danych to rozwiązanie korzystne dla działań związanych zarówno z projektowaniem i testowaniem usług, jak i dla bieżących operacji biznesowych, a zdecydowanie się na współpracę z jednym dostawcą dodatkowo pomnaża te korzyści. Fragmentaryczne podejście do tej kwestii ogranicza jej potencjał, jak widać w podanym przeze mnie przykładzie.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej