Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: platforma w chmurze

Why PaaS?

Demokratyzacja analizy danych

Michael Connaughton, Dyrektor Działu,
Oracle Big Data w regionie EMEA @MichaelConnaughton


Platforma w chmurze – kluczowy czynnik pozwalający na bardziej efektywne planowanie i opracowywanie innowacji

Intel

Wszyscy znamy to stare powiedzenie: „Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyki”. Statystyki mogą być użyte do uzasadnienia czegokolwiek i bardzo trudno jest się z nimi nie zgodzić. Lecz statystyki dają też możliwości. Gdy zostaną zebrane, dają informacje, a dobrze zinterpretowane dają wiedzę i wgląd w sytuację.

Zdobywanie wiedzy jest głównym celem korzystania z usług opartych na platformie w chmurze. Ostatecznie głównym motywem przechowywania danych w chmurze, czy to prywatnej, publicznej czy hybrydowej, jest łatwiejszy dostęp do danych.

Michael Connaughton

Michael Connaughton, Dyrektor Działu Oracle Big Data w regionie EMEA

Łatwo jest zapomnieć o tym głównym celu, gdy po raz pierwszy wprowadza się rozwiązania chmurowe. Ta myśl może być gdzieś z tyłu głowy, lecz łatwo o niej zapomnieć w trakcie dyskusji, przez co zaczynamy myśleć o innych opcjach i alternatywach, które daje platforma w chmurze. Zdarza się to zwłaszcza, jeśli jest się biznesowym liderem, który nie zna języka (lub żargonu) współpracowników zajmujących się sprawami technicznymi.

Jednak tak naprawdę zespół przodujący w strategiach chmurowych musi stawiać cel – poszerzenie wiedzy o firmie, zmierzające do zwiększenia innowacyjności, wydajności i rentowności – na pierwszym miejscu. Wiedza ta wynika z analiz, a nie platformy w chmurze samej w sobie. Platforma w chmurze jedynie łączy te wszystkie kluczowe elementy, takie jak aplikacje i infrastruktura.

 Zdobywanie wiedzy jest głównym celem korzystania z usług opartych na platformie w chmurze. Głównym motywem przechowywania danych w chmurze, czy to prywatnej, publicznej czy hybrydowej, jest łatwiejszy dostęp do danych. 


Najlepsi dostawcy usług chmurowych zapewniają użytkownikom dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi analitycznych, które są łatwe do zrozumienia nawet dla osób niezaznajomionych z technologią. Użytkownicy końcowi nie powinni się martwić tym, jak poszczególne porcje informacji są łączone w celu dostarczenia nowych danych, lecz powinni otrzymać szansę na połączenie i manipulowanie tymi różnymi strzępkami informacji poprzez przejrzyste wizualizacje.

Tak właśnie platformy w chmurze zarabiają na swoje utrzymanie – umożliwiając zespołowi finansowemu szybkie sprawdzenie jakiegokolwiek potrzebnego zestawienia przychodów i wydatków bez potrzeby wysyłania prośby do analityka danych i oczekiwania na odpowiedź, pozwalając zespołowi HR na monitorowanie rotacji personelu w poszczególnych zakładach w dowolnej chwili, a dyrektorowi umożliwiając zadawanie pytań i sprawdzanie odpowiedzi w czasie jednego spotkania.

 Zespół przodujący w strategiach chmurowych musi stawiać cel – poszerzenie wiedzy o firmie zmierzające do zwiększenia innowacyjności, wydajności i rentowności – na pierwszym miejscu. 


Oczywiście nie możemy wyeliminować potrzeby dogłębnej i złożonej analizy, która wymaga specjalistycznych umiejętności. Co więcej, możliwość wykonania takiej pracy jest jedną z największych zalet Big Data, którą umożliwiają narzędzia analityczne w chmurze. Jednak jesteśmy w stanie dostarczać coraz to lepsze usługi codziennego zarządzania informacjami naszym klientom w łatwy i przejrzysty sposób.

Co więcej, tego typu analizy nie są przedstawiane użytkownikom jako zwykłe arkusze, lecz bogate graficznie prezentacje, które mogą być badane, zmieniane i sprawdzane. Najlepsze wizualizacje pozwalają użytkownikom na manipulowanie zestawami danych w czasie rzeczywistym, np. zmianę szeregu czasowego lub dodawanie i usuwanie zmiennych związanych z projektem, aby uzyskać pełniejszy obraz.

Platforma w chmurze pozwala firmie tworzyć aplikacje, które dostarczają informacji, wiedzy i dają wgląd w sytuację, w sposób odpowiadający potrzebom, a także zmieniać te analizy zależnie od zmieniających się potrzeb (call out). Wizualizacje można obsługiwać z jednakową łatwością zarówno na tablecie i telefonie, jak i na laptopie. Ponieważ informacje przechowywane są w chmurze, wizualizacja dostępna będzie w każdym miejscu i zostanie dostarczona w czasie rzeczywistym. Dobrym przykładem wykorzystania platformy w chmurze do tego celu jest usługa Oracle Data Visualization Service, która wymaga jedynie przeglądarki internetowej i arkusza kalkulacyjnego zawierającego dane do stworzenia wizualizacji.

 Platforma w chmurze pozwala firmie tworzyć aplikacje, które dostarczają informacji, wiedzy i dają wgląd w sytuację, w sposób odpowiadający potrzebom, a także zmieniać te analizy zależnie od zmieniających się potrzeb. 


Idealnym scenariuszem jest zaimplementowanie analizy, która czerpie informacje z dowolnego źródła – chmury, lokalnych serwerów, baz Big Data, źródeł Internetu rzeczy, a nawet plików lokalnych. Im więcej danych można zwizualizować, tym lepsza decyzja zostanie podjęta.

Gdy odpowiednie informacje trafią w ręce odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, firma uzyska wiedzę i wgląd w sytuację, co pozwoli jej podjąć właściwe decyzje. Dzięki dostępowi do zdemokratyzowanych w ten sposób zasobów informacji, organizacja lepiej zrozumie samą siebie i będzie mogła efektywniej planować innowacje i rozwój.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej