Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: platforma w chmurze

cloud-platform

Podążanie śladami Edisona: współpraca, innowacja i chmura

Dain Hansen, dyrektor Działu ,
Oracle Cloud Platform @Dainsworld


Usuwając bariery wewnętrzne organizacje mogą usprawnić współpracę i wprowadzać innowacje.

Intel

Istnieje popularna opinia, według której innowacja jest tajemniczym procesem, domeną geniuszy, którzy doznają nagłego olśnienia podczas samotnej pracy. Takie postrzeganie innowacji, choć romantyczne, jest błędne. Nawet tak ekscentryczni wynalazcy jak Alan Turing czy Thomas Edison ściśle współpracowali z większymi zespołami, bez których ich praca nie byłaby możliwa (co więcej, Edison uważany jest za twórcę zespołów ds. badań i rozwoju w firmach). Nawet Isaac Newton, który większość czasu pracował samotnie, powiedział: „Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”.

Dain Hansen

Dain Hansen, dyrektor Działu Oracle Cloud Platform

W naszej erze cyfrowej to stwierdzenie nadal jest prawdziwe: innowacja jest wynikiem wspólnego wysiłku, współpracy całej firmy opartej na pełnym zrozumieniu celów i kontekstu. Im lepiej firma współpracuje, tym łatwiej jest jej opracować naprawdę innowacyjne (i opłacalne) usługi (call out). Przedsiębiorstwa cyfrowe opierają się na efektywnej współpracy i zaangażowaniu pracowników, partnerów i klientów, co ma na celu zachowanie konkurencyjności i dostarczenie jak najlepszych produktów i usług.

 Innowacja jest wynikiem wspólnego wysiłku, współpracy całej firmy opartej na pełnym zrozumieniu celów i kontekstu. Im lepiej firma współpracuje, tym łatwiej jest jej opracować naprawdę innowacyjne (i opłacalne) usługi. 


Kluczową kwestią dotyczącą firm jest to, jak mogą poprawić współpracę. Co właściwie pozwala na swobodną i efektywną współpracę?

Dla mnie odpowiedź jest prosta: współpraca występuje wtedy, gdy usuwane są bariery organizacyjne. Gdy ludzie mogą swobodnie pracować z osobami, z którymi potrzebują pracować, korzystając z zasobów i treści dostępnych w każdej chwili (call out), wówczas mogą w pełni współpracować. Takie środowisko jest bardzo dalekie od prostych platform do „synchronizowania i udostępniania plików”, które są obecnie najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach.

Dobrym sposobem na usunięcie tych barier jest wykorzystanie elastyczności platform w chmurze. Te usługi płynnie łączą treść, ludzi, procesy oraz komunikację w jednym systemie organizacji pracy. Polega to na czymś dużo bardziej złożonym niż zwykłe udostępnianie dokumentów pomiędzy zespołami. Opiera się to na dostarczaniu treści, które dotyczą wykonywanego właśnie zadania. Platformy w chmurze zapewniają takie warunki, skupiając się na dwóch obszarach: treści i procesie.

 Współpraca występuje wtedy, gdy usuwane są bariery organizacyjne. Gdy ludzie mogą swobodnie pracować z osobami, z którymi potrzebują pracować, korzystając z zasobów i treści dostępnych w każdej chwili. 


Jeśli chodzi o treść, nowoczesne platformy w chmurze pozwalają firmom na uwolnienie treści poprzez umożliwienie pracownikom dostępu do potrzebnych informacji w każdym miejscu i czasie oraz na każdym urządzeniu. Co ważne, chmura umożliwia także zastosowanie bardziej swobodnych i intuicyjnych metod pracy. Nie trzeba już przesyłać dokumentów w formie załączników do wiadomości e-mail, pobierać ich i wysyłać oraz sprawdzać ich wersji. Zespoły mogą zarządzać historią wersji i kontrolować je za pomocą chmury. Co więcej, platformy w chmurze mogą zmienić sposób współpracy w firmach, umożliwiając konwersacje: zespoły mogą komunikować się jako grupy w dynamicznym środowisku, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. W skrócie: platformy w chmurze usprawniają proces podejmowania decyzji poprzez lepszą wymianę informacji, współpracę pracowników i mobilność.

 Dobrym sposobem na usunięcie barier organizacyjnych jest wykorzystanie elastyczności platform w chmurze. Te usługi płynnie łączą treść, ludzi, procesy oraz komunikację w jednym systemie organizacji pracy. 


W cieniu systemów do współpracy pozostały jednak inne bariery – w zarządzaniu procesami biznesowymi. W dzisiejszych czasach firmy muszą szybko opracowywać i wprowadzać procesy spełniające ich wymagania. Jednak koszt i złożoność implementacji infrastruktury wspierającej nowe narzędzia w przeszłości stanowiły barierę. Chmura rozwiązuje ten problem, zapewniając widoczność i możliwość zarządzania procesami biznesowymi oraz stwarzając środowisko pozwalające na zarządzanie procesami pełnego cyklu życia produktu, co umożliwia firmom udostępnienie istniejącego oprogramowania w modelu SaaS  oraz lokalnych aplikacji całemu przedsiębiorstwu. Mając możliwość dopasowywania aplikacji w chmurze i udostępniania ich tam, gdzie są potrzebne, firmy mają pewność, że korzystają w pełni z dostępnych treści i tworzą środowisko, w którym współpraca może kwitnąć.

Każda firma poważnie traktująca zagadnienie innowacji musi zapewnić możliwość łatwej współpracy wewnątrz organizacji. Umożliwiając elastyczne zarządzanie treścią i procesami poprzez narzędzia takie jak Oracle Content and Process, platformy w chmurze pomogą im to osiągnąć.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej