Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Twoje potrzeby, Twoja chmura: platforma w chmurze

Why PaaS?

Integracja w chmurze jest kluczem do wyjątkowej obsługi użytkownika

Dain Hansen,
dyrektor Działu Oracle Cloud Platform @Dainsworld


Za pomocą chmury firmy mogą wykorzystać wszystkie swoje dane

Intel

Żyjemy w czasach, w których to klient ma władzę. Uzbrojeni w smartfony i media społecznościowe klienci bez namysłu zmienią markę i będą dzielić się negatywną opinią z wieloma innymi osobami, jeśli nie będą mieli dobrych doświadczeń. W tym samym czasie dzięki technologiom cyfrowym zwiększają się oczekiwania klientów związane z ich pozytywnym doświadczeniem. Po co dzwonić po taksówkę i czekać pół godziny, jeśli można nacisnąć kilka przycisków, a taksówka przyjedzie natychmiast? Po co iść po jedzenie na wynos na drugi koniec ulicy, gdy można zamówić posiłek w najlepszej restauracji w mieście, który zostanie dostarczony pod same drzwi?

Dain Hansen

Dain Hansen, Director, Cloud Platform GTM

Chmura, urządzenia mobilne, Internet rzeczy (IoT) oraz technologie Big Data zmieniają znaczenie doświadczenia klienta . Nie wystarczy już zaoferować szerokiego wyboru ciekawych usług, z których klienci chcą korzystać. Firmy muszą stworzyć jedno zintegrowane centrum obsługi użytkownika, do którego klienci uzyskają dostęp w dowolny sposób – niezależnie od tego, czy odbywa się to w lokalu, online, poprzez produkty i usługi lub w mediach społecznościowych.

Wystarczy spojrzeć na cyfrowe rozwiązania Oracle – nie tylko zapewniamy coś więcej niż odizolowane dobre produkty lub bezproblemową obsługę klienta, ale połączyliśmy to wszystko w jedno wspomagane cyfrowo doświadczenie marki, które sprawia, że klienci do nas wracają.

 Chmura, urządzenia mobilne, Internet rzeczy (IoT) oraz technologie Big Data zmieniają znaczenie doświadczenia klienta. 

Badanie Oracle „The Era I Enterprise: Ready for Anything” (Przedsiębiorstwo w epoce personalizacji: gotowi na wszystko), które objęło 300 dyrektorów firm z 10 różnych branż, pokazało, że według 84% respondentów w ich organizacji zauważono trend klientów żądających bardziej spersonalizowanej obsługi. Badanie dowiodło również, że organizacje, które zwiększyły swoje dochody o ponad 10% w ostatnim roku, położyły szczególny nacisk na oferowanie spersonalizowanej obsługi.

Zintegrowana obsługa klienta stanowi serce cyfrowej transformacji. Aby to umożliwić, firmy muszą skupić całą infrastrukturę przedsiębiorstwa – od istniejących prywatnych i publicznych centrów danych po aplikacje, które te centra obsługują – wokół jednej myśli: dostarczanie czegoś wyjątkowego użytkownikom.

 Firmy muszą stworzyć jedno zintegrowane centrum obsługi użytkownika, do którego klienci uzyskają dostęp w dowolny sposób. 

Celem każdej firmy w dzisiejszych czasach powinno być zapewnienie, że wszystkie centra danych, aplikacje, wyposażenie, zakłady i osoby są połączone, a dane przepływają swobodnie w celu usprawnienia obsługi klienta – niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do analizy Big Data mającej na celu określenie, jaka powinna być nowa usługa, czy w Internecie rzeczy, aby upewnić się, że produkty działają prawidłowo (a jeśli tak nie jest – aby naprawić je, zanim dostrzeże to klient), czy też w aplikacjach na smartfony i stronach internetowych skierowanych do użytkowników.

Im bardziej zintegrowana firma, tym lepsze doświadczenie klientów. Platforma w chmurze zapewnia moim zdaniem najbardziej efektywny sposób na umożliwienie tej integracji. Poparte jest to badaniem przeprowadzonym przez Oracle, które dowiodło, że 81% organizacji zauważa istotną korelację pomiędzy rozwiązaniami informatycznymi dostępnymi w chmurze a elastycznością i możliwością oferowania spersonalizowanej obsługi pracownikom i klientom.

 Organizacje, które zwiększyły swoje dochody o ponad 10% w ostatnim roku, położyły szczególny nacisk na oferowanie spersonalizowanej obsługi. 

Platformy w chmurze przejęły funkcję pełnioną wcześniej przez oprogramowanie pośredniczące, lecz ich możliwości są dużo większe. Dzięki platformie w chmurze firmy mogą w łatwy sposób zintegrować wszystkie źródła danych, centra danych, aplikacje, punkty końcowe i połączone urządzenia bez potrzeby konfiguracji lub ręcznej integracji. Platformy w chmurze uwalniają dane, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w czasie rzeczywistym zawsze, gdy są potrzebne, co pozwala firmom na oferowanie spersonalizowanego i kontekstowego doświadczenia.

Przy każdej interakcji z klientem platforma w chmurze zapewnia, że wykorzystywane są wszystkie dane. Dobrym przykładem jest dynamiczne ustalanie cen. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do wszystkich danych klientów przepływających przez odpowiednie aplikacje, sprzedawcy mogą zmieniać ceny w zależności od określonych kryteriów: między innymi poziomy zapasów w magazynach, wyniki sprzedaży konkurencyjnych produktów oraz odczucia klientów (mierzone poprzez wykonywane na bieżąco analizy mediów społecznościowych). Co najważniejsze, platforma w chmurze pozwala na aktualizowanie cen w czasie rzeczywistym na wszystkich kanałach, dzięki czemu doświadczenie użytkownika jest takie samo niezależnie od tego, czy robi zakupy w sklepie czy online. Efektem jest spójna, zoptymalizowana obsługa, która jest zgodna ze strategią sprzedawcy i spełnia oczekiwania klienta.

 Dzięki platformie w chmurze firmy mogą w łatwy sposób zintegrować wszystkie źródła danych, centra danych, aplikacje, punkty końcowe i połączone urządzenia bez potrzeby konfiguracji lub ręcznej integracji. 

Możliwości integracji zapewniane przez platformy w chmurze mogą również odgrywać rolę w implementowaniu usług w kanałach dostaw, których używają klienci. Na przykład zapewnianie zadowalającego doświadczenia podczas korzystania z urządzeń mobilnych jest coraz ważniejsze podczas angażowania pokolenia Y. Oracle Mobile Cloud Service wspiera to, dostarczając aplikacje biznesowe na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS dostępne po naciśnięciu jednego przycisku, podczas gdy Oracle Developer Cloud Service zapewnia stałą integrację i automatyzację dostaw. Ta druga usługa jest szczególnie popularna w ekosystemie Samsung.

Każda firma poważnie myśląca o cyfrowej transformacji musi brać pod uwagę wykorzystywanie technologii chmurowych w celu integrowania danych. Oczekiwania klientów zmieniają się, a sukces odniosą tylko te firmy, które zapewnią klientom szybką, spójną i zadowalającą propozycję.


Niniejszy artykuł o PaaS został opracowany przez firmy Oracle i Intel®.

Intel® i logo Intel są znakami towarowymi spółki Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


Dowiedz się więcej